• ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Energetyka
  Absolwent ma możliwość zatrudnienia:
  • w siłowniach zawodowych (elektrowniach, elektrociepłowniach)
  • w zakładach ciepłowniczych (np. SEC, WPEC itp.)
  • w zakładach przemysłowych w działach energetycznych i mechanicznych
  • przy projektowaniu i eksploatacji siłowni wykorzystujących odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii
  • w auditingu energetycznym
  Absolwent studiów inżynierskich I stopnia kierunku Energetyka otrzymuje gruntowną wiedzę z zakresu podstaw technicznego, ekonomicznego i ekologicznego wytwarzania, przetwarzania, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej. W trakcie studiów przekazywana jest wiedza z zakresu techniki cieplnej, racjonalnego wykorzystania energii, elektroenergetyki, agroenergetyki, ochrony środowiska, ekonomi i informatyki, z szczególnym uwzględnieniem problematyki zrównoważonego rozwoju kraju. Absolwent kierunku Energetyka jako specjalista w dziedzinie energii może podjąć pracę w przedsiębiorstwach projektujących, eksploatujących lub remontujących instalacje energetyczne wykorzystujące konwencjonalne i odnawialne źródła energii. Absolwent tego kierunku jest też przygotowany do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej. Miejscem pracy absolwenta mogą być też jednostki samorządowe, w których absolwent pełni rolę doradcy ds. energii. Ponadto absolwent posiada umiejętność posługiwania się literaturą fachową, gromadzeniem, przetwarzaniem oraz pisemnym i ustnym przekazywaniem informacji. Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwanie się językiem specjalistycznym w zakresie zagadnień energetycznych. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia m.in. na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn oraz Inżynieria Środowiska.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Inżynieria materiałowa
  Absolwent ma szanse na zatrudnienie:
  • wszędzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie na inżynierów spawalnictwa, inżynierów kompozytów
  • w przedsiębiorstwach z branży przetwórczej, lakierniczej, materiałów opakowaniowych, przetwórstwa tworzyw polimerowych
  • w przedsiębiorstwach zajmujących się doborem i przetwórstwem materiałów konstrukcyjnych (tworzyw sztucznych, metali i ceramiki) oraz praktyczną oceną ich jakości
  • w przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  Absolwent ma szansę na zatrudnienie:
  • w przedsiębiorstwach, gdzie zastosowanie mają komputerowe techniki konstruowania maszyn i projektowania ich technologii z wykorzystaniem nowoczesnych systemów CAD/CAM 3D
  • przy projektowaniu instalacji energetycznych i gospodarowaniu odnawialnymi i niekonwencjonalnymi źródłami energii
  • w różnego rodzaju zakładach naprawczych i mechanizacji rolnictwa
  • w przemyśle stoczniowym
  • w zakładach stosujących zautomatyzowane linie produkcyjne
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHATRONIKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Mechatronika
  Absolwenci tego kierunku znajdą pracę przy projektowaniu i produkcji nowoczesnego sprzętu codziennego użytku: zaawansowanego sprzętu gospodarstwa domowego, urządzeń automatyki i robotyki, układów pomiarowych, nowoczesnych zabawek, samochodów, obrabiarek, aparatury medycznej, urządzeń optycznych, z zastosowaniem mikro-i nanotechnologii.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

 • TRANSPORT Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Transport
  Absolwent znajdzie zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wiedza na temat:
  • organizacji i kierowania systemami transportu
  • eksploatacji i diagnostyki pojazdów samochodowych
  • zarządzania inżynieriąi bezpieczeństwem ruchu drogowego
  • spedycji czy logistyki
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Absolwent znajdzie zatrunienie wszędzie, gdzie trzeba w przedsiębiorstwie:
  • łączyć wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji z wiedzą z zakresu zarządzania
  • kierować systemami produkcyjnymi
  • kierować systemem zarządzania jakością
  • właściwie zorganizować proces produkcyjny
  • kierować zespołami ludzkimi
  • umiejętnie stosować systemy informatyczne w sferze zarządzania oraz przygotowania i organizacji produkcji
  • w energetyce, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, laboratoriach
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry