• WOKALISTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Wokalistyka
   Studia skierowane są do absolwentów szkół średnich (licea, technika, szkoły muzyczne), którzy pomyślnie zdali egzaminy maturalne, mają predyspozycje wokalne oraz aktorskie i są zainteresowani doskonaleniem swoich uzdolnień. Celem studiów I stopnia jest przygotowanie absolwenta do pracy w zawodach bezpośrednio związanych ze śpiewem w teatrach muzycznych. Ukończenie tych studiów pozwala na podjęcie pracy w placówkach kultury przy organizacji imprez i prowadzeniu koncertów, a także na pracę z młodzieżą w ramach zajęć o profilu artystycznym. Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany jako solista do działalności estradowej, scenicznej i koncertowej, we współpracy z zespołami wokalnymi, operowymi czy oratoryjnymi. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach muzycznych II stopnia.
   Przykładowe przedmioty podczas studiów: śpiew solowy, praca z pianistą, przygotowanie muzyczne opery, operetki, oratorium, kantaty; literatura operowa operetkowa, oratoryjno-pieśniarska, czytanie nut głosem, fortepian, rytmika z elementami choreografii. Kwalifikacje pedagogiczne uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wokalistyka brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych:

   • śpiew solowy,
   • podstawy gry aktorskiej i badanie predyspozycji ruchowych,
   • badanie predyspozycji słuchowych.

    

   Dowiedz się więcej


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wokalistyka są wyniki egzaminów wstępnych:

   • śpiew solowy.

   Zostanie przeprowadzona także rozmowa kwalifikacyjna.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


   Studia III stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Wokalistyka są wyniki egzaminów wstępnych składających się z:

   • recitalu (30-40 minutowego).

   Zostanie przeprowadzona także rozmowa kwalifikacyjna.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • MUSICAL I CHOREOGRAFIA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek  Musical i choreografia
   Studia skierowane są do absolwentów szkół średnich, którzy posiadają predyspozycje wokalne, aktorskie i taneczne oraz pragną rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania w specjalności musical, choreografia i techniki tańca oraz wokalistyka estradowa.
   Studia przygotowują artystę wykształconego w zakresie śpiewu, gry aktorskiej i tańca do pracy na scenie w spektaklach teatralnych, muzycznych i tanecznych. Ukończenie studiów pozwala na podjęcie pracy w placówkach kultury przy organizacji imprez, tworzeniu autorskich spektakli muzyczno-tanecznych, a także na pracę z młodzieżą w ramach zajęć o profilu muzyczno-tanecznym. Przykładowe przedmioty podczas studiów: podstawy śpiewu musicalowego, interpretacja piosenki, dykcja i podstawy gry aktorskiej, improwizacja ruchowa, technika tańca klasycznego, technika tańca jazzowego, taniec musicalowy, step, analiza form scenicznych, piosenka aktorska, historia muzyki, teatru i musicalu, rytmika, historia tańca, anatomia funkcjonalna aparatu głosowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Musical i choreografia brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych:

    

   • specjalność musical:  badanie predyspozycji wokalnych, badanie predyspozycji ruchowych i aktorskich, badanie predyspozycji słuchowych,
   • specjalność choreografia i techniki tańca: badanie predyspozycji choreograficznych, badanie predyspozycji ruchowych, badanie muzykalności,
   • specjalność wokalistyka estradowa: badanie predyspozycji wokalnych, badanie predyspozycji muzycznych, egzamin z dykcji i recytacji.

   Na każdą specjalność zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

    

   Dowiedz się więcej


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Musical i choreografia są wyniki egzaminów wstępnych:

   • badanie predyspozycji ruchowych,
   • badanie predyspozycji choreograficznych.

   Zostanie przeprowadzona także rozmowa kwalifikacyjna.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • WOKALISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź  - studia podyplomowe na kierunku Wokalistyka
   Studia podyplomowe są prowadzone w trybie studiów niestacjonarnych na dwóch specjalnościach: podyplomowych studiów w zakresie wokalistyki oraz podyplomowych studiów w zakresie prowadzenia zespołów kameralnych. Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych szkół muzycznych posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia w ramach kierunku, nauczycieli szkół muzycznych, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zespołów kameralnych na wszystkich poziomach kształcenia bądź pragną pogłębić wiedzę warsztatową, poszerzyć repertuar literatury wokalnej oraz przygotować się do konkursów wykonawczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe na kierunku Wokalistyka jest wynik egzaminu wstępnego składającego się z:
   • wykonanie 8-10 minutowego programu (utwory do wyboru) oraz rozmowa kwalifikacyjna (podyplomowe studia w zakresie prowadzenia zespołów kameralnych)
   • wykonanie 3 utworów w różnych stylach (podyplomowe studia w zakresie wokalistyki)

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MUSICAL I CHOREOGRAFIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Musical i choreografia
   Studia podyplomowe w zakresie teorii i krytyki tańca zostały zaprojektowane z myślą o wszystkich, którzy chcą w przyszłości pisać o tańcu. Są skierowane do osób, dla których kategoria tańca jest istotna podczas różnego rodzaju badań naukowych oraz tych, które zamierzają w przyszłości zajmować się krytyką tańca. Przedmioty podzielone są na dwa bloki: teoretyczny i praktyczny, przewidziane są również zajęcia z tańca. Absolwent po zrealizowaniu całości programu studiów otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe na kierunku Musical i choreografia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • mark twain
  ocena

  dla mnie najlepszy wydział w polsce. Studiuję wokalistykę, którą polecam artystycznym duszom

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
WOKALISTYKA
Specjalności:
 • Wokalno-aktorska
MUSICAL I CHOREOGRAFIA
Specjalności:
 • Musical
 • Choreografia i techniki tańca
 • Wokalistyka estradowa
 
Studia II stopnia:
WOKALISTYKA
Specjalności:
 • Wokalno-aktorska
MUSICAL I CHOREOGRAFIA
Specjalności:
 • Choreografia

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
MUSICAL I CHOREOGRAFIA
Specjalności:
 • Choreografia i techniki tańca
 • Wokalistyka estradowa
 
Studia II stopnia:
MUSICAL I CHOREOGRAFIA
Specjalności:
 • Choreografia

Podyplomowe

WOKALISTYKA
Specjalności:
 • Wokalistyka
 • Prowadzenie zespołów kameralnych
MUSICAL I CHOREOGRAFIA
Specjalności:
 • Teoria i krytyka tańca

Doktoranckie

WOKALISTYKA
Specjalności:
 • Wokalno-aktorska