• ARCHEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Archeologia
  Archeologia pozwala na połączenie zainteresowań historycznych z pasją poszukiwania, odkrywania wciąż nowych materialnych śladów minionych epok i ich interpretowania. Studiowanie archeologii to także okazja do poznania najnowszych technik badawczych, opartych również na ustaleniach uczonych z wielu innych dziedzin.
  Dlaczego warto studiować Archeologię na UMK?
  • kierunek uzyskał akredytację potwierdzającą wysoki poziom kształcenia,
  • studenci kierunku archeologia uzyskują w trakcie studiów gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie archeologii poszczególnych epok i okresów (w tym także wiedzę źródłoznawczą w zakresie chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych) oraz propedeutyki archeologii,
  • nabywają umiejętności w zakresie metod i technik wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych, uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie konserwacji zabytków archeologicznych, a także w zakresie nauk pomocniczych archeologii,
  • otrzymują jednocześnie ogólne wykształcenie humanistyczne oraz możliwość opanowania języka obcego w stopniu pozwalającym na porozumiewanie się i posługiwanie słownictwem specjalistycznym (archeologicznym),
  • studenci uczestniczą nie tylko w ćwiczeniach, wykładach, ale także w wielu zajęciach w terenie, w tym w wykopaliskach archeologicznych w różnych regionach kraju i za granicą,
  • studenci mają możliwość wyboru ścieżek dydaktycznych, między innymi w zakresie archeologii architektury, archeologii podwodnej, archeologii antycznej, konserwacji zabytków archeologicznych,
  • studenci archeologii mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
  • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
  • studenci mają do dyspozycji bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę ze stanowiskami komputerowymi oraz dostępem do Internetu,
  • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej potwierdzającą wysoki poziom kształcenia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna, biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Archeologia są złożone dokumenty.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ARCHITEKTURA INFORMACJI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Architektura informacji

  Nad stronami internetowymi i dokumentami elektronicznymi pracują specjaliści do spraw informacji i promocji, graficy, informatycy i copywriterzy. Architektura informacji łączy kompetencje ich wszystkich. Rozwój biznesu sieciowego i zapotrzebowanie na usługi e-commerce wymusiły pojawienie się specjalistów w tym zakresie. Architekci informacji tworzą nowe źródła lub udoskonalają te istniejące, zgodnie z oczekiwaniami i panującymi trendami.
  Stawiamy przede wszystkim na umiejętności praktyczne, których nabycie pozwoli znaleźć atrakcyjną pracę w sektorze usług informacyjno-komunikacyjnych. Nie każdy musi być absolwentem kierunków ścisłych lub technicznych, by pełnić funkcję grafika, edytora, projektanta stron internetowych, administratora danych, redaktora czy researchera - zatrudnionego w wywiadowni gospodarczej.
  DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ARCHITEKTURĘ INFORMACJI NA UMK?
  Nasze studia umożliwią Ci zdobycie wielu kompetencji, które są cenione przez pracodawców. Nauczymy Cię profesjonalnego wyszukiwania informacji oraz metod wizualizacji danych. Poznasz najnowsze sposoby tworzenia i projektowania funkcjonalnych serwisów internetowych. Będziesz potrafił samodzielnie przygotowywać i edytować dokumenty elektroniczne (blogi, czasopisma, publikacje reklamowe).
  Program studiów zawiera szereg treści poświęconych cyberbezpieczeństwu, serwisom i inicjatywom społecznościowym, nowoczesnym technologiom i mediom. Nauczysz się autoprezentacji, współpracy w zespole, realizacji projektów, budowania pozytywnych relacji interpersonalnych i skutecznego komunikowania się. Treści nauczania są dostosowane do potrzeb, zarówno osób rozpoczynających swoją edukację w tym zakresie, jak i bardziej zaawansowanych użytkowników, chcących poszerzyć swoje dotychczasowe kompetencje i zainteresowania. Więcej informacji: http://www.architekturainformacji.umk.pl.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura informacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  Historia albo język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna albo matematyka albo informatyka albo wiedza o społeczeństwie*
   
  *Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

   

 • ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I ARCHIWISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  Od tysięcy lat ludzie świadomie utrwalają informacje i przechowują dokumentację. Najpierw robili to za pomocą pisma, później obrazu i dźwięku, dziś zapisują myśli za pomocą kodu binarnego na informatycznych nośnikach danych lub w chmurze obliczeniowej. Dokumentację przechowywano zaś w archiwach. Studiowanie archiwistyki i zarządzania dokumentacją daje naszym absolwentom klucze do tego arcyciekawego świata. Dzięki nauce z nami możesz się dowiedzieć jak funkcjonują współczesne archiwa – instytucje, komórki organizacyjne działające w większości polskich instytucji i zbiory danych w formie cyfrowej. Uczymy wyszukiwania w nich informacji dla różnych celów, naukowych i praktycznych. Pokazujemy jak dokumentację czytać, także „między wierszami”. Przekazujemy wiedzę na temat pracy administracji „od kuchni”, wykorzystania nowoczesnych narzędzi zarządzania dokumentacją, instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i współczesnego sprzętu biurowego. Staramy się, aby nasi absolwenci umieli sprawnie organizować biurowość, stale szukając efektywności w postępowaniu z dokumentacją w ciągu całego jej cyklu życiowego. Choć nasze studia funkcjonują w kontekście szeroko rozumianej humanistyki, to łączymy wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami. Wychodzimy z założenia, że aby podejmować dobre decyzje należy wiedzieć nie tylko „jak?”, ale przede wszystkim „dlaczego”! Studia z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją dają wykształcenie zbudowane z elementów wielu dziedzin, w tym administracji, prawa i zarządzania organizacjami. Na rynku pracy, na którym liczy się każdy szczegół, umiejętność funkcjonowania w świecie współczesnej, nowoczesnej i zinformatyzowanej biurowości, może stanowić istotną przewagą nad konkurencją.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna, biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją są złożone dokumenty.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Etnologia - antropologia kulturowa
  Studia na unikatowym kierunku etnologia – antropologia kulturowa umożliwiają zdobycie wiedzy o człowieku jako twórcy kultury oraz istocie posługującej się nią. Przybliżają uniwersalne wartości humanistyczne i ukazują różnorodność współczesnego świata. Uczą nawiązywania kontaktów w globalnych i międzykulturowych przestrzeniach oraz pozwalają zrozumieć tradycje i dziedzictwo kulturowe własnego regionu i kraju. To studia dla ludzi wrażliwych i krytycznych wobec otaczającej ich rzeczywistości.
  Dlaczego warto studiować Etnologię - antropologię kulturową na UMK?
  • interesujący i rozległy zakres tematyczny studiów;
  • zdobywanie wiedzy z zakresu etnologii – antropologii kulturowej i wybranych nauk pokrewnych (zwłaszcza socjologii, filozofii, historii sztuki i kultury, folklorystyki, muzealnictwa, religioznawstwa);
  • poznawanie kultur świata połączone z nauką podstaw języków obcych;
  • zajęcia praktyczne i badania terenowe przygotowujące do pracy w zawodzie;
  • wyjazdy na stypendia zagraniczne – europejskie i indonezyjskie (m.in. w ramach programów ERASMUS i Darmasiswa);
  • możliwość studiowania w innych ośrodkach etnologicznych w Polsce (w ramach programu MOST);
  • oprócz etnologów zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu historii i filozofii kultury oraz językoznawstwa;
  • Katedra regularnie zaprasza z wykładami etnologów i antropologów z innych uczelni krajowych oraz zagranicznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Etnologia - antropologia kulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna, geografia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Etnologia - antropologia kulturowa są złożone dokumenty.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Historia
  To jedno z najciekawszych wyzwań dla osób o bogatych zainteresowaniach humanistycznych. Dzięki takim studiom poznają nie tylko historię Polski i świata, ale także zdobywają wiedzę z wielu pokrewnych dziedzin. Absolwenci potrafią interpretować mechanizmy społeczne, polityczne i gospodarcze kształtujące dzieje poszczególnych narodów i państw. Ośrodek historyczny toruńskiej uczelni należy do najlepszych w kraju i w Europie oraz szczyci się bogatymi tradycjami naukowymi i dydaktycznymi.
  Dlaczego warto studiować Historię na UMK?
  • bardzo urozmaicony zakres tematyczny studiów, uwzględniający zainteresowania studentów oraz wymogi rynku pracy;
  • treści kształcenia obejmują zajęcia ogólne, historyczne i z zakresu wybranej specjalności;
  • urozmaicona oferta specjalności pozwala na rozwijanie własnych zainteresowań studentów oraz uzyskanie wysokich kompetencji zawodowych;
  • bogata oferta nauki języków obcych, miedzy innymi: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i norweskiego;
  • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS) lub w ramach umowy polsko-rosyjskiej;
  • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST);
  • cykliczne wykłady wybitnych historyków europejskich;
  • możliwość działania w licznych kołach naukowych i w redakcjach historycznych czasopism studenckich;
  • w 2001 r. kierunek, jako jeden z pierwszych uzyskał certyfikat wysokiej jakości kształcenia nadany na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich, a później Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
  • ośrodek historyczny toruńskiej uczelni należy  do najlepszych w kraju i w Europie oraz szczyci się bogatymi tradycjami naukowymi  i dydaktycznymi.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna, biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia są złożone dokumenty.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA SZTUKI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Historia sztuki
  Celem studiów jest wieloaspektowe przygotowanie adeptów do wykonywania zawodu historyka sztuki oraz profesji z nim powiązanych.
  Dlaczego warto studiować Historię sztuki na UMK?
  • Nowoczesny, zgodny ze standardami program kształcenia przewiduje około 2000 godzin dydaktycznych. Nacisk w dydaktyce położony jest na problemy kontekstu kulturowego, wiedzę o wydarzeniach artystycznych, artefaktach oraz umiejętność ich interpretacji i zdolność do samodzielnej pracy, której możliwości dają przede wszystkim seminaria. Wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS), jak również możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
  • Program składa się z pięciu wyraźnie wydzielonych segmentów dydaktycznych oraz zajęć ogólnouczelnianych (lektoraty z języków obcych, wychowanie fizyczne, wykłady ogólnouniwersyteckie itd.).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia sztuki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna, geografia, wiedza o społeczeństwie, chemia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia sztuki są złożone dokumenty.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA SKANDYNAWSKO-BAŁTYCKIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Studia skandynawsko-bałtyckie
  To jedno z najciekawszych wyzwań dla osób o bogatych zainteresowaniach humanistycznych. Studia Skandynawsko-Bałtyckie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom studentów pragnących zdobyć w ciągu trzech lat nauki szeroką wiedzę oraz atrakcyjny zawód. Na Studia Skandynawsko-Bałtyckie składa się znajomość kultury, dziejów i języków państw regionu Morza Bałtyckiego. Studia Skandynawsko-Bałtyckie  kształcą obywatela otwartego na Europę i Świat, świadomego wartości spuścizny kulturowej państw regionu Morza Bałtyckiego. Student zdobywa m.in. pogłębioną wiedzę historyczną dotyczącą państw regionu Morza Bałtyckiego oraz bardzo dobrą znajomość języków obcych tego regionu (niemieckiego, norweskiego, rosyjskiego). Wybór specjalności będzie odbywał się w ciągu pierwszego semestru studiów. O zakwalifikowaniu na wybraną specjalność będą decydowały wyniki egzaminu maturalnego.
  Dlaczego warto studiować na kierunku Studia skandynawsko-bałtyckie?
  • tylko Wydział Nauk Historycznych prowadzi tego rodzaju, unikatowy kierunek studiów
  •  od 2001 r. Wydział Nauk Historycznych UMK,  jako jeden z pierwszych uzyskał certyfikat wysokiej jakości kształcenia nadany na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich, a wszystkie prowadzone kierunki studiów posiadają akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
  • toruński ośrodek nauk  historyczny należy do wiodących w kraju i w Europie i szczyci się bogatymi tradycjami naukowymi,
  • bardzo urozmaicony zakres tematyczny studiów, uwzględniający zainteresowania studentów oraz wymogi rynku pracy. Oprócz przedmiotów związanych z historia całego regionu w ujęciu wielopłaszczyznowym  (archeologia, dziedzictwo kulturowe, geografia historyczna, fizyczna i społeczno-ekonomiczna  krajów basenu Morza Bałtyckiego), student zyska również wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień organizacji ruchu turystycznego,
  • urozmaicona oferta specjalności pozwala na rozwijanie własnych zainteresowań studentów oraz uzyskanie wysokich kompetencji zawodowych,
  • możliwość wyboru trzech specjalności: skandynawskiej, niemieckiej oraz  bałtyckiej (Estonia, Litwa, Łotwa),
  • możliwość intensywnego (270 godzin) kształcenia w zakresie kilku języków nowożytnych  krajów regionu Bałtyku (norweskiego, niemieckiego i rosyjskiego), jak również języków specjalistycznych do odpowiednich typów źródeł historycznych,
  • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
  • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
  • cykliczne wykłady wybitnych badaczy europejskich,
  • możliwość działania w licznych kołach naukowych i w redakcjach historycznych czasopism studenckich,
  • studenci Studiów Skandynawsko-Bałtyckich będą kształcić się  w Collegium Humanisticum, najnowocześniejszym w kraju budynku dydaktycznym oddanym do użytku w roku 2011, znajdującym się w miasteczku akademickim na Bielanach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia skandynawsko-bałtyckie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna, biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Studia skandynawsko-bałtyckie są złożone dokumenty.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • WOJSKOZNAWSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Wojskoznawstwo
  Wojskoznawstwo jest kierunkiem unikatowym, którego program dostosowany jest do specyficznych potrzeb polskich sił zbrojnych. Program ten zawiera szereg przedmiotów dostarczających wiedzy z szerokiego zakresu problematyki militarnej oraz służb ochrony porządku publicznego. Dzięki przekazaniu zasad sztuki wojennej, analizie problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego i krajowego, sił zbrojnych poszczególnych państw świata, prawnych podstaw funkcjonowania sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Policji, a także wiedzy z zakresu historii wojskowej, geografii wojennej i kartografii wojskowej, bronioznawstwa i munduroznawstwa daje on solidne podstawy dla dalszego rozwoju kariery w Wojsku Polskim, Policji czy innych służbach mundurowych. Zdobyta wiedza z pewnością będzie także pomocna w pracy w szeregu instytucji mających do czynienia z militariami, jak choćby muzea, w których zbiorach są tego rodzaju zabytki.
  Dlaczego warto studiować Wojskoznawsko na UMK?
  • Ciekawe, teoretyczne i praktyczne zajęcia dydaktyczne.
  • Program studiów dostosowany do wymogów rynku pracy.
  • Nowoczesna baza dydaktyczna, świetne warunki lokalowe.
  • Wieloletnie doświadczenie i sukcesy w badaniach z zakresu szeroko pojętej historii wojskowej.
  • Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, o międzynarodowym autorytecie, zorientowana nie tylko na przeszłość, ale również na badanie zagadnień współczesnej wojskowości.
  • Zajęcia we współpracy naukowej i dydaktycznej z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu oraz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.
  • Nowoczesne Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wojskoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna, biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wojskoznawstwo są złożone dokumenty.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Zarządzanie informacją i bibliologia
  Jesteśmy świadkami rewolucji cyfrowej, wywołanej przez dynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nadprodukcję informacji. Stąd umiejętnościami bardzo pożądanymi na rynku pracy są tworzenie, wyszukiwanie, przetwarzanie, ocena i selekcja informacji. Program studiów obejmuje zagadnienia informacji naukowej, technologii informatycznych, usług informacyjnych, tworzenia i administrowania serwisami WWW, edytorstwa cyfrowego, rynku wydawniczego, mediów i mass mediów, sztuki książki, zarządzania instytucjami GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea), projektowania przestrzeni biurowej, komunikacji społecznej z elementami coachingu. Specjaliści zarządzania informacją są niezbędni zarówno w biznesie (wywiad gospodarczy, działy IT, analityka internetowa), jak i instytucjach non profit, jak np. w instytucjach kultury. Studia, które oferujemy uczą sprawnego poruszania się w świecie informacji drukowanej i cyfrowej, ale także sprzyjają nabywaniu kompetencji interpersonalnych, pożądanych przez pracodawców. Badania foresightowe wskazują, że w najbliższych latach specjalista zarządzania informacją będzie jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów. 
  Dlaczego warto studiować Zarządzanie informacją i bibliologię?
  • dysponujemy trzema nowoczesnymi pracowniami informatycznymi oraz sprzętem multimedialnym,
  • zamieszczamy materiały dydaktyczne dla studentów w przyjaznej uczeniu się platformie elektronicznej,
  • dajemy możliwość nieodpłatnego odbycia części studiów w innych ośrodkach akademickich w Polsce, w wielu krajach europejskich oraz w Turcji,
  • oferujemy bezpłatne szkolenia, kursy i warsztaty,
  • nasi studenci mogą realizować swoje zainteresowania, redagując własne czasopismo, działając w kole naukowym, wyjeżdżając na konferencje krajowe i zagraniczne,
  • oferujemy odbywanie praktyk i staży zgodnie z zainteresowaniami naszych studentów – w instytucjach i firmach, w których mogą potem znaleźć zatrudnienie,
  • dajemy możliwość uczestnictwa w zajęciach kierunkowych w języku angielskim,
  • nasza siedziba mieści się w nowym, doskonale skomunikowanym ze śródmieściem oraz w pełni dostępnym dla osób niepełnosprawnych budynku,
  • studenci mają stały i bezpłatny dostęp do szerokopasmowego i bezprzewodowego Internetu,
  • posiadamy wysoko wykwalifikowaną i przyjazną kadrę, składającą się także z praktyków,
  • znajdujemy się w pięknym mieście, którego zespół staromiejski umieszczony został na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO,
  • dajemy możliwość korzystania z bogatej oferty kulturalnej Torunia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie informacją i bibliologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna, matematyka, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie informacją i bibliologia są złożone dokumenty.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)