• SPORT Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Sport
  W ramach kierunku student podejmuje specjalność trenerską w dyscyplinach olimpijskich prowadzonych przez uczelnię, tj.: gimnastyce sportowej, judo, koszykówce, lekkiej atletyce, piłce ręcznej, pływaniu, tenisie, tenisie stołowym, żeglarstwie, (wydawane w porozumieniu ze związkami sportowymi), jeździectwie, piłce nożnej, piłce siatkowej, wioślarstwie. Specjalności zostaną uruchomione pod warunkiem zakwalifikowania się minimum 12 osób (gry zespołowe, narciarstwo) lub 6 osób (sporty indywidualne). W przypadku mniejszej liczby chętnych, student zobowiązany będzie dokonać wyboru spośród pozostałych specjalizacji. Przedstawiona oferta może zostać poszerzona.
  Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie sportua także dyplom trenera sportu Akademii Wychowania Fizycznego w dyscyplinie będącej przedmiotem specjalności. Uzyskana wiedza przygotowuje absolwenta do programowania, organizowania i realizacji procesu szkolenia sportowego, zarządzania organizacjami sportowymi. Miejscem pracy mogą być kluby sportowe, organizacje społeczne kultury fizycznej i zrzeszenia sportowe, instytucje samorządowe i państwowe odpowiedzialne za  sport.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Sport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot wybrany dowolnie przez kandydata

  Dodatkowo przeprowadzony zostanie Egzamin sprawności fizycznej, który obejmuje następujące próby:

  • sprawdzian umiejętności pływania,
  • obowiązkowy test Cooper’a - bieg w czasie 12 minut oraz
  • dwie wybrane próby spośród trzech: bieg na dystansie 50 m, bieg ze zmianą kierunku, po kopercie 3 x 5 m., podciąganie się na drążku.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sport jest konkurs średnich ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Wychowanie fizyczne
  Student II roku wybiera jedną spośród proponowanych specjalizacji:
  • instruktorska - kwalifikacje instruktora sportu Akademii Wychowania Fizycznego w gimnastyce sportowej, judo, koszykówce, lekkiej atletyce, piłce ręcznej, pływaniu, tenisie, tenisie stołowym, żeglarstwie, żeglarstwie deskowym (wydawane w porozumieniu ze związkami sportowymi) oraz kulturystyce, narciarstwie zjazdowym, piłce nożnej, piłce siatkowej, wioślarstwie,
  • instruktor treningu personalnego,
  • instruktor przygotowania motorycznego,
  • rekreacji ruchowej: fitness - ćwiczenia siłowe, fitness - nowoczesne formy gimnastyki, kinezygerontoprofilaktyka,
  • profilaktyka w geriatrii,
  • odnowa biologiczna.
  Absolwenci studiów I stopnia w zakresie wychowania fizycznego otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie wychowania fizycznego i uzyskują przygotowanie pedagogiczne do planowania i realizowania obowiązkowego wychowania fizycznego w przedszkolach i w szkołach podstawowych, przygotowanie do pracy w zakresie prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, promowanie zdrowia i aktywności fizycznej oraz uzyskują kwalifikacje wynikające z obranej specjalizacji. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot wybrany dowolnie przez kandydata
  Dodatkowo przeprowadzony zostanie Egzamin sprawności fizycznej, który obejmuje sprawdziany z pływania oraz 2 dyscyplin do wyboru spośród:
  • gimnastyki,
  • lekkiej atletyki,
  • dwóch wybranych spośród czterech zespołowych gier sportowych, tj. koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne jest konkurs średnich ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)