• AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Automatyka i robotyka
   Celem jest wykształcenie specjalistów z zakresu analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych, oraz projektowania komputerowych systemów sterowania, jak również innych bzastosowań informatyki, a także przygotowywanie ich do pracy w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym oraz ochrony środowiska. Celem jest także przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Elektronika i telekomunikacja
   Celem jest wykształcenie inżyniera posiadającego wiedzę i umiejętności podstawowe i kierunkowe zarówno w zakresie elektroniki jak i telekomunikacji. Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny oraz wytwarzających specjalistyczne oprogramowanie, może również podejmować pracę u operatorów sieci telekomunikacyjnych w tym sieci następnej generacji, a także w firmach wprowadzających na rynek lub eksploatujących nowoczesne urządzenia i systemy zarówno elektroniczne, jak i telekomunikacyjne. Celem jest także przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja jest ocena na dyplomie.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Informatyka
   Celem jest wykształcenie inżyniera informatyka, który posiada wiedzę i umiejętności z zakresu matematyczno-fizycznych i ogólnotechnicznych podstaw informatyki oraz z zakresu systemów informatycznych, dobrze zna architektury współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i systemów wbudowanych, a także posiada podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej  i komunikacji człowiek-komputer. Ponadto jest zorientowany w aktualnych technologiach tworzenia rozproszonych aplikacji internetowych, posiadając umiejętność programowania komputerów z wykorzystaniem różnych środowisk programistycznych i zasad inżynierii oprogramowania. Jest przygotowany do efektywnej pracy w zespołach programistycznych, w firmach informatycznych i teleinformatycznych, a także w szkolnictwie, gdzie swoją wiedzę i umiejętności będzie wykorzystał z zachowaniem zasad prawnych i etycznych oraz ze świadomością społecznych problemów informatyzacji. Jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest ocena na dyplomie.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Inżynieria biomedyczna
   Celem jest wykształcenie specjalistów znających najnowocześniejszą aparaturę, posługujących się metodami i technikami obliczeniowymi, z umiejętnością pracy w grupie i projektowania, rozwijającym kreatywność, stosujących nowoczesne technologie elektroniczne, informatyczne i materiałowe. Efektem ukończenia studiów jest dobre przygotowanie do samodzielnego formułowania oraz rozwiązywania konkretnych zadań w różnych obszarach zastosowania inżynierii w medycynie. Absolwenci przystosowują się swobodnie do potrzeb rynku wytwórców i eksploatatorów sprzętu medycznego w każdym kraju, do pracy w charakterze inżyniera medycznego (klinicznego) lub fizyka medycznego, a także w jednostkach naukowo-badawczych oraz w sektorze tzw. zaawansowanych technologii (hightech). Celem kształcenia jest także przygotowanie do podjęcia studiów stopnia drugiego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośrod: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna jest ocena na dyplomie.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TECHNOLOGIE KOSMICZNE I SATELITARNE Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Technologie kosmiczne i satelitarne
   Kierunek jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zaawansowanych technologii kosmicznych i satelitarnych, w tym specjalizacji morskich. Nasz region ma szansę stać się liderem w rozwoju narodowego programu kosmicznego  –  obecnie w województwie pomorskim działa 20 firm z sektora kosmiczno-satelitarnego. Program studiów będzie miał charakter interdyscyplinarny i będzie łączyć ze sobą treści przedmiotów podstawowych, takich jak np. matematyka, fizyka czy mechanika z wiedzą specjalistyczną z zakresu nawigacji satelitarnej, teledetekcji, komunikacji satelitarnej, robotyki  i mechatroniki satelitarnej, analizy i przetwarzania danych przestrzennych. Dlatego właśnie będą to nie tylko studia międzyuczelniane, ale także międzywydziałowe. Na Politechnice Gdańskiej będą one realizowane na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydziale Mechanicznym, Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa.

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Systemy automatyki
 • Systemy decyzyjne i robotyka
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Specjalności:
 • Inżynieria mikrofalowa i antenowa
 • Komputerowe systemy elektroniczne
 • Optoelektronika
 • Systemy mikroelektroniczne
 • Systemy multimedialne
 • Systemy elektroniki morskiej
 • Systemy i sieci radiokomunikacyjne
 • Sieci teleinformacyjne
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Architektury systemów komputerowych
 • Inteligentne systemy interaktywne
 • Inżynieria oprogramowania
 • Algorytmy i modelowanie systemów
 • Teleinformatyka
 • Systemy geoinformatyczne
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Specjalności:
 • Informatyka w medycynie
 • Elektronika w medycynie
 • Chemia w medycynie
 • Fizyka w medycynie
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA (prowadzone także w jęz. angielskim)
Specjalności:
 • Komputerowe systemy automatyki
 • Robotyka i systemy decyzyjne
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (prowadzone także w jęz. angielskim)
Specjalności:
 • Inżynieria komunikacji bezprzewodowej
 • Komputerowe systemy elektroniczne
 • Optoelektronika
 • Systemy mikroelektroniczne
 • Inżynieria dźwięku i obrazu
 • Systemy elektroniki morskiej
 • Systemy i sieci radiokomunikacyjne
 • Sieci i systemy teleinformacyjne
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Aplikacje rozproszone i systemy internetowe
 • Inteligentne systemy interaktywne
 • Inżynieria systemów i bazy danych
 • Technologie internetowe i algorytmy
 • Sieci komputerowe
 • Systemy geoinformatyczne i mobilne
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Specjalności:
 • Informatyka w medycynie
 • Elektronika w medycynie
 • Chemia w medycynie
 • Fizyka w medycynie
TECHNOLOGIE KOSMICZNE I SATELITARNE
Specjalności:
 • Technologie informacyjne i elektroniczne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej
 • Wykorzystanie technologii kosmicznych i satelitarnych w gospodarce
 • Morskie systemy satelitarne i kosmiczne
 • Aplikacje kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
INFORMATYKA
 
Studia II stopnia:
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Zastosowania technologii informacyjnych
 • Systemy i sieci komputerowe
 • Systemy i technologie mobilne