• BIOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Biologia
   Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, pogłębioną o dodatkowe umiejętności praktyczne.  Na studiach I stopnia studenci odbywają 3-tygodniową praktykę zawodową. Studenci studiów II stopnia mogą wziąć udział w kursie przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela. Studenci mają szansę rozwijania swoich zainteresowań oraz pogłębiania wiedzy w studenckich kołach naukowych różnych specjalności. Mogą organizować konferencje naukowe oraz realizować ciekawe projekty, jak np. Noc Biologów, Dzień Mózgu czy Krwawy Piątek. W ramach współpracy między uczelniami studenci mogą realizować część programu studiów na innych uczelniach w kraju lub za granicą bądź odbywać praktyki w zagranicznych instytucjach nieakademickich.
   Absolwent będzie przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny, tj. w przemyśle, placówkach ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, medycznych, weterynaryjnych i naukowych, muzeach i wykopaliskach archeologicznych. Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej zapewnia uzyskanie kwalifikacji i uprawnień do nauczania biologii w gimnazjum oraz liceum. Absolwent będzie przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia lub studiów podyplomowych. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest konkurs ocen na dyplomie oraz, w przypadku nierozstrzygnięcia, średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • BIOLOGIA MEDYCZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Biologia medyczna
   Celem kształcenia na kierunku Biologia medyczna jest zdobycie przez Absolwenta wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w medycynie. Absolwent będzie potrafił stosować metody eksperymentalne w celu badania funkcji układu nerwowego, rozumiał molekularne i biochemiczne podstawy metod stosowanych w diagnostyce chorób, potrafił je zastosować oraz twórczo modyfikować. Będzie znał podstawowe pojęcia związane ze zdrowiem, jego ochroną i promocją. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w studenckich kołach naukowych, realizować część programu studiów na innych uczelniach w kraju lub za granicą bądź odbywać praktyki w zagranicznych instytucjach nieakademickich.
   Absolwent specjalności Neurobiologia będzie mógł pracować w placówkach służby zdrowia, naukowo-badawczych, rehabilitacyjnych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych, ośrodkach terapii uzależnień, w szkolnictwie, a także w sporcie, wojsku i policji. Absolwent specjalności Diagnostyka molekularno-biochemiczna będzie mógł współpracować ze specjalistami zajmującymi się chorobami genetycznymi ludzi lub zwierząt, analitykami i diagnostami medycznymi  w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych. Będzie przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych oraz pracy w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

   Dowiedz się więcej

    

  • WALORYZACJA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody
   Studia o profilu praktycznym, prowadzone z udziałem instytucji spoza uczelni. Głównym celem kształcenia jest nabycie umiejętności zawodowych w ramach praktyk realizowanych we współpracy z pracodawcami. Absolwent będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu florystyki, faunistyki i biocenologii oraz znał metody ochrony różnorodności biologicznej. Będzie znał zagadnienia związane z ochroną środowiska abiotycznego, prawnymi aspektami ochrony przyrody, zasadami funkcjonowania europejskich sieci i programów ochrony przyrody oraz sposobami pozyskiwania funduszy na projekty środowiskowe. Absolwent będzie potrafił inwentaryzować zasoby przyrodnicze, zarządzać obszarami chronionymi i monitorować ich stan, wykonywać ekspertyzy środowiskowe oraz opracowywać waloryzacje przyrodnicze i plany ochrony.
   Absolwent będzie przygotowany do pracy w firmach specjalistycznych zajmujących się ochroną środowiska i przyrody oraz edukacją ekologiczną, w działach ochrony środowiska firm i przedsiębiorstw, instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska (Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ochrony Środowiska itp.), lasach państwowych, parkach narodowych, krajobrazowych oraz rezerwatach, organizacjach pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody i środowiska, administracji publicznej. Będzie mógł prowadzić samodzielną działalność gospodarczą jako ekspert środowiskowy.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody jest konkurs ocen na dyplomie oraz, w przypadku nierozstrzygnięcia, średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (2)

 • kamamea
  ocena

  Ktoś kto czyta te opisy na górze może odnieść wrażenie że Wydział to jakieś cudo na kółkach. Nic bardziej mylnego. Ludzie po tym pracy nie mogą znaleźć bardzo długo, tu nie ma żadnego specjalistycznego przygotowania, bo w laboratoriach potrzebne są uprawnienia diagnostyczne i nie tylko. Poza laboratoriami ewentualnie uczenie w szkole, jak po filozofii i żeby nie wiem jak się nadąć nic tego nie zmieni. Nic się nie zmieniło przez ostatnie 20 lat. w tej kwestii. To efekt jakichś niespełnionych wyobrażeń ludzi którzy to organizują. Sztuczne studia.

 • preczzkantowaniem
  ocena

  Absolwent umęczony przez kilka lat bardzo ciężkiej nauki zawalającej książkami po uszy będzie szukał pracy latami gdyż po ukończeniu studiów dowie się, że nie jest żadnym fizjologiem, biologiem medycznym, biochemikiem, genetykiem, mikrobiologiem, neurobiologiem itp itd. gdyż na dyplomie zobaczy magister w zakresie biologii eksperymentalenj, środowiskowej lub molekularnej. I nie jest przygotowany do żadnego specjalistycznego laboratorium. Co dziesiąty zdecyduje się na robienie doktoratu by po kolejnych ok. 8 latach dowiedzieć się, że jego wykształcenie się praktycznie nie zmieniło. Ot taka sylwetka absolwenta. Skutek kierunku po wujku i zapędów profesorków kanciorków.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biologia molekularna i komórkowa
 • Biotechnologia
 • Biologia roślin
 • Biologia zwierząt
 • Biologia człowieka
 • Ekologia
BIOLOGIA MEDYCZNA
Specjalności:
 • Neurobiologia
 • Diagnostyka biochemiczno-molekularna
 
Studia I stopnia:
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biologia medyczna
 • Biologia molekularna
 • Biotechnologia roślin, grzybów i porostów
 • Embriologia i cytologia roślin
 • Ekologia roślin i ochrona przyrody
 • Ekologia zwierząt
 • Genetyka ewolucyjna
 • Hydrobiologia
 • Mikrobiologia
 • Neurofizjologia
 • Taksonomia i filogeografia
 • Toksykologia środowiska wodnego
 • Paleoekologia i archeobotanika
 • Parazytologia 
WALORYZACJA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biologia Molekularna
 • Biologia Eksperymentalna
 • Biologia Środowiskowa 
 
Studia II stopnia:
BIOLOGIA