• INFORMATYKA I EKONOMETRIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Informatyka i ekonometria
   Kierunek przygotowuje specjalistów do analizy i modelowania zjawisk ekonomicznych. Student poznaje matematyczne podstawy ekonomii oraz jej praktyczne aspekty. Jego wiedza uzupełniana jest umiejętnościami praktycznej obsługi szerokiej gamy narzędzi statystycznych i obliczeniowych. Kierunek kształci również pod względem kompetencji informatycznych, wliczając w to programowanie oraz jego wykorzystanie do obliczeń w ekonomii.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Zarządzanie
   Absolwent kierunku Zarządzanie wykazuje się wiedzę i umiejętnościami z zakresu podstaw zarządzania organizacjami, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, badań marketingowych, finansów oraz rachunkowości. Posługuje się znajomością języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się. Absolwent studiów będzie przygotowany do założenia i sprawnego prowadzenia mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa, działającego na rynku krajowym i międzynarodowym, a także pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach produkcyjno – usługowych. Zdobędzie wiedzę i umiejętności analizy otoczenia rynkowego, planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, tworzenia biznes planu oraz planowania skutecznych strategii marketingowych. Posiada umiejętność samodzielnego diagnozowania sytuacji rynkowej w celu budowania i realizowania perspektywicznych planów przedsiębiorstwa.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, geografia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   Absolwent kierunku uzyskuje zaawansowaną wiedzę inżynierską z inżynierii produkcji związanej z przemysłami: motoryzacyjnym, precyzyjnym, lotniczym, maszynowym i elektromaszynowym, w tym wyrobów powszechnego użytku, okrętowym oraz poligraficznym. Dotyczy to w szczególności produkcji, w której zautomatyzowane i wysokowydajne procesy wykorzystują zaawansowane technologie materiałowe (obróbki plastycznej metali, odlewnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spajania), technologie ubytkowe (obróbka skrawaniem i obróbki niekonwencjonalne) oraz technologie montażu. Absolwent uzyskuje ponadto zaawansowaną wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania. Jest przygotowany do kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami projektowymi, gospodarczymi i personelem w przedsiębiorstwach przemysłowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzenie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 
Studia II stopnia: 
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie kadrami
 • Marketing
 • International Management
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie jakością

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 
Studia II stopnia: 
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie kadrami
 • Marketing
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie jakością

Podyplomowe

AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA
FACILITY MENAGEMENT - ZARZĄDZANIE INTELIGENTNYM BUDYNKIEM
HOME STAGING - ZARZĄDZANIE POWIERZCHNIĄ I ARANŻANCJA WNĘTRZ
MEDIACJE
MENEDŻER JAKOŚCI
METODY STATYSTYCZNEJ ANALIZY DANYCH
POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TECHNOLOGICZNA
RACUHNKOWOŚĆ
RACHUNKWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING
SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI
URZĘDNIK ADMINISTRACJI UNII EUROPEJSKIEJ - KARIERA W INSTYTUCJACH UNIJNYCH
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAMÓWIENIE JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
ZARZĄDZANIE PERSONELEM
ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI LOGISTYCZNYMI

Doktoranckie

ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI