• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE REKRUTACJA

   Studia Warszawa - kierunek bezpieczeństwo narodowe

   Bezpieczeństwo Narodowe to kierunek będący odpowiedzią na złożoność sytuacji politycznej we współczesnym świecie. To odpowiedź na zapotrzebowanie na wiedzę i praktyczne przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

   Kierunek ten został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie.

   Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji.

   Kierunek ten daje możliwość zdobycia wiedzy i podstawowych umiejętnościami w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Kształtuje wśród studentów twórczość i innowacyjność myślenia, elastyczność, zdolności adaptacyjne oraz umiejętności samokształcenia i samorozwoju;

   Kierunek z obszaru nauk społecznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie). Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” w zakresie wybranej specjalności i tytuł licencjata (po studiach I stopnia) lub magistra (po studiach II stopnia).

   wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie – max. 45 pkt. rankingowych
   • matematyka – max. 30 pkt. rankingowych
   • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
   • język polski – max. 5 pkt. rankingowych
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest konkurs dyplomów.
    

  • INFORMATYKA REKRUTACJA

   Studia Warszawa - kierunek informatyka

   Informatyka to dziedzina wiedzy rozwijającą się w nowoczesnym świecie w sposób niezwykle dynamiczny, a zawód informatyka jest jednym z najbardziej poszukiwanych i opłacalnych na rynku pracy. Informatyka to drzwi do zawodu przyszłości, łączącego wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia i przetwarzania oraz przekazu informacji, m.in.: w technice, ekonomii, genetyce.

   Kierunek przygotowuje inżynierów z zakresu szeroko rozumianych technik komputerowych. Wszechstronne wykształcenie obejmuje wszystkie podstawowe dziedziny informatyki teoretycznej i praktycznej, wliczając w to systemy komputerowe, bazy danych, sieci komputerowe, grafikę komputerową, inżynierię oprogramowania, sztuczną inteligencję oraz kryptologię.

   Informatyka ukierunkowana jest na nowoczesne urządzenia oraz tworzenie, przekształcanie i przekazywanie danych za pomocą programów wykorzystujących zawarte w nich informacje do określonych działań. Kierunek ten od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, co z pewnością ma związek z tym, iż absolwenci informatyki nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Dodatkowo przedmioty z podstaw ekonomii, form działalności gospodarczej czy prawa pracy stanowią podstawę ewentualnej działalności gospodarczej absolwentów studiów.

   Kierunek studiów technicznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie).

   Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „informatyka” w zakresie wybranej specjalności i tytuł zawodowy inżyniera (po studiach I stopnia) lub magistra inżyniera (po studiach II stopnia).

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia - wojskowe
    

   W procesie rekrutacji na studia wojskowe I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • matematyka – max 45 pkt.
   • fizyka lub informatyka – max 30 pkt.
   • język angielski – max 20 pkt.
   • język polski – max 5 pkt.
    
    

   Studia I stopnia - cywilne
    

   W procesie rekrutacji na studia cywilne I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • matematyka – max 45 pkt.
   • fizyka lub informatyka – max 30 pkt.
   • język angielski – max 20 pkt.
   • język polski – max 5 pkt.

   Dowiedz się więcej

    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku informatyka jest konkurs dyplomów.
    

    

  • INFORMATYKA W MEDYCYNIE REKRUTACJA

   Studia Warszawa - kierunek informatyka w medycynie

   Kierunek studiów technicznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „informatyka w medycynie” w zakresie wybranej specjalności i tytuł zawodowy inżyniera (po studiach I stopnia).

   Kierunek studiów "Informatyka w medycynie" jest ciekawą propozycją zawodową związaną z zapotrzebowaniem społecznym oraz rynku na specjalistów z obszaru szeroko rozumianych informatycznych systemów wspomagania decyzji oraz diagnostyki w medycynie. Zastosowanie metod i narzędzi informatyki w medycynie jest intensywnie rozwijane w Polsce i na świecie, przynosząc znakomite efekty zarówno w organizacji służb medycznych, organizacji ratownictwa medycznego w sytuacjach kryzysowych, jak i w samym procesie diagnozowania medycznego i rozwoju technicznych środków leczenia. Biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte w Wydziale Cybernetyki w trakcie realizacji prac i projektów naukowo-badawczych z zakresu wykorzystania informatyki w medycynie oraz udział w realizacji kierunku studiów specjalistów z Wojskowego Instytutu Medycznego, powstaje nowoczesny i perspektywiczny kierunek studiów.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka w medycynie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • matematyka – max. 45 pkt. rankingowych
   • fizyka z astronomią (fizyka) lub informatyka – max. 30 pkt. rankingowych
   • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
   • język polski – max. 5 pkt. rankingowych

  • KRYPTOLOGIA I CYBERBEPIECZEŃSTWO REKRUTACJA

   Studia Warszawa - kierunek kryptologia i cyberbezpieczeństwo

   Studia na kierunku „kryptologia i cyberbezpieczeństwo” przygotowują specjalistów w zakresie bezpieczeństwa informacji, przygotowanych do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu projektowania, organizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, działających w różnych środowiskach. Przygotowują do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem, identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń bezpieczeństwa informacji (w organizacji, instytucji). Absolwenci mogą podejmować pracę w jednostkach zajmujących się bezpieczeństwem informacji, w tym w Narodowym centrum Kryptologii, w administracji publicznej ukierunkowanej na służby publiczne odpowiedzialne za bezpieczeństwo, a także w sektorze gospodarczym.

   Kierunek studiów technicznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie). Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „kryptologia i cyberbezpieczeństwo” w zakresie wybranej specjalności i tytuł zawodowy inżyniera (po studiach I stopnia).

   W dobie powszechnej informatyzacji społeczeństwa i pojawiania się zagrożeń w tej sferze zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom sieci teleinformatycznych staje się wyjątkowo ważnym zagadnieniem. Problem handlu elektronicznego, prowadzenie bankowości internetowej, wszelkiego typu fora internetowe, istnienie kryptowalut, pojawienie się możliwości głosowania elektronicznego, możliwości realizacji obliczeń na komputerach społeczności internautów i wiele innych zagadnień wymaga stosowania metod kryptograficznych dla zapewnienia bezpieczeństwa realizowanych operacji lub prawidłowego funkcjonowania. Nowy kierunek studiów daje absolwentom umiejętność utrzymywania bezpiecznego funkcjonowania i prawidłowego eksploatowania platform zabezpieczeń cybernetycznych

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia - wojskowe
    

   W procesie rekrutacji na studia wojskowe I stopnia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • matematyka – max 45 pkt.
   • fizyka lub informatyka – max 30 pkt.
   • język angielski – max 20 pkt.
   • język polski – max 5 pkt.
    
    

   Studia I stopnia - cywilne

    

   W procesie rekrutacji na studia cywilne I stopnia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • matematyka – max 45 pkt.
   • fizyka lub informatyka – max 30 pkt.
   • język angielski – max 20 pkt.
   • język polski – max 5 pkt.

  • ZARZĄDZANIE REKRUTACJA

   Studia Warszawa - kierunek zarządzanie

   Kierunek ZARZĄDZANIE oferuje studentom możliwość opanowania szerokiego zakresu specjalistycznej wiedzy i nabycia umiejętności koniecznych do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwami, a także instytucjami nienastawionymi na zysk (administracja publiczna oraz organizacje pożytku publicznego).

   Kierunek przygotowuje zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, jak i podejmowania funkcji menedżerskich i specjalistycznych w różnego typu organizacjach, poszukujących odpowiednio przygotowanych specjalistów.

   Charakter kierunku określają przedmioty wchodzące w zakres takich dziedzin wiedzy, jak: zarządzanie, marketing, ekonomia, rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa, prawo,  zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, informatyka gospodarcza.

   W trakcie studiów studenci wyposażani są także w aktualną wiedzę z obszaru nauk technicznych (zwłaszcza teleinformatyki) oraz humanistycznych. Mają także możliwość pozyskiwania wiedzy i zdobywania doświadczenia w takich obszarach jak: negocjacje, biznes plan, zarządzanie projektami i procesami, public relations, grafika menedżerska, rynki kapitałowe i operacje giełdowe.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie – max. 45 pkt. rankingowych
   • matematyka – max. 30 pkt. rankingowych
   • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
   • język polski – max. 5 pkt. rankingowych
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku zarządzanie jest konkurs dyplomów.
    

opinie (1)

 • Ania
  ocena

  świetna szkoła

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
INFORMATYKA
INFORMATYKA W MEDYCYNIE
KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO
ZARZĄDZANIE
 
Studia II stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
INFORMATYKA
ZARZĄDZANIE

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
INFORMATYKA
KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO
ZARZĄDZANIE
 
Studia II stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
INFORMATYKA
ZARZĄDZANIE

Podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO NAUKOWE
BEZPIECZEŃSTWO W ŚRODOWISKACH SIECI TELEINFORMATYCZNYCH
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI IT