REKRUTACJA

www.rekrutacja.up.wroc.pl

tel. 71 320 10 75

e-mail: rekrutacja@up.wroc.pl

facebook.com/UPrekrutacja

STRONA WYDZIAŁU

http://wnoz.up.wroc.pl/wnoz/index.php

REKRUTACJA

www.rekrutacja.up.wroc.pl

tel. 71 320 10 75

e-mail: rekrutacja@up.wroc.pl

facebook.com/UPrekrutacja

STRONA WYDZIAŁU

http://wnoz.up.wroc.pl/wnoz/index.php

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Biotechnologia
  Absolwenci studiów na kierunku biotechnologia mają wiedzę z zakresu chemizmu procesów biotechnologicznych, enzymologii, technologii przemysłów biotechnicznych, mikrobiologii żywności oraz oceny jakości produktów procesów biotechnologicznych. Są przygotowani do podjęcia pracy w różnych gałęziach gospodarki, w których stosuje się techniki biotechnologiczne: w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, paszowym oraz chemii gospodarczej. Absolwent, kończąc studia na kierunku biotechnologia zna techniki in vitro stosowane w hodowli roślin i zwierząt oraz ochronie środowiska (biopreparaty, oczyszczanie biologiczne, biotransformacje). Studia na kierunku biotechnologia przygotowują do pracy w laboratoriach analitycznych-chemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych, zwłaszcza w przemyśle fermentacyjnym i produkcji biopreparatów oraz spożywczym, na stanowiskach technologów, a także do pracy w służbach sanitarnych i placówkach badawczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, biologia, chemia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest średnia uzyskana na studiach I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka
  Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka pozwalają zdobyć wykształcenie z zakresu oceny jakości produktów rolnych, ich przechowywania i przetwarzania w różnych branżach przemysłu spożywczego oraz przekazują wiedzę w zakresie mikrobiologii i biotechnologii żywności, organizacji i zarządzania oraz marketingu, a także żywienia człowieka. Zdobyta wiedza może służyć również do projektowania nowych technologii przyjaznych środowisku, dzięki zdobytej w ramach studiów wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka przygotowują technologów i analityków przemysłu spożywczego, fermentacyjnego oraz gastronomii i służb sanitarnych, a także placówek badawczych. Absolwenci mogą ubiegać się o tytuł zawodowy inżyniera europejskiego (Eur. Ing.) w międzynarodowej organizacji FEANI.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, chemia, biologia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka jest średnia uzyskana na studiach I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I ANALIZA ŻYWNOŚCI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Zarządzanie jakością i analiza żywności
  Studiując na kierunku zarządzanie jakością i analiza żywności nabywa się wiedzę ogólną z zakresu kształtowania jakości surowców roślinnych i zwierzecych dla przemysłu spożywczego i technologii przetwarzania tych surowców. Absolwent kierunku rozumie zjawiska biologiczne i fizykochemiczne zachodzace podczas przetwarzania żywności, procesów jednostkowych w technologiach produkcji żywności w aspekcie kształtowania jej właściwości i jakości. Potrafi dobierać i wykorzystywać różne techniki analizy żywności w ocenie jakości surowców, produktów i materiałów pomocniczych stosowanych w przemyśle spożywczym. Absolwent zarządzania jakością i analizy żywności wykorzystuje technologie informatyczne w zakresie obliczeń statytycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz przygotowania opracowan dotyczących zagadnień z zakresu zarządzania jakością i analizą żywności.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, chemia, biologia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności jest średnia uzyskana na studiach I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Żywienie człowieka i dietetyka
  Absolwenci kierunku żywienie człowieka mają rozległą wiedzę z zakresu racjonalnego żywienia człowieka zarówno zdrowego, jak i chorego, w zależności od wieku, płci, stanu fizjologicznego oraz aktywności fizycznej. Są specjalistami, którzy potrafią wskazywać zagrożenia wynikające z niewłaściwego sposobu żywienia w chorobach dietozależnych oraz określać zalecenia i opracowywać modele żywienia najlepiej służące utrzymaniu zdrowia. Absolwenci są także specjalistami w zakresie technologii żywności gastronomicznej oraz jakości zdrowotnej żywności w oparciu o nowoczesne metody analityczne i linie produkcyjne zakładów żywienia zbiorowego i przemysłu spożywczego. Studia przygotowują do pracy w instytucjach prowadzących żywienie zbiorowe oraz zajmujących się nadzorem nad prawidłowym żywieniem. Pozwalają także podjąć indywidualną działalność ukierunkowaną na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia i poradnictwo w tym zakresie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Żywienie człowieka i dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, biologia, chemia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Żywienie człowieka jest średnia uzyskana na studiach I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)