• DYRYGENTURA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Dyrygentura
   Studia pierwszego stopnia na kierunku Dyrygentura, w specjalności Dyrygentura symfoniczno-operowa, kształcą dyrygentów orkiestr symfonicznych, zespołów kameralnych i wokalno-instrumentalnych. Przygotowują do działalności muzycznej w instytucjach kultury, mediach oraz szeroko pojętej animacji kultury w społeczeństwie.
   Studia drugiego stopnia na kierunku Dyrygentura w specjalności Dyrygentura symfoniczno-operowa, kształcą dyrygentów orkiestr symfoniczno-operowych w zakresie szeroko pojętej działalności dyrygenckiej, pozwalającej na:
   • prowadzenie prób i koncertów z orkiestrą symfoniczną, kameralną, operową, a także z zespołem wokalno-instrumentalnym i chórem;
   • samodzielne prowadzenie instytucji artystycznych – opery, filharmonii oraz zespołu dotowanego przez jednostki samorządowe; kształtowanie repertuaru artystycznego w tych instytucjach; określanie strategii rozwoju szeroko rozumianej kultury muzycznej regionu lub miasta oraz
   • pracę dydaktyczną w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Dyrygentura jest zaliczenie egzaminów wstępnych składających się z dwóch etapów.

   I etap:

   • dyrygowanie przygotowanym utworem i rozmowa z kandydatem
   • kształcenie słuchu – egzamin pisemny (dwugłosowe dyktando tonalne, realizowane na fortepianie) i ustny (badanie dyspozycji słuchowych w zakresie słyszenia wysokościowego, pamięci muzycznej, słyszenia harmonicznego)

   II etap:

   • fortepian lub inny instrument (przygotowanie trzech zróżnicowanych stylistycznie utworów – wykonanie z pamięci nie jest obowiązkowe)
   Dyplom średniej szkoły muzycznej zwalnia z egzaminu z instrumentu.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dyrygentura dla absolwentów studiów I stopnia z zakresu dyrygentury symfonicznooperowej jest:

   • dyrygowanie dwoma utworami zróżnicowanymi pod względem stylistycznym i rozmowa z kandydatem

   Dla absolwentów innych kierunków:

   • dyrygowanie dwoma utworami zróżnicowanymi pod względem stylistycznym i rozmowa z kandydatem
   • czytanie partytur
   • kształcenie słuchu – egzamin pisemny (dwugłosowe dyktando tonalne, realizowane na fortepianie) i ustny (badanie dyspozycji słuchowych w zakresie słyszenia wysokościowego, pamięci muzycznej, słyszenia harmonicznego)
    

    

   Dowiedz się więcej

  • KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Kompozycja i teoria muzyki
   Studia pierwszego stopnia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki, w specjalności teoria muzyki, przygotowują do:
   • pracy artystycznej, redakcyjnej i publicystycznej;
   • pracy w instytucjach upowszechniania kultury;
   • pracy dydaktycznej – po ukończeniu Studium Pedagogicznego – w zakresie przedmiotówteoretycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia oraz w szkołach ogólnokształcących I i II etapu edukacyjnego. 
   Studia drugiego stopnia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki, w specjalności teoria muzyki pogłębiają przygotowanie do:
   • pracy badawczej, redakcyjnej i artystycznej;
   • pracy w charakterze prelegenta, publicysty i organizatora życia muzycznego;
   • pracy dydaktycznej – po ukończeniu Studium Pedagogicznego – w zakresie przedmiotów teoretycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia, w szkołach ogólnokształcących wszystkich stopni oraz na wszystkich wydziałach w akademiach muzycznych, uczelniach pedagogicznych i uniwersytetach.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki jest zaliczenie egzaminów wstępnych składających się z dwóch etapów.

   I etap:

   • przedstawienie trzech prac kompozytorskich i rozmowa z kandydatem (wskazane jest dostarczenie nagrań lub symulacji komputerowej przedstawianych partytur)
   • kształcenie słuchu – egzamin pisemny (dwugłosowe dyktando tonalne, realizowane na fortepianie) i ustny (badanie dyspozycji słuchowych w zakresie słyszenia wysokościowego, pamięci muzycznej, słyszenia harmonicznego)

   II etap:

   • fortepian lub inny instrument (przygotowanie trzech zróżnicowanych stylistycznie utworów – wykonanie z pamięci nie jest obowiązkowe)
   Dyplom średniej szkoły muzycznej zwalnia z egzaminu z instrumentu.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki dla absolwentów studiów I stopnia z zakresu kompozycji jest:

   • przedstawienie trzech prac kompozytorskich na różne składy wykonawcze (w tym jedna na większy skład) i rozmowa z kandydatem (wskazane jest dostarczenie nagrań lub symulacji komputerowej przedstawianych partytur)

   Dla absolwentów innych kierunków:

   • przedstawienie trzech prac kompozytorskich na różne składy wykonawcze i rozmowa z kandydatem (wskazane jest dostarczenie nagrań lub symulacji komputerowej przedstawianych partytur)
   • kształcenie słuchu – egzamin pisemny (dwugłosowe dyktando tonalne, realizowane na fortepianie) i ustny (badanie dyspozycji słuchowych w zakresie słyszenia wysokościowego, pamięci muzycznej, słyszenia harmonicznego)

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
DYRYGENTURA
Specjalności:
 • Dyrygentura symfoniczno-operowa
KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
Specjalności:
 • Kompozycja
 • Teoria muzyki
 
Studia II stopnia:
DYRYGENTURA
Specjalności:
 • Dyrygentura symfoniczno-operowa
KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
Specjalności:
 • Kompozycja
 • Teoria muzyki