• MECHANIKA I BUDOWA MASZYN REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Mechanika i budowa maszyn
   Absolwent specjalności eksploatacja siłowni okrętowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może pełnić funkcję oficera w załodze maszynowej statków morskich, być zatrudniony w stoczniach remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty, oczyszczalnie ścieków, przepompownie. 
   Absolwent specjalności diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może pełnić funkcję oficera w załodze maszynowej statków morskich, w stoczniach i zakładach remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty, kopalnie, przepompownie, jako specjalista diagnostyk. 
   Absolwent specjalności diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych posiada umiejętności niezbędne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Może być zatrudniony w zakładach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsiębiorstwach energetyki odnawialnej, nadzoru eksploatacji siłowni wiatrowych morskich i lądowych, w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, elektrowniach i elektrociepłowniach, firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne. 
   Absolwent specjalności eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może być zatrudniony jako oficer mechanik na statku, w służbach dozoru technicznego armatorów, w służbach towarzystw klasyfikacyjnych i w służbach dozoru technicznego, przedsiębiorstwach przemysłu energetycznego. 
   Absolwent specjalności ochrona środowiska w eksploatacji floty i portów może być zatrudniony w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach, portach oraz w zakładach przemysłowych. 
   Absolwent specjalności budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych otrzymuje wykształcenie specjalistyczne, odpowiadające potrzebom nowoczesnej floty i przemysłu maszynowego. Jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i pokrewnych.
   Absolwent specjalności eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych posiada kwalifikacje niezbędne do nadzorowania i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych oraz przygotowanie do bezpiecznej pracy na statku oraz jachcie motorowym w charakterze oficera mechanika okrętowego na poziomie operacyjnym i zarządzania. Dysponuje wiedzą z zakresu diagnostyki, remontów i eksploatacji siłowni okrętowych, maszyn i urządzeń energetycznych, instalacji przemysłowych oraz maszyn i układów mechaniki okrętowej. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemii, fizyki, geografii, informatyki, matematyki

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest ocena z ukończenia studiów I stopnia. Wydziałowa komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów. Na studia zostają przyjęte - w ramach limitu miejsc na dany kierunek - osoby, które uzyskały najlepsze oceny ukończenia studiów I stopnia i spełniły warunki formalne. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MECHATRONIKA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Mechatronika
   Absolwent specjalności elektroautomatyka okrętowa jest przygotowany do pracy wśród członków załóg obiektów pływających jako oficer elektroautomatyk okrętowy, w służbach dozoru technicznego armatorów, w służbach towarzystw klasyfikacyjnych, w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego oraz innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn oraz układów mechatronicznych. 
   Absolwenci specjalności mechatronika systemów energetycznych są przygotowani do zajmowania stanowisk pracy w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w służbach remontowych przedsiębiorstw produkcyjnych, w służbach nadzoru technicznego przedsiębiorstw, w towarzystwach klasyfikacyjnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, związanych z przemysłem okrętowym i maszynowym oraz w jednostkach zajmujących się diagnozowaniem i serwisowaniem maszyn i urządzeń wraz z ich układami mechatronicznymi.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemii, fizyki, geografii, informatyki, matematyki

    

   Dowiedz się więcej

    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Eksploatacja siłowni okrętowych (ESO)
 • Układy napędowe z silnikami tłokowymi
 • Napędy turbinowe
 • Eksploatacja zbiornikowców
 • Eksploatacja chemikaliowców
 • Eksploatacja chłodnicowców
 • Eksploatacja gazowców
 • Komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową
 • Napędy turbinowe
 • Eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych
 • Diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych
MECHATRONIKA
Specjalności:
 • Elektroautomatyka okrętowa
 • Mechatronika systemów energetycznych
 
Studia II stopnia:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Eksploatacja siłowni okrętowych
 • Diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych
 • Diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych
 • Eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych
 • Ochrona środowiska w eksploatacji floty i portów
 • Budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Eksploatacja siłowni okrętowych
 • Układy napędowe z silnikami tłokowymi
 • Napędy turbinowe
 • Eksploatacja zbiornikowców
 • Eksploatacja chemikaliowców
 • Eksploatacja chłodnicowców
 • Eksploatacja gazowców
 • Komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową
 • Elektroenergetyka okrętowa i systemy sterowania
MECHATRONIKA
Specjalności:
 • Elektroautomatyka okrętowa
 • Mechatronika systemów energetycznych
 
Studia II stopnia:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Eksploatacja siłowni okrętowych
 • Diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych
 • Diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych
 • Eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych
 • Ochrona środowiska w eksploatacji floty i portów
 • Budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych