• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ REKRUTACJA

   Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej

   Idealny kandydat na studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej posiada słuch muzyczny, ma zdolności do rozróżniania wysokości i barw dźwięków, co umożliwia świadome śledzenie przebiegu utworu muzycznego. W UKW kształcimy muzyków i nauczycieli w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Na UKW zdobędziesz wiedzę praktyczną i teoretyczną potrzebną do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym (pierwszego stopnia, na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do gimnazjum włącznie, w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych). Nasi studenci już na studiach zdobywają doświadczenie i obycie sceniczne, występują w zespołach muzycznych, tworzą Chór Akademicki, wyjeżdżają na międzynarodowe konkursy i festiwale. Niezwykle ważne jest to, że zajęcia na UKW prowadzą naukowcy z bogatym doświadczeniem pedagogicznym i scenicznym, koncertujący na cały świecie. To właśnie na UKW możesz uczyć się od najlepszych muzyków i praktyków. Możliwości studentów po tym kierunku są tak rozległe jak cały muzyczny świat. Po studiach absolwenci najczęściej zostają instrumentalistami lub wokalistami, instruktorami zespołów muzycznych, animatorami kultury w placówkach upowszechniania kultury lub pracują w szkolnictwie ogólnokształcącym (zgodnie z ministerialnymi przepisami dotyczącymi kształcenia nauczyciela). Nie ma dzisiaj praktycznie dziecka, które nie chciałoby umieć grać na jakimś instrumencie albo śpiewać. Taka potrzebę kreują niezwykle popularne telewizyjne talent show. UKW kształci specjalistów, którzy te dziecięce marzenia potrafią spełniać pracując właśnie z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną muzycznie.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej, jest egzamin praktyczny, który jest sprawdzianem gry na instrumencie lub śpiewu, oraz sprawdzianem predyspozycji muzycznych (słuch muzycznego, sprawności manualno-głosowej, poczucia rytmu i sprawności rytmicznej). 

   Dowiedz się więcej

       Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej, jest ukończenie studiów I stopnia na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej.

    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
Specjalności:
 • Prowadzenie zespołów muzycznych
 • Muzyka kościelna
 
Studia II stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
Specjalności:
 • Edukacja muzyczna i dyrygentura
 • Edukacja muzyczna, zarządzanie i animacja w kulturze muzycznej
 • Edukacja muzyczna i muzyka estradowa

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
specjalności:
 • Prowadzenie zespołów muzycznych
 • Muzyka kościelna
 
Studia II stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
Specjalności:
 • Edukacja muzyczna i dyrygentura
 • Edukacja muzyczna, zarządzanie i animacja w kulturze muzycznej
 • Edukacja muzyczna i muzyka estradowa