• WOKALISTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Wokalistyka
   Studia skierowane są do absolwentów szkół średnich (licea, technika, szkoły muzyczne), którzy pomyślnie zdali egzaminy maturalne, mają predyspozycje wokalne oraz aktorskie i są zainteresowani doskonaleniem swoich uzdolnień. Celem studiów I stopnia jest przygotowanie absolwenta do pracy w zawodach bezpośrednio związanych ze śpiewem w teatrach muzycznych. Ukończenie tych studiów pozwala na podjęcie pracy w placówkach kultury przy organizacji imprez i prowadzeniu koncertów, a także na pracę z młodzieżą w ramach zajęć o profilu artystycznym. Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany jako solista do działalności estradowej, scenicznej i koncertowej, we współpracy z zespołami wokalnymi, operowymi czy oratoryjnymi. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach muzycznych II stopnia.
   Przykładowe przedmioty podczas studiów: śpiew solowy, praca z pianistą, przygotowanie muzyczne opery, operetki, oratorium, kantaty; literatura operowa operetkowa, oratoryjno-pieśniarska, czytanie nut głosem, fortepian, rytmika z elementami choreografii. Kwalifikacje pedagogiczne uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wokalistyka brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych:

   • śpiew solowy,
   • podstawy gry aktorskiej i badanie predyspozycji ruchowych,
   • badanie predyspozycji słuchowych.

    

   Dowiedz się więcej


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wokalistyka są wyniki egzaminów wstępnych:

   • śpiew solowy.

   Zostanie przeprowadzona także rozmowa kwalifikacyjna.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


   Studia III stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Wokalistyka są wyniki egzaminów wstępnych składających się z:

   • recitalu (30-40 minutowego).

   Zostanie przeprowadzona także rozmowa kwalifikacyjna.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • MUSICAL I CHOREOGRAFIA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek  Musical i choreografia
   Studia skierowane są do absolwentów szkół średnich, którzy posiadają predyspozycje wokalne, aktorskie i taneczne oraz pragną rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania w specjalności musical, choreografia i techniki tańca oraz wokalistyka estradowa.
   Studia przygotowują artystę wykształconego w zakresie śpiewu, gry aktorskiej i tańca do pracy na scenie w spektaklach teatralnych, muzycznych i tanecznych. Ukończenie studiów pozwala na podjęcie pracy w placówkach kultury przy organizacji imprez, tworzeniu autorskich spektakli muzyczno-tanecznych, a także na pracę z młodzieżą w ramach zajęć o profilu muzyczno-tanecznym. Przykładowe przedmioty podczas studiów: podstawy śpiewu musicalowego, interpretacja piosenki, dykcja i podstawy gry aktorskiej, improwizacja ruchowa, technika tańca klasycznego, technika tańca jazzowego, taniec musicalowy, step, analiza form scenicznych, piosenka aktorska, historia muzyki, teatru i musicalu, rytmika, historia tańca, anatomia funkcjonalna aparatu głosowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Musical i choreografia brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych:

    

   • specjalność musical:  badanie predyspozycji wokalnych, badanie predyspozycji ruchowych i aktorskich, badanie predyspozycji słuchowych,
   • specjalność choreografia i techniki tańca: badanie predyspozycji choreograficznych, badanie predyspozycji ruchowych, badanie muzykalności,
   • specjalność wokalistyka estradowa: badanie predyspozycji wokalnych, badanie predyspozycji muzycznych, egzamin z dykcji i recytacji.

   Na każdą specjalność zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

    

   Dowiedz się więcej


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Musical i choreografia są wyniki egzaminów wstępnych:

   • badanie predyspozycji ruchowych,
   • badanie predyspozycji choreograficznych.

   Zostanie przeprowadzona także rozmowa kwalifikacyjna.

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (1)

 • mark twain
  ocena

  dla mnie najlepszy wydział w polsce. Studiuję wokalistykę, którą polecam artystycznym duszom

Stacjonarne

Studia I stopnia:
WOKALISTYKA
Specjalności:
 • Wokalno-aktorska
MUSICAL I CHOREOGRAFIA
Specjalności:
 • Musical
 • Choreografia i techniki tańca
 • Wokalistyka estradowa
 
Studia II stopnia:
WOKALISTYKA
Specjalności:
 • Wokalno-aktorska
MUSICAL I CHOREOGRAFIA
Specjalności:
 • Choreografia

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
MUSICAL I CHOREOGRAFIA
Specjalności:
 • Choreografia i techniki tańca
 • Wokalistyka estradowa
 
Studia II stopnia:
MUSICAL I CHOREOGRAFIA
Specjalności:
 • Choreografia

Podyplomowe

WOKALISTYKA
PROWADZENIE ZESPOŁÓW KAMERALNYCH
EURPEJSKIE PODYPLOMOWE STUDIA OPEROWE
TEORIA I KRYTYKA TAŃCA

Doktoranckie

WOKALISTYKA
Specjalności:
 • Wokalno-aktorska