• INFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Informatyka
   Na kierunku Informatyka prowadzone są studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia trwają 7 semestrów, kończą uzyskaniem tytułu inżyniera informatyka.
   Informatyka jest dziedziną łączącą wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia i przetwarzania oraz przekazu informacji. Absolwent tego kierunku będzie posiadał umiejętności biegłego programowania, administrowania i zarzadzania bazami danych oraz systemami i sieciami komputerowymi.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Informatyka

   Dowiedz się więcej

    

    

  • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Matematyka
   Na kierunku Matematyka prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia. Studia I stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.
   Matematyka nazywana jest królową nauk i stanowi podstawy wielu innych dziedzin. Studia na tym kierunku dostarczają absolwentom pogłębionej wiedzy matematycznej oraz kształcą w nich umiejętność matematycznego rozumowania, przeprowadzania złożonych obliczeń oraz formułowania i zapisywania w sposób formalny problemów matematycznych na podstawie danych ilościowych. Dają także możliwość przekazywania i wyjaśniania treści matematycznych spotykanych w trakcie pracy w różnych zawodach i na różnych stanowiskach.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Informatyka

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Informatyka stosowana
MATEMATYKA
Specjalności:
 • Matematyka finansowa i komputerowa 
 • Matematyka nauczycielska
 
Studia II stopnia:
MATEMATYKA
Specjalności:
 • Matematyka nauczycielska
 • Zastosowania matematyki i informatyki 

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Informatyka stosowana
MATEMATYKA
Specjalności:
 • Matematyka finansowa i komputerowa 
 • Matematyka nauczycielska 

 

Studia II stopnia:
MATEMATYKA
Specjalności:
 • Matematyka nauczycielska
 • Zastosowania matematyki i informatyki