• WETERYNARIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Weterynaria
   Studia na kierunku weterynaria pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie: zapobiegania chorobom zwierząt towarzyszących i gospodarskich oraz ich leczenia, ochrony zdrowia konsumenta, bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej. Absolwenci są przygotowani do pracy w lecznicach weterynaryjnych, inspekcji weterynaryjnej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriach kontrolnych i badawczych, obiektach chowu i hodowli zwierząt, placówkach naukowych, w nadzorze produkcji żywności, zakładach farmaceutycznych i hurtowniach leków.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Weterynaria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia na poziomie rozszerzonym
   • Chemia na poziomie rozszerzonym

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
WETERYNARIA
Specjalność:
 • Weterynaryjna

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
WETERYNARIA
Specjalność:
 • Weterynaryjna