• DZIENNIKARSTWO Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Dziennikarstwo
   Studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo - profil praktyczny, trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej.
   Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie konkretnych umiejętności potrzebnych w pracy w mediach i działalności około medialnej. Zajęcia odbywają się w warunkach właściwych dla przyszłej działalności zawodowej studentów, tj. w redakcjach prasowych, studiach telewizyjnych i radiowych, portalach internetowych. Zajęcia prowadzą osoby posiadające doświadczenie zawodowe w mediach (dziennikarze, sekretarze redakcji, wydawcy).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski

   Dowiedz się więcej

    

  • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Filologia angielska
   Absolwent studiów filologicznych powinien posiadać wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów obszaru UK i USA na poziomie co najmniej średniozaawansowanym oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością języka angielskiego oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym, zgodnym ze specyfiką wybranej specjalizacji.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język angielski
   • Język polski

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Filologia polska
   Studia I stopnia na kierunku Filologia polska trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
   Absolwent tego kierunku uzyskuje uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – gimnazjach, szkołach zawodowych. Takie przygotowanie absolwenta gwarantują, obok wykładów, zajęcia konwersatoryjne nastawione na połączenie zdobytej wiedzy teoretycznej z praktyką, doskonaloną dodatkowo w czasie praktyk przedmiotowych: w szkołach, placówkach kulturalnych, mediach, wydawnictwach.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski

   Dowiedz się więcej

    

    

  • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Pedagogika
   Absolwent, w zależności od wybranej specjalności, jest przygotowany do pracy edukacyjnej z uczniami w przedszkolu i klasach I-III, socjalizacyjnej i resocjalizacyjnej z osobami zagrożonymi patologią, opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą wymagającą opieki oraz do aktywizacji osób starszych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język angielski
   • Język polski
   • Historia

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • PRACA SOCJALNA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Praca socjalna
   Studia I stopnia na kierunku Praca socjalna trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
   Student podczas kształcenia na tym kierunku zdobywa podstawową wiedzą pedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną i ekonomiczno-prawną niezbędną do rozumienia i interpretowania rzeczywistości oraz zjawisk i procesów w obszarze pracy socjalnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język angielski
   • Język polski
   • Historia

   Dowiedz się więcej

    

  • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Filologia germańska
   Absolwent studiów filologicznych powinien posiadać wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów obszaru niemieckojęzycznego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością języka angielskiego oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym, zgodnym ze specyfiką wybranej specjalizacji.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język niemiecki
   • Język polski

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
FILOLOGIA ANGIELSKA
Specjalności:
 • Amerykanistyka z translatoryką 
 • Nauczycielski
 • Menedżerski
 • Translatorski
FILOLOGIA GERMAŃSKA
Specjalności:
 • Nauczycielski
 • Menedżerski
 • Turystyczny
 • Translatorski
FILOLOGIA POLSKA
Specjalności:
 • Nauczycielski
 • Dziennikarstwo i komunikacja biznesowa
 • Wiedza o kulturze
DZIENNIKARSTWO
Specjalności:
 • Dziennikarstwo z językiem i kulturą angielską i hiszpańską
 • Dziennikarstwo z językiem i kulturą niemiecką i rosyjską
PEDAGOGIKA
Specjalności:
Aktywizacja społeczna i edukacyjna osób starszych (z przygotowaniem pedagogicznym)
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (specjalność nauczycielska)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (z przygotowaniem pedagogicznym)
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (z przygotowaniem pedagogicznym)
PRACA SOCJALNA
Specjalności:
 • Animator społeczności lokalnej
 • Organizator usług socjalnych
 
Studia II stopnia:
FILOLOGIA ANGIELSKA
Specjalności:
 • Nauczycielski
 • Translatorski
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna
 • Profilaktyka społeczna i socjoterapia

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
FILOLOGIA ANGIELSKA
Specjalności:
 • Amerykanistyka z translatoryką 
 • Nauczycielski
 • Menedżerski
 • Translatorski
FILOLOGIA GERMAŃSKA
Specjalności:
 • Nauczycielski
 • Menedżerski
 • Turystyczny
 • Translatorski
FILOLOGIA POLSKA
Specjalności:
 • Nauczycielski
 • Dziennikarstwo i komunikacja biznesowa
 • Wiedza o kulturze
DZIENNIKARSTWO
Specjalności:
 • Dziennikarstwo z językiem i kulturą angielską i hiszpańską
 • Dziennikarstwo z językiem i kulturą niemiecką i rosyjską
PEDAGOGIKA
Specjalności:
Aktywizacja społeczna i edukacyjna osób starszych (z przygotowaniem pedagogicznym)
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (specjalność nauczycielska)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (z przygotowaniem pedagogicznym)
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (z przygotowaniem pedagogicznym)
PRACA SOCJALNA
Specjalności:
 • Animator społeczności lokalnej
 • Organizator usług socjalnych
 
Studia II stopnia:
FILOLOGIA ANGIELSKA
Specjalności:
 • Nauczycielski
 • Translatorski
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna
 • Profilaktyka społeczna i socjoterapia