• AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Automatyka i robotyka
   Studia na kierunku Automatyka i Robotyka na WEiA PG przygotowują do pracy w różnych gałęziach przemysłu oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia. Cechą kierunku Automatyka i Robotyka jest to, że absolwenci przygotowani są nie tylko do odbioru, ale również do tworzenia nowych technologii. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę niezbędną przy projektowaniu, uruchamianiu i eksploatacji systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach. Automatyka i Robotyka jest dziedziną interdyscyplinarną, łączącą  wiedzę z takich dyscyplin jak Teoria Sterowania, Analiza Sygnałów, Optymalizacja i Wspomaganie Decyzji, Informatyka, Telekomunikacja, Elektronika, Mechanika, Mechatronika.
   Na pierwszym stopniu kierunku Automatyka i Robotyka można studiować dwie specjalności: Automatyka i Systemy Sterowania oraz Robotyka i Systemy Mechatroniki. Podział na specjalności następuje od trzeciego roku studiów. Podział ten odbywa się na podstawie indywidualnych zainteresowań studentów i przewidywanego zapotrzebowania na specjalistów określonej specjalności.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest ocena na dyplomie.

    

   Dowiedz się więcej

  • ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Elektrotechnika
   Elektrotechnika jest dziedziną nauki i techniki obejmującą: wytwarzanie, przesyłanie i rozdział energii elektrycznej, oraz jej przetwarzanie (w energię elektryczną o zmienionych parametrach lub w inne rodzaje energii) i użytkowanie. Na kierunku Elektrotechnika studenci zdobywają wiedzę i nabywają umiejętności praktyczne ze wszystkich wymienionych powyżej zagadnień w szerokim powiązaniu z informatyką i technikami komputerowymi. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Elektrotechnika otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Inżynierowie elektrycy po tym kierunku są dobrze przygotowani zarówno do pracy zawodowej jak i do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Elektrotechnika lub pokrewnym.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Energetyka
   Kierunek Energetyka jest kierunkiem międzywydziałowym prowadzonym przez Wydziały: Oceanotechniki i Okrętownictwa, Mechaniczny oraz Elektrotechniki i Automatyki. Wydział OiO koordynuje pierwsze pięć semestrów wspólnych studiów. Po pięciu semestrach studiów studenci wybierają specjalności, które prowadzone są na każdym z Wydziałów. 
   Na pierwszym roku studiów prowadzone są głównie przedmioty podstawowe tj. matematyka, fizyka, chemia, geometria i grafika inżynierska oraz wybrane przedmioty kierunkowe takie jak: podstawy elektrotechniki oraz mechanika. Spośród innych przedmiotów występujących na pierwszym roku można m.in. wyróżnić: materiały konstrukcyjne, techniki wytwarzania, gospodarka i systemy energetyczne oraz przedmioty humanistyczne. Na starszych latach studiów oprócz zagadnień związanych z energetyką i mechaniką występuje duża grupa przedmiotów „elektrotechnicznych” związanych z: maszynami elektrycznymi, energoelektroniką, miernictwem i systemami pomiarowymi, źródłami energii oraz przesyłem energii elektrycznej. Po piątym semestrze student może wybrać jedną z dwóch specjalności prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki: Inżynieria eksploatacji w elektroenergetyce lub Rynki energii i systemy energetyczne. Na specjalności Inżynieria eksploatacji w elektroenergetyce występują przedmioty związane z elektrowniami, mechatroniką, diagnostyką i monitoringiem oraz grupy przedmiotów dotyczących urządzeń elektrycznych i automatyki. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Automatyka i systemy sterowania
 • Robotyka i systemy mechatroniki
ELEKTROTECHNIKA
ENERGETYKA
Specjalności:
 • Rynki energii i systemy energetyczne
 • Inżynieria eksploatacji w elektroenergetyce
 • Energy Technologies
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Robotyka i systemy mechatroniki
 • Automatyka przemysłowa
 • Informatyka w systemach sterowania
 • Systemy sterowania i wspomagania decyzji
 • Przetwarzanie sygnałów (prowadzone także w jęz. angielskim)
ELEKTROTECHNIKA
Specjalności:
 • Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
 • Elektroenergetyka
ENERGETYKA
Specjalności:
 • Scentralizowane źródła wytwórcze
 • Systemy ciepłownicze
 • Systemy elektroenergetyczne

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ELEKTROTECHNIKA
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Robotyka i systemy mechatroniki
 • Automatyka przemysłowa
 • Informatyka w systemach sterowania
 • Systemy sterowania i wspomagania decyzji
ELEKTROTECHNIKA
Specjalności:
 • Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
 • Elektroenergetyka