• MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Matematyka
   Studenci i absolwenci kierunku Matematyka nie tylko mogą liczyć na ciekawą pracę w branży komputerowej, finansowej czy choćby ubezpieczeniowej, ale także brać udział w ważnych badaniach w zakresie metod obliczeniowych, matematyki dyskretnej, modelowania matematycznego i informatycznego w technice czy metod probabilistycznych i statystycznych. Doświadczenie uczy, że absolwenci studiów matematycznych niezależnie od specjalności są bardzo dobrze przygotowani do szybkiego poznawania w miejscu pracy nowych zagadnień specyficznych dla danej dziedziny lub firmy. 
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
MATEMATYKA
 
Studia II stopnia:
MATEMATYKA
Specjalności:
 • Matematyka finansowa
 • Matematyka obliczeniowa i komputerowa
 • Matematyka w zarządzaniu
 • Matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych
 • Matematyka ubezpieczeniowa
 • Matematyka w informatyce

Podyplomowe

MATEMATYKA FINANSOWA: INŻYNIERIA FINANSOWA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM