• INFORMATYKA I EKONOMETRIA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Informatyka i ekonometria
   Kierunek przygotowuje specjalistów do analizy i modelowania zjawisk ekonomicznych. Student poznaje matematyczne podstawy ekonomii oraz jej praktyczne aspekty. Jego wiedza uzupełniana jest umiejętnościami praktycznej obsługi szerokiej gamy narzędzi statystycznych i obliczeniowych. Kierunek kształci również pod względem kompetencji informatycznych, wliczając w to programowanie oraz jego wykorzystanie do obliczeń w ekonomii.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • ZARZĄDZANIE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Zarządzanie
   Absolwent kierunku Zarządzanie wykazuje się wiedzę i umiejętnościami z zakresu podstaw zarządzania organizacjami, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, badań marketingowych, finansów oraz rachunkowości. Posługuje się znajomością języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się. Absolwent studiów będzie przygotowany do założenia i sprawnego prowadzenia mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa, działającego na rynku krajowym i międzynarodowym, a także pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach produkcyjno – usługowych. Zdobędzie wiedzę i umiejętności analizy otoczenia rynkowego, planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, tworzenia biznes planu oraz planowania skutecznych strategii marketingowych. Posiada umiejętność samodzielnego diagnozowania sytuacji rynkowej w celu budowania i realizowania perspektywicznych planów przedsiębiorstwa.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, geografia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   Absolwent kierunku uzyskuje zaawansowaną wiedzę inżynierską z inżynierii produkcji związanej z przemysłami: motoryzacyjnym, precyzyjnym, lotniczym, maszynowym i elektromaszynowym, w tym wyrobów powszechnego użytku, okrętowym oraz poligraficznym. Dotyczy to w szczególności produkcji, w której zautomatyzowane i wysokowydajne procesy wykorzystują zaawansowane technologie materiałowe (obróbki plastycznej metali, odlewnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spajania), technologie ubytkowe (obróbka skrawaniem i obróbki niekonwencjonalne) oraz technologie montażu. Absolwent uzyskuje ponadto zaawansowaną wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania. Jest przygotowany do kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami projektowymi, gospodarczymi i personelem w przedsiębiorstwach przemysłowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzenie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 
Studia II stopnia: 
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie kadrami
 • Marketing
 • International Management
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie jakością

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 
Studia II stopnia: 
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie kadrami
 • Marketing
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie jakością

Podyplomowe

AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA
FACILITY MENAGEMENT - ZARZĄDZANIE INTELIGENTNYM BUDYNKIEM
HOME STAGING - ZARZĄDZANIE POWIERZCHNIĄ I ARANŻANCJA WNĘTRZ
MEDIACJE
MENEDŻER JAKOŚCI
METODY STATYSTYCZNEJ ANALIZY DANYCH
POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TECHNOLOGICZNA
RACUHNKOWOŚĆ
RACHUNKWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING
SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI
URZĘDNIK ADMINISTRACJI UNII EUROPEJSKIEJ - KARIERA W INSTYTUCJACH UNIJNYCH
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAMÓWIENIE JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
ZARZĄDZANIE PERSONELEM
ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI LOGISTYCZNYMI

Doktoranckie

ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI