• ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Elektronika i telekomunikacja
   Studia I stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja trwają 7 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
   Studia na tym kierunku zapewniają odpowiednie przygotowanie w zakresie elektroniki i telekomunikacji, zarówno w sferze konstrukcji, produkcji i różnego rodzaju usług, również wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów i usług telekomunikacyjnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    

  • ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Elektrotechnika
   Studia na kierunku Elektrotechnika prowadzone są dwustopniowo. I stopień trwa 7 semestrów (8 semestrów w przypadku studiów niestacjonarnych), kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia, które trwają 3 semestry (4 semestry w przypadku studiów niestacjonarnych) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.
   Kierunek ten kształci specjalistów z zakresu elektrotechniki dla potrzeb różnych gałęzi przemysłu i transportu. Program studiów obejmuje podstawową wiedzę z zakresu elektrotechniki oraz szeroki zakres przedmiotów, których treść pozwala na dogłębne zaznajomienie studentów z funkcjonowaniem i rozwojem różnych gałęzi przemysłu. Absolwent tego kierunku otrzymuje gruntowną wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i podstawowych technicznych, niezbędnych dla inżyniera elektryka. Posiada umiejętności związane z: elektryką, automatyzacją procesów przemysłowych, komputerowymi systemami sterowania, telematyką, energochłonnością układów napędowych, informatyką stosowaną, nowoczesnymi technikami komputerowymi, gospodarką elektroenergetyczną, zarządzaniem w gospodarce rynkowej. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TRANSPORT Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Transport
   Studia na kierunku Transport prowadzone są dwustopniowo. I stopień trwa 7 semestrów (8 semestrów w przypadku studiów niestacjonarnych), kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia, które trwają 3 semestry (4 semestry w przypadku studiów niestacjonarnych) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Studia I i II stopnia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
   Absolwent tego kierunku charakteryzuje się wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi: przystosowania środków transportu do wymagań norm międzynarodowych, a w szczególności Unii Europejskiej, biegłego posługiwania się technikami komputerowymi w zagadnieniach automatyzacji procesów i systemów transportowych, przyszłego specjalizowania się w zagadnieniach analizy logistycznej i badań operacyjnych w zastosowaniach transportowych, działalności przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej, stosowania systemów informacyjnych w automatyzacji zarządzania i sterowania w transporcie oraz działalności przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Turystyka i rekreacja
   Studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
   Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i technicznych, w szczególności technik komputerowych, multimedialnych, systemów łączności i globalnej komunikacji. Potrafi w pełni korzystać z nowoczesnych technik audio – wizualnych. Przygotowany jest do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji, usług, organizacji i logistyki w turystyce i rekreacji. Posiada umiejętności: organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców oraz nawiązywania kontaktów i komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym opanowanym na poziomie biegłości B2.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia, geografia, historia

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
TRANSPORT
Specjalności:
 • Logistyka i marketing w transporcie
 • Automatyka w transporcie
 • Elektronika i informatyka w transporcie
 • Elektroenergetyka trakcyjna
 • Organizacja i technika transportu miejskiego
 • Organizacja i technika transportu kolejowego
 • Sterowanie ruchem w transporcie kolejowym
 • Techniczne środki transportu
 • Eksploatacja i diagnostyka środków transportu
 • Spedycja i obsługa celna
 • Organizacja i technika transportu
 • Sterowanie ruchem w transporcie
 • Eksploatacja i utrzymanie pojazdów
 • Logistyka i systemy transportowe
 • Logistyka i technologie transportowe
 • Drogi kolejowe
 • Koleje dużych prędkości
 • Transport i logistyka w turystyce
 • Marketing i zarządzanie w turystyce
ELEKTROTECHNIKA
Specjalności:
 • Elektroenergetyka przemysłowa
 • Energoelektronika i automatyka napędu elektrycznego
 • Elektronika i teleinformatyka
 • Informatyka i systemy sterowania
 • Elektronika i diagnostyka pojazdów
 • Trakcja elektryczna
 • Automatyka i informatyka
 • Telekomunikacja
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Specjalności:
 • Łączność bezprzewodowa
 • Teleinformatyka
TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalność:
 • Hotelarstwo
 • Organizacja i obsługa techniczna w turystyce i rekreacji
 • Turystyka i rekreacja zdrowotna
 
Studia II stopnia:
TRANSPORT
Specjalności:
 • Logistyka i marketing w transporcie
 • Automatyka w transporcie
 • Elektronika i informatyka w transporcie
 • Elektroenergetyka trakcyjna
 • Organizacja i technika transportu miejskiego
 • Organizacja i technika transportu kolejowego
 • Sterowanie ruchem w transporcie kolejowym
 • Techniczne środki transportu
 • Eksploatacja i diagnostyka środków transportu
 • Spedycja i obsługa celna
 • Organizacja i technika transportu
 • Sterowanie ruchem w transporcie
 • Eksploatacja i utrzymanie pojazdów
 • Logistyka i systemy transportowe
 • Logistyka i technologie transportowe
 • Drogi kolejowe
 • Koleje dużych prędkości
 • Transport i logistyka w turystyce
 • Marketing i zarządzanie w turystyce
ELEKTROTECHNIKA
Specjalności:
 • Elektroenergetyka przemysłowa
 • Energoelektronika i automatyka napędu elektrycznego
 • Elektronika i teleinformatyka
 • Informatyka i systemy sterowania
 • Elektronika i diagnostyka pojazdów
 • Trakcja elektryczna
 • Automatyka i informatyka
 • Telekomunikacja

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
TRANSPORT
Specjalności:
 • Logistyka i marketing w transporcie
 • Automatyka w transporcie
 • Elektronika i informatyka w transporcie
 • Elektroenergetyka trakcyjna
 • Organizacja i technika transportu miejskiego
 • Organizacja i technika transportu kolejowego
 • Sterowanie ruchem w transporcie kolejowym
 • Techniczne środki transportu
 • Eksploatacja i diagnostyka środków transportu
 • Spedycja i obsługa celna
 • Organizacja i technika transportu
 • Sterowanie ruchem w transporcie
 • Eksploatacja i utrzymanie pojazdów
 • Logistyka i systemy transportowe
 • Logistyka i technologie transportowe
 • Drogi kolejowe
 • Koleje dużych prędkości
 • Transport i logistyka w turystyce
 • Marketing i zarządzanie w turystyce
ELEKTROTECHNIKA
Specjalności:
 • Elektroenergetyka przemysłowa
 • Energoelektronika i automatyka napędu elektrycznego
 • Elektronika i teleinformatyka
 • Informatyka i systemy sterowania
 • Elektronika i diagnostyka pojazdów
 • Trakcja elektryczna
 • Automatyka i informatyka
 • Telekomunikacja
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Specjalności:
 • Łączność bezprzewodowa
 • Teleinformatyka
TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalność:
 • Hotelarstwo
 • Organizacja i obsługa techniczna w turystyce i rekreacji
 • Turystyka i rekreacja zdrowotna
 
Studia II stopnia:
TRANSPORT
Specjalności:
 • Logistyka i marketing w transporcie
 • Automatyka w transporcie
 • Elektronika i informatyka w transporcie
 • Elektroenergetyka trakcyjna
 • Organizacja i technika transportu miejskiego
 • Organizacja i technika transportu kolejowego
 • Sterowanie ruchem w transporcie kolejowym
 • Techniczne środki transportu
 • Eksploatacja i diagnostyka środków transportu
 • Spedycja i obsługa celna
 • Organizacja i technika transportu
 • Sterowanie ruchem w transporcie
 • Eksploatacja i utrzymanie pojazdów
 • Logistyka i systemy transportowe
 • Logistyka i technologie transportowe
 • Drogi kolejowe
 • Koleje dużych prędkości
 • Transport i logistyka w turystyce
 • Marketing i zarządzanie w turystyce
ELEKTROTECHNIKA
Specjalności:
 • Elektroenergetyka przemysłowa
 • Energoelektronika i automatyka napędu elektrycznego
 • Elektronika i teleinformatyka
 • Informatyka i systemy sterowania
 • Elektronika i diagnostyka pojazdów
 • Trakcja elektryczna
 • Automatyka i informatyka
 • Telekomunikacja