• ARCHITEKTURA WNĘTRZ Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Architektura wnętrz
   Studia I stopnia na kierunku Architektura wnętrz trwają 6 semestrów, prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonanrych, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia na tym kierunku w ramach opracowanego programu kształcenia zawierają zarówno treści o profilu inżynierskim, związanym z budownictwem i architekturą jak i przedmioty kształcące w zakresie sztuk plastycznych. Celem zasadniczym nauczania jest wykształcenie absolwenta-projektanta wnętrz i przygotowanie go do twórczej działalności w dziedzinie projektowania wnętrz architektonicznych, świadomego organizowania i kształtowania najbliższego otoczenia człowieka, zgodnie z systemem wartości opartym na odpowiedzialności wobec użytkowników, środowiska naturalnego i dziedzictwa kultury.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura wnętrz brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Historia sztuki
   Dodatkowo ocenione zostaną prace twórczości własnej: portfolio z minimum 10 pracami plastycznymi z zakresu malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki, multimediów; format min. A3.

   Dowiedz się więcej

    

  • GRAFIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Grafika
   Studia na kierunku Grafika prowadzone są dwustopniowo i prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studia I stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia II stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. 
   Studenci tego kierunku otrzymują wszechstronne wykształcenie w zakresie grafiki, co pozwoli im w przyszłości na wykonywanie zawodów związanych ze sferą szeroko rozumianej reklamy, informacji wizualnej. Zakres zdobytych podczas studiów doświadczeń i wiedzy z obszaru praktyki artystycznej, nauk plastycznych i humanistycznych przygotuje absolwenta kierunku Grafika do wykonywania zawodu grafika warsztatowego oraz projektowanie grafiki użytkowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Grafika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Historia sztuki
   Dodatkowo ocenione zostaną prace twórczości własnej: portfolio z minimum 10 pracami plastycznymi z zakresu malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki, multimediów; format min. A3.
    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Grafika jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MALARSTWO Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Malarstwo
   Studia I stopnia na kierunku Malarstwo trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej.
   Absolwent tego kierunku otrzymuje wszechstronne wykształcenie w zakresie, malarstwa sztalugowego i wybranych specjalności. Zakres zdobytych podczas studiów doświadczeń i wiedzy z obszaru praktyki artystycznej, nauk plastycznych i humanistycznych przygotuje absolwenta kierunku Malarstwo do pełnienie roli twórcy we współczesnym świecie i życiu społecznym. Studenci zostaną także przygotowani do samodzielnego formułowania i rozwiązywania zagadnień artystycznych oraz problemów plastycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Malarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Historia sztuki
   Dodatkowo ocenione zostaną prace twórczości własnej: portfolio z minimum 10 pracami plastycznymi z zakresu malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki, multimediów; format min. A3.

   Dowiedz się więcej

  • SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Sztuka mediów i edukacja wizualna
   Studia na kierunku Sztuka mediów i komunikacja wizualna prowadzone są dwustopniowo. I stopień trwa 6 semestrów, kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwenci mogą kontynouwać naukę na studiach II stopnia trwających 4 semestry, kończących się uzyskaniem tytułu magistra. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
   Absolwent tego kierunku zdobywa kwalifikacje artysty sztuk pięknych, być świadomym i aktywnym uczestnikiem współczesnej kultury, łączącym pogłębioną, ogólnohumanistyczną wiedzę z własnym doświadczeniem artystycznym.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Historia sztuki
   Dodatkowo ocenione zostaną prace twórczości własnej: portfolio z minimum 10 pracami plastycznymi z zakresu malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki, multimediów; format min. A3.
    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA WNĘTRZ
GRAFIKA
MALARSTWO
SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA
 
Studia II stopnia:
GRAFIKA
Specjalności:
 • Grafika artystyczna (warsztatowa) 
 • Grafika cyfrowa
 • Gry i grafika interaktywna
 • Komunikacja wizualna
SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA WNĘTRZ
GRAFIKA
MALARSTWO
SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA
 
Studia II stopnia:
GRAFIKA
Specjalności:
 • Grafika artystyczna (warsztatowa) 
 • Grafika cyfrowa
 • Gry i grafika interaktywna
 • Komunikacja wizualna
SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA