• FIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Fizyka
   Student nabywa podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki i informatyki, które pozwalają na rozwiązanie średniozaawansowanych problemów z zakresu fizyki. Absolwent kierunku Fizyka rozumie zjawiska fizyczne i posiada umiejętność ich zastosowania w praktyce. Jest przygotowany do modelowania tych zjawisk za pomocą metod teoretycznych, numerycznych oraz doświadczalnych. Jest przygotowany do pisania prostych programów komputerowych. Zna funkcjonowanie organizmu, procesy biofizyczne oraz metody diagnozowania (L), podstawy systemów komputerowych i umie je wykorzystać (K), rozpoznaje zagrożenia dla środowiska i umie je mierzyć (M), zna zjawiska zachodzące w nanomateriałach, technologie wytwarzania (N). Zna budowę i zasady działania reaktorów jądrowych (P) oraz bardziej zaawansowane problemy fizyki (O). W zależności od specjalności zapoznał się z nowoczesnymi technikami wykorzystywanymi w danej dziedzinie Fizyki, np. w fizyce medycznej (magnetyczny rezonans jądrowy, metody fizyki jądrowej, lasery), w nanotechnologii (metody analizy właściwości materiałów za pomocą technik mikroskopii tunelowej, techniki kalorymetryczne) czy w fizyce teoretycznej (zaawansowane metody matematyczne, wielkoskalowe symulacje numeryczne i innowacyjne technologie informacyjne).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: język polski, język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest ocena na dyplomie.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Matematyka
   Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka posiada: podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań, jest kreatywny, samodzielny, komunikatywny, posiada umiejętności inicjowania nowego modelu działania, zna język na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu matematyki. posiada umiejętności:
   • przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów), w szczególności   klarownej identyfikacji założeń i konkluzji,
   • dokonywania złożonych obliczeń,
   • przedstawiania treści matematycznych w mowie i na piśmie,
   • wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych,
   • formułowania problemów matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie,
   • korzysta z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki i ich rozwijania,
   • posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest ocena na dyplomie.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • OPTYKA OKULAROWA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Optyka okularowa
   Celem kształcenia na kierunku optyka okularowa jest przygotowanie studentów do pracy w różnych podmiotach gospodarczych, które wytwarzają, naprawiają lub świadczą usługi w obszarze optycznym. 
   Student nabywa podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki i biologii, które pozwalają na świadome wykorzystanie urządzeń i aparatury optycznej ze szczególnym uwzględnieniem optyki okularowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Optyka okularowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski lub język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
FIZYKA
Specjalności:
 • Fizyka i zastosowanie komputerów
 • Fizyka i monitoring środowiska
 • Fizyka medyczna 
 • Fizyka i inżynieria jądrowa
 • Fizyka doświadczalna i teoretyczna
 • Nanotechnologia i fizyka materiałów
FIZYKA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Specjalności:
 • Fizyka doświadczalna i teoretyczna
MATEMATYKA
Specjalności:
 • Teoria optymalizacji i sterowania
 • Teoria kodowania
 • Zastosowania matematyki
 • Analityka procesów gospodarczych
 • Nauczycielska
MATEMATYKA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Specjalności:
 • Matematyka stosowana
OPTYKA OKULAROWA
 
Studia II stopnia:
FIZYKA
Specjalności:
 • Fizyka i zastosowanie komputerów
 • Fizyka i monitoring środowiska
 • Fizyka medyczna 
 • Fizyka i inżynieria jądrowa
 • Fizyka doświadczalna i teoretyczna
 • Nanotechnologia i fizyka materiałów
FIZYKA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Specjalności:
 • Fizyka doświadczalna i teoretyczna
MATEMATYKA
Specjalności:
 • Zastosowania matematyki
 • Nauczycielska
MATEMATYKA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Specjalności:
 • Matematyka stosowana

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
FIZYKA
Specjalności:
 • Fizyka i zastosowanie komputerów
 • Fizyka i monitoring środowiska
 • Fizyka medyczna 
 • Fizyka i inżynieria jądrowa
 • Fizyka doświadczalna i teoretyczna
 • Nanotechnologia i fizyka materiałów
MATEMATYKA
Specjalności:
 • Teoria optymalizacji i sterowania
 • Teoria kodowania
 • Zastosowania matematyki
 • Analityka procesów gospodarczych
 • Nauczycielska
 
Studia II stopnia:
FIZYKA
Specjalności:
 • Fizyka i zastosowanie komputerów
 • Fizyka i monitoring środowiska
 • Fizyka medyczna 
 • Fizyka i inżynieria jądrowa
 • Fizyka doświadczalna i teoretyczna
 • Nanotechnologia i fizyka materiałów
MATEMATYKA
Specjalności:
 • Zastosowania matematyki
 • Nauczycielska