• INSTRUMENTALISTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Instrumentalistyka

   Na Wydziale Instrumentalnym realizowane są przedmioty w zakresie kształcenia kierunkowego, podstawowego i ogólnego. Do najważniejszych przedmiotów kierunkowych należą: przedmiot główny – instrument, zespół kameralny, orkiestra (instrumenty smyczkowe, dęte i perkusyjne), nauka akompaniamentu (fortepian), basso continuo oraz improwizacja (klawesyn, organy). Studenci pogłębiają także wiedzę o muzyce na zajęciach teoretycznych (literatura muzyczna, analiza form muzycznych), uczestniczą w wykładach z przedmiotów ogólnohumanistycznych i w lektoratach języków obcych. Studenci korzystają z ogólnouczelnianej bazy naukowo-dydaktycznej: zasobów biblioteki i fonoteki, pracowni dźwięku. Niezwykle cenną jest współpraca ze studiem nagrań oraz studentami kierunku reżyseria dźwięku, która umożliwia dokonanie rejestracji i odtworzenia własnych występów estradowych, wspomagając tym samym indywidualny rozwój wyobraźni muzycznej i umiejętność samooceny młodego instrumentalisty. Na Wydziale istnieje możliwość kształcenia w językach obcych z uwagi na znajomość przez większość pedagogów przedmiotów kierunkowych języka angielskiego, niemieckiego i innych. Potwierdza to fakt z powodzeniem odbytych w latach ubiegłych studiów cudzoziemców z Korei, Japonii, Chile, Finlandii.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Instrumentalistyka, są egzaminy praktyczne. 

    

   Dowiedz się więcej

       Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Instrumentalistyka, są egzaminy praktyczne.

    

    

    

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INSTRUMENTALISTYKA
INSTRUMENTALISTYKA
Specjalność:
 • Gra na instrumencie
 
Studia II stopnia:
INSTRUMENTALISTYKA
INSTRUMENTALISTYKA
Specjalność:
 • Gra na instrumencie