paw. łącznik A-3/A-4, pok. 301

T: +48 12 617 31 68

T: +48 12 617 35 86

F: +48 12 617 31 65

E: biuroadm@mat.agh.edu.pl

www.wms.agh.edu.pl

paw. łącznik A-3/A-4, pok. 301

T: +48 12 617 31 68

T: +48 12 617 35 86

F: +48 12 617 31 65

E: biuroadm@mat.agh.edu.pl

www.wms.agh.edu.pl

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Matematyka
  Studenci i absolwenci kierunku Matematyka nie tylko mogą liczyć na ciekawą pracę w branży komputerowej, finansowej czy choćby ubezpieczeniowej, ale także brać udział w ważnych badaniach w zakresie metod obliczeniowych, matematyki dyskretnej, modelowania matematycznego i informatycznego w technice czy metod probabilistycznych i statystycznych. Doświadczenie uczy, że absolwenci studiów matematycznych niezależnie od specjalności są bardzo dobrze przygotowani do szybkiego poznawania w miejscu pracy nowych zagadnień specyficznych dla danej dziedziny lub firmy. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry