Podyplomowe

STUDIA MENEDŻERSKIE DLA MŚP
ZASTOSOWANIA INFORMATYKI W FINANSACH I RACHUNKOWOŚCI
ANALIZA I EKSPLORACJA DANYCH RYNKOWYCH I MARKETINGOWYCH
WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
MENEDŻER FARMACJI
MATEMATYKA FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
POZYSKIWANIE, WDRAŻANIE I ROZLICZANIE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UE