ul. Kazimierza Królewicza 4

71-550 Szczecin

tel. +48 91 449 66 54

fax +48 91 449 66 57

e-mail: dziekanat.wnozir@zut.edu.pl

http://www.wnozir.zut.edu.pl/

ul. Kazimierza Królewicza 4

71-550 Szczecin

tel. +48 91 449 66 54

fax +48 91 449 66 57

e-mail: dziekanat.wnozir@zut.edu.pl

http://www.wnozir.zut.edu.pl/

 • GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM WODNYM Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym
  Studia na kierunku gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym pozwalają zdobyć wiedzę przyrodniczą i techniczną wraz ze znajomością podstawowych zagadnień prawnych, które umożliwią absolwentom samodzielne wykonywanie zadań projektowych z zakresu monitorowania środowiska wodnego oraz inżynierii gospodarki wodnej. Program zajęć dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy, wykorzystuje innowacyjne rozwiązania edukacyjne, oraz oparty jest w dużej mierze na zajęciach praktycznych, co przesądza że jest unikatowy w skali ogólnopolskiej. Studenci w trakcie zajęć poznają nowoczesne techniki komputerowe i narzędzia inżynierskie, a także uzyskują doskonałe kompetencje do zarządzania zespołami pracowników.
  Studenci w trakcie studiów zapoznawać się będą z zagadnieniami gospodarki wodnej, przyrodniczymi i technicznymi  problemami eksploatacji obiektów hydrotechnicznych.  Po ukończeniu studiów absolwent znajdzie  pracę  w różnych działach gospodarki, w jednostkach administracji państwowej zajmujących się gospodarką wodną – w Urzędach Marszałkowskich, Wojewódzkich, Miejskich; w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska, Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej, Inspektoratach Ochrony Środowiska, Polskim Związku Wędkarskim, w organizacjach ekologicznych, w instytutach naukowych, w branży turystycznej, zakładając własną firmę!
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

 • MIKROBIOLOGIA STOSOWANA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Mikrobiologia stosowana
  Absolwent może szukać zatrudnienia:
  • w przyszpitalnych laboratoriach mikrobiologicznych
  • w laboratoria mikrobiologicznych przy zakładach przetwórstwa żywności
  • w Zakładach Higieny Weterynaryjnej
  • w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych
  • w laboratoriach w których stosowane będą metody z biologii molekularnej oraz jednostkach wykorzystujących mikroorganizmy w biotechnologii
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mikrobiologia stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

 • RYBACTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Rybactwo
  Absolwent może szukać zatrudnienia:
  • w jednostkach zajmujących się organizacją gospodarki wodnej,
  • w rybackich gospodarstwach hodowlanych,
  • w jednostkach administracji,
  • w laboratoriach oceny jakości wody i ochrony środowiska, na statkach,
  • w działach zajmujących się prognozowaniem połowów,
  • w jednostkach projektowania narzędzi połowowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
  • w jednostkach planujących i organizujących hodowle rybackie,
  • przy organizacji i prowadzeniu akwaturystyki,
  • w ośrodkach zajmujących się hodowlą i dystrybucją ryb akwariowych,
  • w ośrodkach wodnych,
  • w Polskim Związku Wędkarskim przy nadzorowaniu prac: środków zarybieniowych i wylęgarni,
  • w gospodarstwach rybackich Agencji Skarbu Państwa,
  • we własnych przedsiębiorstwach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rybactwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rybactwo jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka
  Absolwent może szukać zatrudnienia:
  • w różnych działach przemysłu spożywczego,
  • w kraju i za granicą,
  • przy projektowaniu i organizacji procesów technologicznych oraz opracowywaniu nowych wyrobów,
  • w dystrybucji żywności,
  • w kształtowaniu jakości
  • w przemyśle spożywczym,
  • w placówkach kontroli jakości i laboratoriach analizy żywności,
  • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
  • w chłodnictwie i przechowalnictwie żywności,
  • w urzędach celnych,
  • na statkach-przetwórniach, promach i statkach pasażerskich,
  • w zakładach żywienia zbiorowego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia żywnosci i żywienie człowieka jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
  Absolwent może szukać zatrudnienia:
  • w placówkach związanych z zarządzaniem i kontrolą jakości,
  • w urzędach celnych, inspekcjach jakości handlowej i sanitarnej,
  • w laboratoriach analizy żywności,
  • w organizacjach nadzoru przetwórstwa spożywczego,
  • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
  • w różnych działach przemysłu spożywczego w kraju i za granicą.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (0)