opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Podyplomowe

GIS, FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA W GOSPODARCE NARODOWEJ, OBRONIE KRAJU I OCHRONIE ŚRODOWISKA
EKSPLOATACJA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WOJSKOWEJ