• TEOLOGIA Stopień: I Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Teologia

   Wykształcenie teologiczne z zasady obejmuje szeroki zakres wiedzy nie tylko ściśle teologicznej, ale także filozoficznej, historycznej i społecznej. Absolwenci teologii są przygotowani do pracy tam, gdzie potrzebne jest dobre wykształcenie ogólne i znajomość kultury – nie tylko w instytucjach ściśle kościelnych. Kierunek umożliwia wybór 1 spośród 3 specjalności: kapłańska - Te studia to droga kształcenia naukowego obejmująca szeroki zakres wiedzy teologicznej i filozoficznej ukierunkowanej na służbę Kościołowi w kapłaństwie, katechetyczno-pastoralna - Studenci tej specjalności zdobywając szeroki zakres wiedzy filozoficznej i teologicznej przygotowują się przede wszystkim do pracy jako nauczyciele religii w szkołach oraz dialog społeczny - Studenci specjalności, poza ogólnie obowiązującym kanonem wykształcenia teologicznego, poznają podstawy pedagogiki społecznej, socjologii komunikacji, technik negocjacyjnych oraz wiedzy prawnej, szczególnie prawa administracyjnego, prawa rodzinnego, instytucji i prawa europejskiego oraz problematyki praw człowieka.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   Proces rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Teologia składa się z 2 etapów:

   • konkurs wyników maturalnych z języka polskiego,
   • egzamin ustny obejmujący odpowiedz na wylosowany temat z zakresu nauki religii szkoly ponadgimnazjalnej, rozmowe na temat znajomości wydarzeń z życia Kościoła Powszechnego i w Polsce, zagadnień dotyczących ruchu ekumenicznego,

   Dowiedz się więcej

    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
TEOLOGIA
Specjalności:
 • Kapłańska
 • Katechetyczno-pastoralna

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
TEOLOGIA
Specjalności:
 • Katechetyczno-pastoralna