• AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Automatyka i robotyka
   Wiedza zdobyta podczas studiów na wydziale elektrycznym umożliwia pracę wszędzie tam, gdzie:
   • zautomatyzowane i zrobotyzowane procesy technologiczne wymagają wsparcia automatyków i robotyków,
   • projektowane, budowane i stosowane są nowoczesne maszyny i urządzenia.
   • działalność człowieka wspiera sztuczna inteligencja i inżynieria wiedzy,
   • komputery sterują produkcją lub wspomagają procesy podejmowania decyzji.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    

  • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Elektronika i telekomunikacja
   Wiedza zdobyta podczas studiów na wydziale elektrycznym umożliwia pracę wszędzie tam, gdzie:
   • komputery i elektronika wykorzystywane są w urządzeniach przemysłowych i domowych, sprzęcie laboratoryjnym,
   • multimedia i nowoczesne techniki przetwarzania informacji są na usługach reklamy, handlu, przemysłu i oświaty,
   • produkowana i wykorzystywana jest elektroniczna aparatura biomedyczna,
   • nowoczesne technologie teleinformacyjne integrują ludzi i przedsięwzięcia gospodarcze.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

  • ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Elektrotechnika
   Wiedza zdobyta podczas studiów na wydziale elektrycznym umożliwia pracę wszędzie tam, gdzie:
   • wytwarzana, przesyłana i wykorzystywana jest energia elektryczna,
   • stosowane są nowoczesne, ekologiczne technologie przy wytwarzaniu i przetwarzaniu energii,
   • projektuje się inteligentne budynki i ich instalacje,
   • projektowane są systemy oświetlenia,
   • wykorzystywane są urządzenia energoelektroniczne,
   • stosowana jest zimna plazma,
   • prowadzona jest nieniszcząca diagnostyka struktur technicznych i biologicznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TELEINFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Teleinformatyka
   Absolwent:
   • Ma wiedzę z matematyki w zakresie obejmującym algebrę, analizę matematyczną, rachunek prawdopodobieństwa, metod numerycznych oraz matematyki dyskretnej niezbędne do opisu, analizy i stosowania: - algorytmów przetwarzania sygnałów, - algorytmów kompresji danych, - modeli ruchu w sieciach teleinformatycznych, - podstawowych obwodów elektrycznych i elektronicznych, oraz zna narzędzia informatyczne wykorzystywane do tych celów.
   • Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki, niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk występujących w układach elektronicznych, sieciach teleinformatycznych wraz z ich otoczeniem.
   • Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie fotoniki oraz generacji i propagacji fal elektromagnetycznych niezbędną do zrozumienia przewodowego i bezprzewodowego przesyłania i optycznego przetwarzania informacji.
   • Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie urządzeń stosowanych w sieciach teleinformatycznych oraz ich konfiguracji i diagnostyki w sieciach lokalnych.
   • Ma uporządkowaną wiedzę na temat eksploatacji i technik administrowania sieciami teleinformatycznymi.
   • Ma podstawową wiedzę o interfejsach i protokołach komunikacyjnych wykorzystywanych do transmisji danych oraz technologiach obiektów rozproszonych.
   • Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów informacyjnych i komunikacji elektronicznej.
   • Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie inżynierii oprogramowania, technik projektowania, modelowania, tworzenia i testowania oprogramowania.
   • Zna wybrane języki programowania niskiego i wysokiego poziomu. Ma podstawową wiedzę z zakresu dobrych praktyk programistycznych.
   • Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie tworzenia aplikacji internetowych oraz programowania usług sieciowych.
   • Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie technik bazodanowych i sposobów pozyskiwania informacji z baz danych.
   • Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie systemów operacyjnych, wirtualizacji, systemów czasu rzeczywistego oraz systemów wbudowanych i architektury systemów komputerowych, w szczególności warstwy sprzętowej, oraz urządzeń mobilnych i możliwości transmisji danych z wykorzystaniem tych urządzeń.
   • Ma podstawową wiedzę w zakresie komputerowo wspomaganego projektowania sieci teleinformatycznych.
   • Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie telekomunikacji, w tym systemów i sieci telekomunikacyjnych oraz systemów przeznaczonych do transmisji multimedialnych.
   • Zna podstawowe właściwości percepcji obrazu i dźwięku, ma wiedzę w zakresie specyfiki transmisji multimedialnych w sieciach teleinformatycznych, a także transmisji strumieniowej oraz zapewnienia jakości usług.
   • Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu elektroniki, w tym elementów optoelektronicznych, programowalnych i rekonfigurowalnych układów scalonych, systemów mikroprocesorowych w zakresie pozwalającym na zrozumienie sposobu działania elektronicznych urządzeń wykorzystywanych w systemach transmisji i przetwarzania danych.
   • Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych, teorii sygnałów i metod ich przetwarzania.
   • Ma podstawową wiedzę w zakresie diagnostyki i urządzeń sieci teleinformatycznych oraz telemetrii; zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Teleinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
ELEKTROTECHNIKA
TELEINFORMATYKA
 
Studia II stopnia:
ELEKTROTECHNIKA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
ELEKTROTECHNIKA
TELEINFORMATYKA
 
Studia II stopnia:
ELEKTROTECHNIKA