• INFORMATYKA I EKONOMETRIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Zielona Góra - kierunek Informatyka i ekonometria
   Absolwent posiada wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów, systemów informacyjnych oraz statystyki i ekonometrii. Kierunek kształci specjalistów w zakresie projektowania i wykorzystywania systemów informacyjnych w kierowaniu przedsiębiorstwem oraz stosowania metod i narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych do analizy procesów makroekonomicznych i mikroekonomicznych. Studia pierwszego stopnia przygotowują absolwenta do podjęcia studiów drugiego stopnia na wielu kierunkach i specjalnościach, między innymi na nowej specjalności analityka biznesowa na kierunku informatyka i ekonometria.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka na poziomie podstawowym i rozszerzonym

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA DANYCH Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Zielona Góra - kierunek Inżynieria danych
   Podstawą rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest zdobycie wiedzy w zakresie użytkowania systemów obliczeniowych, analitycznych i informatycznych oraz przetwarzania i przechowywania informacji. Istotne jest szybkie zaimplementowanie algorytmów analitycznych i numerycznych, przeprowadzenie symulacji otrzymanych rozwiązań oraz wizualizacji i interpretacji uzyskanych wyników w formie dostosowanej do oczekiwań pracodawcy. Inżynieria danych to innowacyjny kierunek studiów w Polsce, który wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na takich specjalistów. Kierunek ten ma charakter praktyczny i doskonale wpisuje się w „Europejską agendę cyfrową” oraz „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” w strategii UE „Europa 2020”. Unikalny program nauczania łączy ścisłą wiedzę z zakresu metod i narzędzi analitycznych oraz technik informatycznych z ich praktycznym wykorzystaniem w życiu społecznym i gospodarczym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów na licznych kierunkach studiów drugiego stopnia, na których przydatna jest wiedza z zakresu nauk matematycznych i informatycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria danych jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   Dowiedz się więcej

    

  • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Zielona Góra - kierunek Matematyka
   Absolwent posiada gruntowne wykształcenie matematyczne i informatyczne pozwalające na wykorzystanie zdobytej wiedzy w różnych dziedzinach w zależności od wybranej specjalności. Potrafi korzystać z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki oraz posługiwać się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych. Studia pierwszego stopnia przygotowują absolwenta do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   Dowiedz się więcej

    

opinie (1)

 • AH
  ocena

  Bardzo polecam ten kierunek! Kierunek ciekawy, choć nieraz trzeba było się pouczyć. Jednak prowadzący zawsze pomocni. W dziekanacie wszystko można było załatwić bez problemów. Co jest najważniejsze po tym kierunku bardzo łatwo znaleźć prace! :).

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
INFORMATYKA I EKONOMETRIA w języku angielskim
INŻYNIERIA DANYCH
MATEMATYKA
MATEMATYKA w języku angielskim
 
Studia II stopnia:
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
INFORMATYKA I EKONOMETRIA w języku angielskim
INŻYNIERIA DANYCH
MATEMATYKA
MATEMATYKA w języku angielskim