• ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Stopień: II REKRUTACJA

   Studia Warszawa - kierunek elektronika i telekomunikacja

   Na podstawie uzyskanych uprawnień Instytut Optoelektroniki od 2010 r. kształci studentów na stacjonarnych studiach drugiego stopnia – magisterskich, na kierunku elektronika i telekomunikacja, w dwóch specjalnościach:

   • systemy optoelektroniczne,
   • lasery.

   Program studiów obejmuje trzy semestry zapewniające studentom łącznie 986 godzin zajęć prowadzonych w salach wykładowych i przy stanowiskach laboratoryjnych.

   W grupie przedmiotów podstawowych i kierunkowych studenci ugruntowują i rozszerzają swoją wiedzę z zakresu matematyki wyższej, metod numerycznych, statystyki i rachunku prawdopodobieństwa, programowalnych układów cyfrowych, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz teorii informacji i kodowania. Ponadto program studiów obejmuje zagadnienia związane z detekcją promieniowania optycznego, termowizją i termodetekcją a także materiałoznawstwem optoelektronicznym.

   W grupie przedmiotów specjalistycznych obydwie specjalności zapoznają się z techniką światłowodową. Oferta przedmiotów wybieralnych zawiera miedzy innymi wykłady z:

   • miernictwa i pomiarów optoelektronicznych,
   • spektroskopii optycznej w zastosowaniach biomedycznych
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja jest konkurs dyplomów.
    

    

  • INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA Stopień: I REKRUTACJA

   Studia Warszawa - kierunek inżynieria kosmiczna i satelitarna

   Inżynieria Kosmiczna i Satelitarna to nowy kierunek studiów pierwszego stopnia w Wojskowej Akademii Technicznej przygotowujący absolwentów do pracy w dziedzinie innowacyjnych technik kosmicznych i satelitarnych. Specjaliści z różnych dziedzin zapewniają wysoki poziom nauki oraz ciekawie prowadzone zajęcia w oparciu o nowocześnie wyposażone laboratoria. Studia trwają siedem semestrów (3,5 roku). Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna oraz tytuł zawodowy inżyniera.

   Wymagania rekrutacyjne

    
    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • matematyka – max. 45 pkt. rankingowych
   • fizyka z astronomią (fizyka) – max. 30 pkt. rankingowych
   • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
   • język polski – max. 5 pkt. rankingowych
    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA
 
Studia II stopnia:
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA