• TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Turystyka i rekreacja
  Absolwenci studiów licencjackich I stopnia otrzymują dyplom licencjata w zakresie turystyki i rekreacji. Przygotowanie do organizowania atrakcyjnych zajęć rekreacyjnych, do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych wszystkich typów, domach wczasowych, hotelach, organizacjach samorządowych gmin i miast, centrach informacji turystycznej, w administracji państwowej szczebla lokalnego i centralnego a także do podejmowania własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki i sportu masowego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot wybrany dowolnie przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest konkurs średnich ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

czeplin Ocena

turystyka i rekreacja to typowy kierunek dla leniwych i mało abitnych.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: