• MIKROBIOLOGIA STOSOWANA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Mikrobiologia stosowana
   Absolwent może szukać zatrudnienia:
   • w przyszpitalnych laboratoriach mikrobiologicznych
   • w laboratoria mikrobiologicznych przy zakładach przetwórstwa żywności
   • w Zakładach Higieny Weterynaryjnej
   • w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych
   • w laboratoriach w których stosowane będą metody z biologii molekularnej oraz jednostkach wykorzystujących mikroorganizmy w biotechnologii
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mikrobiologia stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

  • RYBACTWO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Rybactwo
   Absolwent może szukać zatrudnienia:
   • w jednostkach zajmujących się organizacją gospodarki wodnej,
   • w rybackich gospodarstwach hodowlanych,
   • w jednostkach administracji,
   • w laboratoriach oceny jakości wody i ochrony środowiska, na statkach,
   • w działach zajmujących się prognozowaniem połowów,
   • w jednostkach projektowania narzędzi połowowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
   • w jednostkach planujących i organizujących hodowle rybackie,
   • przy organizacji i prowadzeniu akwaturystyki,
   • w ośrodkach zajmujących się hodowlą i dystrybucją ryb akwariowych,
   • w ośrodkach wodnych,
   • w Polskim Związku Wędkarskim przy nadzorowaniu prac: środków zarybieniowych i wylęgarni,
   • w gospodarstwach rybackich Agencji Skarbu Państwa,
   • we własnych przedsiębiorstwach.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rybactwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rybactwo jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka
   Absolwent może szukać zatrudnienia:
   • w różnych działach przemysłu spożywczego,
   • w kraju i za granicą,
   • przy projektowaniu i organizacji procesów technologicznych oraz opracowywaniu nowych wyrobów,
   • w dystrybucji żywności,
   • w kształtowaniu jakości
   • w przemyśle spożywczym,
   • w placówkach kontroli jakości i laboratoriach analizy żywności,
   • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
   • w chłodnictwie i przechowalnictwie żywności,
   • w urzędach celnych,
   • na statkach-przetwórniach, promach i statkach pasażerskich,
   • w zakładach żywienia zbiorowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia żywnosci i żywienie człowieka jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
   Absolwent może szukać zatrudnienia:
   • w placówkach związanych z zarządzaniem i kontrolą jakości,
   • w urzędach celnych, inspekcjach jakości handlowej i sanitarnej,
   • w laboratoriach analizy żywności,
   • w organizacjach nadzoru przetwórstwa spożywczego,
   • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
   • w różnych działach przemysłu spożywczego w kraju i za granicą.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    

  • GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM WODNYM Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym
   Studia na kierunku gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym pozwalają zdobyć wiedzę przyrodniczą i techniczną wraz ze znajomością podstawowych zagadnień prawnych, które umożliwią absolwentom samodzielne wykonywanie zadań projektowych z zakresu monitorowania środowiska wodnego oraz inżynierii gospodarki wodnej. Program zajęć dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy, wykorzystuje innowacyjne rozwiązania edukacyjne, oraz oparty jest w dużej mierze na zajęciach praktycznych, co przesądza że jest unikatowy w skali ogólnopolskiej. Studenci w trakcie zajęć poznają nowoczesne techniki komputerowe i narzędzia inżynierskie, a także uzyskują doskonałe kompetencje do zarządzania zespołami pracowników.
   Studenci w trakcie studiów zapoznawać się będą z zagadnieniami gospodarki wodnej, przyrodniczymi i technicznymi  problemami eksploatacji obiektów hydrotechnicznych.  Po ukończeniu studiów absolwent znajdzie  pracę  w różnych działach gospodarki, w jednostkach administracji państwowej zajmujących się gospodarką wodną – w Urzędach Marszałkowskich, Wojewódzkich, Miejskich; w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska, Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej, Inspektoratach Ochrony Środowiska, Polskim Związku Wędkarskim, w organizacjach ekologicznych, w instytutach naukowych, w branży turystycznej, zakładając własną firmę!
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
MIKROBIOLOGIA STOSOWANA
RYBACTWO
Specjalności
 • Biotechnologia rybacka i akwakultura
 • Eksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
Specjalności:
 • Technologia i żywienie
 • Żywienie człowieka i dietetyka
 • Technologia żywności pochodzenia wodnego
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI
GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM WODNYM
 
Studia II stopnia:
RYBACTWO
Specjalności:
 • Akwakultura
 • Eksploatacja biologicznych zasobów wód
 • Ochrona środowiska wodnego
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
Specjalności:
 • Ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
 • Technologia i biotechnologia żywności
 • Technologia rybna
 • Żywienie człowieka

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
MIKROBIOLOGIA STOSOWANA
RYBACTWO
Specjalności:
 • Biotechnologia rybacka i akwakultura,
 • Eksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
Specjalności:
 • Technologia i żywienie
 • Technologia żywności pochodzenia wodnego
 
Studia II stopnia:
RYBACTWO
Specjalności:
 • Akwakultura
 • Eksploatacja biologicznych zasobów wód
 • Ochrona środowiska wodnego
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
Specjalności:
 • Ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
 • Technologia i biotechnologia żywności
 • Technologia rybna
 • Żywienie człowieka