• CERAMIKA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Ceramika
   Absolwenci kierunku Ceramika zdobywają wiedzę z zakresu chemii, fizyki, matematyki. Dysponują poszerzoną wiedzą na temat zasad, metod, technik i narzędzi stosowanych przy projektowaniu, wzornictwie i wytwarzaniu wyrobów ceramicznych i szkła. Zapoznają się z materiałami i sposobami postępowania przy konserwacji i rewitalizacji różnych obiektów. Posiadają wiedzę na temat ceramiki technicznej i konstrukcyjnej. Potrafią oszacować aspekty ekonomiczne podejmowanych działań inżynierskich, kierować zespołem i działać w sposób przedsiębiorczy.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ceramika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośródmatematyka, fizyka, chemia, biologia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ceramika jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • CHEMIA BUDOWLANA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Chemia budowlana
   Absolwenci kierunku Chemia Budowlana zdobywają wiedzę z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Poznają technologię wytwarzania, przetwórstwa i metody modyfikacji materiałów chemicznych stosowanych w budownictwie. Posiadają umiejętność doboru materiałów do różnych zastosowań w budownictwie, stosowania odpowiednich metod ich wytwarzania oraz zasad kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych. Wraz z Politechniką Łódzką i Politechniką Gdańską prowadzone jest wspólne kształcenia i organizacja studiów. Zajęcia na semestrze V i VI realizowane są poza uczelnią macierzystą.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia budowlana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, biologia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia budowlana jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria materiałowa
   Inżynieria Materiałowa to kierunek, na którym absolwent zdobywa wiedzę z zakresu nauk ścisłych, a także nauki o materiałach ceramicznych, polimerowych, biomateriałach, materiałach funkcjonalnych i kompozytowych. Zapoznaje się z umiejętnością projektowania, doboru i badania materiałów do różnych zastosowań ze szczególnym naciskiem na materiały zaawansowane oraz na mikro- i nanotechnologie. Kształcenie obejmuje przygotowanie do podejmowania aktywności badawczej, obsługi specjalistycznej aparatury oraz systemów w zakresie inżynierii materiałowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, biologia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • TECHNOLOGIA CHEMICZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Technologia chemiczna
   Absolwenci kierunku Technologia Chemiczna zdobywają wiedzę z zakresu chemii i procesów technologicznych ukierunkowanych na wytwarzanie materiałów budowlanych, ogniotrwałych, izolacyjnych, ceramicznych, szkła oraz na analitykę i kontrolę jakości. Poznają również metody rozwijania technologii we współpracy ze specjalistami z innych dyscyplin oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki. Absolwent może liczyć na pracę w wielu branżach nowoczesnego przemysłu, technologicznych instytucjach badawczych, firmach produkujących nowoczesne materiały, biurach projektowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, biologia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
CERAMIKA
CHEMIA BUDOWLANA
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 
Studia II stopnia:
CERAMIKA
Specjalności:
 • Ceramika technicyna i konstrukcyjna
 • Wzornictwo ceramiki i szkła
 • Materiały dla konserwacji i rewitalizacji
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalności:
 • Materiały funkcjonalne
 • Mikro- i nanotechnologie materiałowe
 • Biomateriały i kompozyty
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności:
 • Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych
 • Technologia szkła i powłok amorficznych
 • Technologia materiałów budowlanych
 • Analityka i kontrola jakości

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 
Studia II stopnia:
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności:
 • Ceramika i szkło
 • Technologia materiałów budowlanych
 • Analityka i kontrola jakości
 • Materiały dla ochrony i kształtowania środowiska

Doktoranckie

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
CHEMIA