• BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

   Studia Warszawa - kierunek budownictwo

   Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się kierunków na uczelniach technicznych. Na tym kierunku studenci zdobywają podstawową wiedzę o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych. Wykształcenie w zakresie podstaw obliczeń konstrukcji umożliwia studentom elastyczne dostosowanie się do szybko zmieniających się wymagań i postępu w zakresie metod projektowania wszelkiego typów konstrukcji. W czasie nauki istotną rolę odgrywa poznanie wymogów obowiązujących w działalności budowlanej w Unii Europejskiej.

   Studia na kierunku budownictwo zapewniają wykształcenie, które w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne stanowi podstawę do twórczej pracy w zakresie projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowania procesów budowlanych i zarządzania nimi z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia - wojskowe
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • matematyka – max 45 pkt.
   • fizyka – max 30 pkt.
   • język angielski – max 20 pkt.
   • język polski – max 5 pkt.
    
    
    

   Studia I stopnia - cywilne
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • matematyka – max. 45 pkt. rankingowych
   • fizyka z astronomią (fizyka) – max. 30 pkt. rankingowych
   • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
   • język polski – max. 5 pkt. rankingowych
    
    

    


   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku budownictwo jest konkurs dyplomów.
    

    

  • GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Studia Warszawa - kierunek geodezja i kartografia

   Geodezja i kartografia to kierunek, w ramach którego przekazywana jest wiedza z zakresu wyznaczania położenia obiektów w przestrzeni, przedstawiania ich na mapie, a także badania i pomiarów deformacji Ziemi. W zawiązku z tym, że geodeta wykonuje najczęściej swoją pracę w terenie, niezbędny jest dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna i dobry wzrok. Poza tym przyszły student tego kierunku powinien posiadać wyobraźnię przestrzenną, umiejętność logicznego myślenia oraz zdolności techniczne i matematyczne.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia - wojskowe
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • matematyka – max 45 pkt.
   • fizyka – max 30 pkt.
   • język angielski – max 20 pkt.
   • język polski – max 5 pkt.
    
    
    

   Studia I stopnia - cywilne
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • matematyka – max 45 pkt.
   • fizyka – max 30 pkt.
   • język angielski – max 20 pkt.
   • język polski – max 5 pkt.
    
    

    


   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku geodezja i kartografia jest konkurs dyplomów.
    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 
Studia - II stopnia:
BUUDOWNICTWO
GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 
Studia - II stopnia:
BUUDOWNICTWO
GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Podyplomowe

GIS, FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA W GOSPODARCE NARODOWEJ, OBRONIE KRAJU I OCHRONIE ŚRODOWISKA
EKSPLOATACJA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WOJSKOWEJ