• GEODEZJA I KARTOGRAFIA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Geodezja i kartografia
   Absolwenci specjalności geoinformatyka nabywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach wykorzystujących informacje geograficzne.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemii, fizyki, geografii, informatyki, matematyki

    

   Dowiedz się więcej

    

  • INFORMATYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Informatyka
   Program kształcenia na kierunku Informatyka z rozszerzonym kursem języka obcego dostosowany jest do współczesnych wymogów rynku pracy. Umożliwia to bogata baza dydaktyczna z nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, laboratoriami i pracowniami specjalistycznymi, unikatowymi w skali światowej symulatorami, kokpitami sterowniczymi, a także z doskonale wyposażonym statkiem szkolno-badawczym m/v „Nawigator XXI”. Studenci mają możliwość bezpłatnego instalowania na swoich komputerach wybranego oprogramowania firmy Microsoft w ramach uczelnianej licencji MSDN. Uzyskują stały zdalny dostęp do zasobów aplikacji wykorzystywanych na zajęciach w ramach 24-godzinnego wirtualnego laboratorium działającego w oparciu o technologię usług terminalowych. Zajęcia prowadzone są w małych grupach przez doświadczonych specjalistów, pozwalają wykształcić kadrę informatyków o unikalnych i poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacjach.
   Studia na kierunku Informatyka realizowane są we współpracy z firmami z branży IT. Partnerzy wspomagają proces dydaktyczny między innymi poprzez współprowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych, współprowadzenie prac dyplomowych, współorganizację praktyk zawodowych. Uwzględnienie w procesie dydaktycznym aktualnej tematyki zgłaszanej przez pracodawców jest gwarancją uzyskania wykształcenia odpowiadającego potrzebom rynku pracy.
   Absolwenci kierunku Informatyka są najbardziej poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Mogą podjąć zatrudnienie w szeroko rozumianej branży informatycznej między innymi przy projektowaniu, budowie i eksploatacji systemów informatycznych, zarządzaniu projektami IT, tworzeniu i obsłudze stron www, administrowaniu bazami danych, administrowaniu sieciami, obsłudze informatycznej przedsiębiorstw, w szczególności z branży morskiej. Wynagrodzenia w branży IT wysoko przewyższają średnie płace.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemii, fizyki, geografii, informatyki, matematyki

    

   Dowiedz się więcej

  • NAWIGACJA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Nawigacja
   Celem kształcenia na kierunku nawigacja jest zapewnienie studentom szerokich podstaw wiedzy z nautyki i innych powiązanych dziedzin nauki, pozwalających na elastyczność w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej. Program kształcenia obejmuje praktyki zawodowe morskie lub lądowe oraz specjalistyczne kursy i szkolenia. 
   Absolwenci są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich i śródlądowych, w przedsiębiorstwach związanych z żeglugą międzynarodową. Mogą znaleźć zatrudnienie w służbach i flocie handlowej o wysokim stopniu specjalizacji, flocie połowowej, statkach pasażerskich, statkach offshore zabezpieczających pola naftowe, na wieżach wiertniczych i produkcyjnych, na nowoczesnych statkach specjalistycznych, hydrograficznych i badawczych. Mogą także zasilać lądowe służby eksploatacyjne, techniczne, administrację morską, instytucje klasyfikacyjne i służbę SAR.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nawigacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemii, fizyki, geografii, informatyki, matematyki

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nawigacja jest ocena z ukończenia studiów I stopnia. Wydziałowa komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów. Na studia zostają przyjęte - w ramach limitu miejsc na dany kierunek - osoby, które uzyskały najlepsze oceny ukończenia studiów I stopnia i spełniły warunki formalne. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TRANSPORT REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Transport
   Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania transportu morskiego, bezpieczeństwa żeglugi oraz nowoczesnych systemów nawigacyjnych i transportowych. Miejsca pracy absolwentów to instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, eksploatacją i organizacją transportu i systemów transportowych, a także jednostki badawcze, techniczne i normatywne w zakresie rzeczoznawstwa, doradztwa i tworzenia przepisów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemii, fizyki, geografii, informatyki, matematyki

    

   Dowiedz się więcej

    

  • GEOINFORMATYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - studia podyplomowe na kierunku Geoinformatyka
   Studia podyplomowe „Geoinformatyka” przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu użytkowania i wdrażania systemów informacji geograficznej. Studia przygotowują również projektantów systemów GIS oraz doradców inwestycji geoinformatycznych. Obejmują 192 godziny zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń oraz laboratoriów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia podyplomowe

    

   O kolejności przyjęć w procesie rekrutacji na studia podyplomowe na kierunku Geoinformatyka decyduje kolejność zgłoszeń.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • PILOTAŻ MORSKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - studia podyplomowe na kierunku Pilotaż morski
   odstawowym celem studiów „Pilotaż morski” jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej do pracy na stanowiskach związanych z pilotażem morskim. Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do efektywnego pełnienia funkcji pilota morskiego w Polsce i za granicą. Umożliwia także uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych do manewrowania statkami – szkolenie na symulatorach manewrowych.
   Roczne studia podyplomowe prowadzone będą w trybie niestacjonarnym, ze zgrupowaniem zajęć w trzech dwutygodniowych zjazdach. Studia obejmują 226 godzin zajęć dydaktycznych, a także praktykę pilotażu na torze wodnym Szczecin–Świnoujście oraz w zależności od zapotrzebowania w portach Gdańsk i Gdynia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia podyplomowe

    

   O kolejności przyjęć w procesie rekrutacji na studia podyplomowe na kierunku Pilotaż morski decyduje kolejność zgłoszeń.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • INSPEKCJE MORSKIE FSC, PSC - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - studia podyplomowe na kierunku Inspekcje morskie FSC, PSC
   Program studiów „Inspekcje morskie FSC, PSC” zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do efektywnego wypełniania zadań administracji morskiej z zakresu inspekcji morskich. Słuchacze poznają cele i zadania organizacji wdrażających bezpieczeństwo na morzu, nabywają umiejętności poszukiwania i monitorowania właściwych źródeł prawnych oraz uzyskują praktyczne umiejętności prowadzenia określonych inspekcji. Od kandydatów wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego, udokumentowana certyfikatem FCE bądź potwierdzona w rozmowie kwalifikacyjnej (zakłada się prowadzenie znacznej liczby zajęć w języku angielskim). Wskazane jest morskie doświadczenie zawodowe na poziomie operacyjnym.
   Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym, odbywają się w Akademii Morskiej w Szczecinie, praktyki programowe realizowane są w portach Świnoujście, Szczecin, Gdańsk, Gdynia. Studia trwają dwa semestry. Ogółem realizowanych jest 290 godzin zajęć programowych w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń oraz integralnej praktyki programowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia podyplomowe

    

   O kolejności przyjęć w procesie rekrutacji na studia podyplomowe na kierunku Inspekcje morskie FSC, PSC decyduje kolejność zgłoszeń.

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (2)

 • jan
  ocena

  ktoś kto napisał ten komentarz na pewno tu nie studiował. Studia są na wysokim poziomie

 • czester
  ocena

  informatyka na tym wydziale to porażka, wiedza jak w liceum. Po tych studiach to chyba tylko praca na help desku w zusie

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Specjalności:
 • Geoinformatyka
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Informatyka morska
NAWIGACJA
Specjalności:
 • Transport morski
 • Połowy morskie
 • Inżynieria ruchu morskiego
 • Pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne
 • Ratownictwo
 • Morskie systemy informatyczne
 • Eksploatacja jednostek pływających offshore
 • Transport morski i śródlądowy
 • Górnictwo morskie
 • Żeglarstwo morskie
TRANSPORT
Specjalności:
 • Inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego
 • Technologie i systemy nawigacyjne
 • Technologie systemów bezzałogowych
 
Studia II stopnia:
NAWIGACJA
Specjalności:
 • Transport morski

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Specjalności:
 • Geoinformatyka
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Informatyka morska
NAWIGACJA
Specjalności:
 • Transport morski
 
Studia II stopnia:
NAWIGACJA
Specjalności:
 • Transport morski

Podyplomowe

GEOINFORMATYKA
PILOTAŻ MORSKI
INSPEKCJE MORSKIE FSC, PSC

Doktoranckie

GEODEZJA I KARTOGRAFIA