paw. łącznik A-3/A-4, pok. 301

T: +48 12 617 31 68

T: +48 12 617 35 86

F: +48 12 617 31 65

E: biuroadm@mat.agh.edu.pl

www.wms.agh.edu.pl

paw. łącznik A-3/A-4, pok. 301

T: +48 12 617 31 68

T: +48 12 617 35 86

F: +48 12 617 31 65

E: biuroadm@mat.agh.edu.pl

www.wms.agh.edu.pl

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Matematyka
  Studenci i absolwenci kierunku Matematyka nie tylko mogą liczyć na ciekawą pracę w branży komputerowej, finansowej czy choćby ubezpieczeniowej, ale także brać udział w ważnych badaniach w zakresie metod obliczeniowych, matematyki dyskretnej, modelowania matematycznego i informatycznego w technice czy metod probabilistycznych i statystycznych. Doświadczenie uczy, że absolwenci studiów matematycznych niezależnie od specjalności są bardzo dobrze przygotowani do szybkiego poznawania w miejscu pracy nowych zagadnień specyficznych dla danej dziedziny lub firmy. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE