opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO NAUKOWE
BEZPIECZEŃSTWO W ŚRODOWISKACH SIECI TELEINFORMATYCZNYCH
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI IT