• MATEMATYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Matematyka
   Studenci i absolwenci kierunku Matematyka nie tylko mogą liczyć na ciekawą pracę w branży komputerowej, finansowej czy choćby ubezpieczeniowej, ale także brać udział w ważnych badaniach w zakresie metod obliczeniowych, matematyki dyskretnej, modelowania matematycznego i informatycznego w technice czy metod probabilistycznych i statystycznych. Doświadczenie uczy, że absolwenci studiów matematycznych niezależnie od specjalności są bardzo dobrze przygotowani do szybkiego poznawania w miejscu pracy nowych zagadnień specyficznych dla danej dziedziny lub firmy. 
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
MATEMATYKA
 
Studia II stopnia:
MATEMATYKA
Specjalności:
 • Matematyka finansowa
 • Matematyka obliczeniowa i komputerowa
 • Matematyka w zarządzaniu
 • Matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych
 • Matematyka ubezpieczeniowa
 • Matematyka w informatyce

Podyplomowe

MATEMATYKA FINANSOWA: INŻYNIERIA FINANSOWA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM