• INSTRUMENTALISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Instrumentalistyka

  Na Wydziale Instrumentalnym realizowane są przedmioty w zakresie kształcenia kierunkowego, podstawowego i ogólnego. Do najważniejszych przedmiotów kierunkowych należą: przedmiot główny – instrument, zespół kameralny, orkiestra (instrumenty smyczkowe, dęte i perkusyjne), nauka akompaniamentu (fortepian), basso continuo oraz improwizacja (klawesyn, organy). Studenci pogłębiają także wiedzę o muzyce na zajęciach teoretycznych (literatura muzyczna, analiza form muzycznych), uczestniczą w wykładach z przedmiotów ogólnohumanistycznych i w lektoratach języków obcych. Studenci korzystają z ogólnouczelnianej bazy naukowo-dydaktycznej: zasobów biblioteki i fonoteki, pracowni dźwięku. Niezwykle cenną jest współpraca ze studiem nagrań oraz studentami kierunku reżyseria dźwięku, która umożliwia dokonanie rejestracji i odtworzenia własnych występów estradowych, wspomagając tym samym indywidualny rozwój wyobraźni muzycznej i umiejętność samooceny młodego instrumentalisty. Na Wydziale istnieje możliwość kształcenia w językach obcych z uwagi na znajomość przez większość pedagogów przedmiotów kierunkowych języka angielskiego, niemieckiego i innych. Potwierdza to fakt z powodzeniem odbytych w latach ubiegłych studiów cudzoziemców z Korei, Japonii, Chile, Finlandii.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Instrumentalistyka, są egzaminy praktyczne. 

   

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Instrumentalistyka, są egzaminy praktyczne.

   

   

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: