• CERAMIKA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Ceramika
   Absolwenci kierunku Ceramika zdobywają wiedzę z zakresu chemii, fizyki, matematyki. Dysponują poszerzoną wiedzą na temat zasad, metod, technik i narzędzi stosowanych przy projektowaniu, wzornictwie i wytwarzaniu wyrobów ceramicznych i szkła. Zapoznają się z materiałami i sposobami postępowania przy konserwacji i rewitalizacji różnych obiektów. Posiadają wiedzę na temat ceramiki technicznej i konstrukcyjnej. Potrafią oszacować aspekty ekonomiczne podejmowanych działań inżynierskich, kierować zespołem i działać w sposób przedsiębiorczy.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ceramika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośródmatematyka, fizyka, chemia, biologia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ceramika jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • CHEMIA BUDOWLANA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Chemia budowlana
   Absolwenci kierunku Chemia Budowlana zdobywają wiedzę z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Poznają technologię wytwarzania, przetwórstwa i metody modyfikacji materiałów chemicznych stosowanych w budownictwie. Posiadają umiejętność doboru materiałów do różnych zastosowań w budownictwie, stosowania odpowiednich metod ich wytwarzania oraz zasad kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych. Wraz z Politechniką Łódzką i Politechniką Gdańską prowadzone jest wspólne kształcenia i organizacja studiów. Zajęcia na semestrze V i VI realizowane są poza uczelnią macierzystą.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia budowlana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, biologia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia budowlana jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria materiałowa
   Inżynieria Materiałowa to kierunek, na którym absolwent zdobywa wiedzę z zakresu nauk ścisłych, a także nauki o materiałach ceramicznych, polimerowych, biomateriałach, materiałach funkcjonalnych i kompozytowych. Zapoznaje się z umiejętnością projektowania, doboru i badania materiałów do różnych zastosowań ze szczególnym naciskiem na materiały zaawansowane oraz na mikro- i nanotechnologie. Kształcenie obejmuje przygotowanie do podejmowania aktywności badawczej, obsługi specjalistycznej aparatury oraz systemów w zakresie inżynierii materiałowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, biologia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • TECHNOLOGIA CHEMICZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Technologia chemiczna
   Absolwenci kierunku Technologia Chemiczna zdobywają wiedzę z zakresu chemii i procesów technologicznych ukierunkowanych na wytwarzanie materiałów budowlanych, ogniotrwałych, izolacyjnych, ceramicznych, szkła oraz na analitykę i kontrolę jakości. Poznają również metody rozwijania technologii we współpracy ze specjalistami z innych dyscyplin oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki. Absolwent może liczyć na pracę w wielu branżach nowoczesnego przemysłu, technologicznych instytucjach badawczych, firmach produkujących nowoczesne materiały, biurach projektowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, biologia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
CERAMIKA
CHEMIA BUDOWLANA
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 
Studia II stopnia:
CERAMIKA
Specjalności:
 • Ceramika technicyna i konstrukcyjna
 • Wzornictwo ceramiki i szkła
 • Materiały dla konserwacji i rewitalizacji
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalności:
 • Materiały funkcjonalne
 • Mikro- i nanotechnologie materiałowe
 • Biomateriały i kompozyty
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności:
 • Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych
 • Technologia szkła i powłok amorficznych
 • Technologia materiałów budowlanych
 • Analityka i kontrola jakości

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 
Studia II stopnia:
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności:
 • Ceramika i szkło
 • Technologia materiałów budowlanych
 • Analityka i kontrola jakości
 • Materiały dla ochrony i kształtowania środowiska

Doktoranckie

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
CHEMIA