• BUDOWNICTWO Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Budownictwo
   Studia I stopnia na kierunku Budownictwo trwają 7 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
   Absolwent kierunku będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie realizacji obiektów budowlanych, tj. budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli inżynierskich i obiektów małej architektury oraz projektowania prostych konstrukcji budowlanych. Program nauczania pozwoli na nabycie umiejętności w: posługiwaniu się najnowszymi programami wspomagającymi projektowanie budowlane i architektoniczne czy też nadzorowaniu i zarządzaniu procesami budowlanymi.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Inżynieria odnawialnych źródeł energii
   Studia I stopnia na kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii trwają 7 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
   Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie specjalistów dla dynamicznie rozwijającej się infrastruktury sektora energetyki odnawialnej i lokalnego rynku energii. Absolwenci kierunku mają wiedzę umożliwiającą założenie mikro-przedsiębiorstwa działającego na rynku instalacji urządzeń OZE.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżyneria odnawialnych źródeł energii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    

  • LOGISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Logistyka
   Na kierunku Logistyka prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia. Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. 
   Na tym kierunku są kształceni poszukiwani na rynku pracy specjaliści w dziedzinie logistyki dla dynamicznie rozwijającej się branży motoryzacyjnej. Studenci zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności z pogranicza dwóch dziedzin: inżynierskiej z obszaru budowy, eksploatacji i wycofania z eksploatacji pojazdów oraz menedżerskiej z obszaru organizacji i zarządzania logistyką w motoryzacji.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    

  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Mechanika i budowa maszyn
   Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn prowadzone są dwustopniowo. I stopień trwa 7 semestrów, kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia, które trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.
   W trakcie studiów na tym kierunku student zdobywa podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji pojazdów i maszyn. Uzyskuje gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Jest przygotowany do: realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn i pojazdów: prac wspomagających projektowanie, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy konstrukcyjne oraz nadzór nad ich eksploatacją.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • SAMOCHODY I BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym
   Na kierunku Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym - profil praktyczny, prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia. Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.
   Zasadniczą część programu studiów wypełnią przedmioty praktyczne przygotowujące do podjęcia zatrudnienia w firmach branży motoryzacyjnej. Dotyczą one: budowy pojazdów i silników spalinowych, umiejętności praktycznej obsługi nowoczesnych urządzeń diagnostycznych, badawczych i naprawczych, umiejętności posługiwania się najnowszymi programami komputerowymi, z zakresu diagnostyki pojazdów, likwidacji szkód komunikacyjnych oraz rekonstrukcji wypadków drogowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
SAMOCHODY I BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM
Specjalności:
 • Diagnostyka i naprawa samochodów
 • Bezpieczeństwo w transporcie drogowym
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Konstrukcje budowlane
 • Budownictwo energooszczędne
 • Budownictwo ogólne
INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Specjalności:
 • Odnawialne źródła energii
 • Maszyny i urządzenia odnawialnych źródeł energii
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Logistyka w motoryzacji
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Eksploatacja samochodów
 • Komputerowe systemy inżynierskie
 • Projektowanie i wytwarzanie maszyn
 • Technika samochodowa i bezpieczeństwo w transporcie drogowym
 
Studia II stopnia:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Eksploatacja samochodów
 • Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania maszyn
 • Systemy CAD/CAE
 • Transport samochodowy i logistyka
 • Technika i rzeczoznawstwo samochodowe

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
SAMOCHODY I BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM
Specjalności:
 • Diagnostyka i naprawa samochodów
 • Bezpieczeństwo w transporcie drogowym
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Konstrukcje budowlane
 • Budownictwo energooszczędne
 • Budownictwo ogólne
INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Specjalności:
 • Odnawialne źródła energii
 • Maszyny i urządzenia odnawialnych źródeł energii
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Logistyka w motoryzacji
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Eksploatacja samochodów
 • Komputerowe systemy inżynierskie
 • Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Systemy energetyki cieplnej
 • Technika samochodowa i bezpieczeństwo w transporcie drogowym
 
Studia II stopnia:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Eksploatacja samochodów
 • Programowanie obrabiarek CNC
 • Systemy energetyczne, klimatyzacja i wentylacja
 • Technika i rzeczoznawstwo samochodowe
 • Systemy CAD/CAE
 • Transport samochodowy i logistyka