• RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Bydgoszcz - studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość
   Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej i zarazem praktycznej wiedzy, niezbędnej do skutecznego i efektywnego wykonywania zawodu księgowego w podmiocie gospodarczym, samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także do wykonywania innych zawodów i funkcji, w których znajomość wiedzy z zakresu rachunkowości jest szczególnie przydatna. Zadaniem tych Studiów jest również wyrobienie wśród słuchaczy praktycznych umiejętności w prowadzeniu rachunkowości. 
   Ważnym celem studiów jest również poznanie najnowszych rozwiązań w zakresie podatków. Słuchacze maja także możliwość zapoznania się z zasadami analizy i oceny działalności finansowej przedsiębiorstwa oraz wykorzystanie jej przy podejmowaniu decyzji gospodarczych w przedsiębiorstwie. W trakcie zajęć laboratoryjnych słuchacze maja możliwość zapoznania się z nowymi programami komputerowymi wykorzystywanymi w rachunkowości i analizie finansowej. Po zakończeniu studiów słuchacze otrzymują szeroki zakres nowoczesnej wiedzy z rachunkowości, nabędą umiejętności jej stosowania w praktyce oraz uzyskają kompetencje do odpowiedzialnego wykonywania zawodu księgowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia podyplomowe

    

   Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość zgłaszają swoją aplikację on-line. Po dokonaniu aplikacji on-line, kandydaci składają dokumenty w formie papierowej. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 
   O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną zawiadomione przez Kierownika Studiów listownie o przyjęciu na studia, terminie uiszczenia opłaty za studia, terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć oraz o harmonogramie zjazdów w I semestrze.
    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Podyplomowe

RACHUNKOWOŚĆ