• ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Energetyka
   Absolwent ma możliwość zatrudnienia:
   • w siłowniach zawodowych (elektrowniach, elektrociepłowniach)
   • w zakładach ciepłowniczych (np. SEC, WPEC itp.)
   • w zakładach przemysłowych w działach energetycznych i mechanicznych
   • przy projektowaniu i eksploatacji siłowni wykorzystujących odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii
   • w auditingu energetycznym
   Absolwent studiów inżynierskich I stopnia kierunku Energetyka otrzymuje gruntowną wiedzę z zakresu podstaw technicznego, ekonomicznego i ekologicznego wytwarzania, przetwarzania, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej. W trakcie studiów przekazywana jest wiedza z zakresu techniki cieplnej, racjonalnego wykorzystania energii, elektroenergetyki, agroenergetyki, ochrony środowiska, ekonomi i informatyki, z szczególnym uwzględnieniem problematyki zrównoważonego rozwoju kraju. Absolwent kierunku Energetyka jako specjalista w dziedzinie energii może podjąć pracę w przedsiębiorstwach projektujących, eksploatujących lub remontujących instalacje energetyczne wykorzystujące konwencjonalne i odnawialne źródła energii. Absolwent tego kierunku jest też przygotowany do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej. Miejscem pracy absolwenta mogą być też jednostki samorządowe, w których absolwent pełni rolę doradcy ds. energii. Ponadto absolwent posiada umiejętność posługiwania się literaturą fachową, gromadzeniem, przetwarzaniem oraz pisemnym i ustnym przekazywaniem informacji. Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwanie się językiem specjalistycznym w zakresie zagadnień energetycznych. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia m.in. na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn oraz Inżynieria Środowiska.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Inżynieria materiałowa
   Absolwent ma szanse na zatrudnienie:
   • wszędzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie na inżynierów spawalnictwa, inżynierów kompozytów
   • w przedsiębiorstwach z branży przetwórczej, lakierniczej, materiałów opakowaniowych, przetwórstwa tworzyw polimerowych
   • w przedsiębiorstwach zajmujących się doborem i przetwórstwem materiałów konstrukcyjnych (tworzyw sztucznych, metali i ceramiki) oraz praktyczną oceną ich jakości
   • w przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Mechanika i budowa maszyn
   Absolwent ma szansę na zatrudnienie:
   • w przedsiębiorstwach, gdzie zastosowanie mają komputerowe techniki konstruowania maszyn i projektowania ich technologii z wykorzystaniem nowoczesnych systemów CAD/CAM 3D
   • przy projektowaniu instalacji energetycznych i gospodarowaniu odnawialnymi i niekonwencjonalnymi źródłami energii
   • w różnego rodzaju zakładach naprawczych i mechanizacji rolnictwa
   • w przemyśle stoczniowym
   • w zakładach stosujących zautomatyzowane linie produkcyjne
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MECHATRONIKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Mechatronika
   Absolwenci tego kierunku znajdą pracę przy projektowaniu i produkcji nowoczesnego sprzętu codziennego użytku: zaawansowanego sprzętu gospodarstwa domowego, urządzeń automatyki i robotyki, układów pomiarowych, nowoczesnych zabawek, samochodów, obrabiarek, aparatury medycznej, urządzeń optycznych, z zastosowaniem mikro-i nanotechnologii.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

  • TRANSPORT Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Transport
   Absolwent znajdzie zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wiedza na temat:
   • organizacji i kierowania systemami transportu
   • eksploatacji i diagnostyki pojazdów samochodowych
   • zarządzania inżynieriąi bezpieczeństwem ruchu drogowego
   • spedycji czy logistyki
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   Absolwent znajdzie zatrunienie wszędzie, gdzie trzeba w przedsiębiorstwie:
   • łączyć wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji z wiedzą z zakresu zarządzania
   • kierować systemami produkcyjnymi
   • kierować systemem zarządzania jakością
   • właściwie zorganizować proces produkcyjny
   • kierować zespołami ludzkimi
   • umiejętnie stosować systemy informatyczne w sferze zarządzania oraz przygotowania i organizacji produkcji
   • w energetyce, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, laboratoriach
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ENERGETYKA
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
MECHATRONIKA
Specjalność:
 • Układy mechatroniczne
TRANSPORT
Specjalności:
 • Inżynieria środowiska w transporcie
 • Inżynieria i bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Organizacja transportu
 • Diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalność:
Inżynieria jakości i zarządzanie
 
Studia II stopnia:
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
 • Inżynieria powierzchni
 • Biomateriały i materiały opakowaniowe
 • Inżynieria kompozytów
 • Recykling
 • Lakiery i pokrycia ochronne
 • Komputerowe projektowanie form wtryskowych i wyrobów z tworzyw,
 • Nanotechnologie materiałowe
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
 • Automatyzacja procesów wytwarzania
 • Urządzenia mechatroniczne
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
 • Niekonwencjonalne i konwencjonalne systemy energetyczne
 • Inżynieria spawalnictwa
TRANSPORT
Specjalności:
 • Organizacja i bezpieczeństwo transportu drogowego
 • Urządzenia mechatroniczne w transporcie
 • Logistyka w transporcie
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Inżynieria jakości
 • Zarządzanie energią i środowiskiem
 • Zarządzanie produkcją konstrukcji spawanych

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ENERGETYKA
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
TRANSPORT
Specjalności:
 • Inżynieria środowiska w transporcie
 • Inżynieria i bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Organizacja transportu
 • Diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalność:
 • Inżynieria jakości i zarządzanie
 
Studia II stopnia:
ENERGETYKA
Specjalności:
 • Efektywność energetyczna
 • Energetyka konwencjonalna
 • Energetyka odnawialnych źródeł energii
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalności:
 • Inżynieria kompozytów
 • Inżynieria powierzchni
 • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
 • Automatyzacja procesów wytwarzania
 • Urządzenia mechatroniczne
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
 • Niekonwencjonalne i konwencjonalne systemy energetyczne
 • Inżynieria spawalnictwa
TRANSPORT
Specjalności:
 • Organizacja i bezpieczeństwo transportu drogowego
 • Urządzenia mechatroniczne w transporcie
 • Logistyka w transporcie
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Inżynieria jakości
 • Zarządzanie energią i środowiskiem