• EKONOMIA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Ekonomia
   Absolwent ma możliwość pracy:
   • w komórkach ekonomicznych przedsiębiorstw usługowych i handlowych,
   • w biurach administracji rządowej i samorządowej,
   • w instytucjach finansowych i doradczych, w ubezpieczeniach,
   • w biurach consultingowych,
   • w biurach rachunkowo- podatkowych,
   • w biurach nieruchomości,
   • w instytucjach związanych z obszarami wiejskimi.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TURYSTYKA I REKREACJA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Turystyka i rekreacja
   Absolwent ma możliwość zatrudnienia w:
   • w administracji rządowej i samorządowej,
   • w organizacjach i stowarzyszeniach turystycznych
   • w przedsiębiorstwach turystycznych,
   • w hotelach,
   • w biurach podróży,
   • w organizacjach i placówkach prowadzących działalność w dziedzinie rekreacji (w stowarzyszeniach kultury fizycznej, domach kultury, ośrodkach wczasowych, zakładach odnowy biologicznej),
   • a także do samodzielnego zarządzania i kierowania własną firmą, w tym w gospodarstwie agroturystycznym.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, geografia
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Zarządzanie
   Absolwent ma możliwość zatrudnienia:
   • na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych,
   • w biurach administracji rządowej i samorządowej,
   • w szkolnictwie,
   • w instytucjach finansowych i doradczych,
   • w biurach consultingowych,
   • w firmach ubezpieczeniowych,
   • w handlu i przemyśle rolno-spożywczym.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (3)

 • JJ
  ocena

  Jest OK, może niektóre przedmioty są prowadzone tak bez zaangażowania ale większość się sprawdza. No a w przeciwieństwie do podobnych wydziałów na innych uczelniach to zajęcia nie są odwoływane ani fikcyjne.

 • kj
  ocena

  Chyba nie studiowałeś na innej uczelni ja uważam wręcz odwrotnie. Jestem na II stopniu i szkoda że nie było mnie na tym wydziale na I stopniu.

 • bartosz typ
  ocena

  odradzam ten wydział, atmosfera jest taka jakby wykładowcy przychodzili tu za karę

Stacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
TURYSTYKA I REKREACJA
ZARZĄDZANIE
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA
TURYSTYKA I REKREACJA
ZARZĄDZANIE

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA