• FIZJOTERAPIA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Fizjoterapia
   Studia na kierunku Fizjoterapia trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
   Fizjoterapia to medyczny kierunek związany z ochroną zdrowia, likwidacją skutków lub łagodzeniem skutków choroby i ich następstw, zapobieganiem oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego życia. Poprzez zastosowanie odpowiednich zabiegów uzyskuje się zwalczanie bólu i stanów zapalnych, usprawnianie czynności poszczególnych narządów, szczególnie narządu ruchu oraz poprawę ogólnej wydolności i sprawności organizmu.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

   Dowiedz się więcej

    

  • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kieurnek Pielęgniarstwo
   Studia na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone są dwustopniowo.  I stopień trwa 6 semestrów, kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia, które trwają  4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Studia I stopnia prowadzone są w formie stacjonarnej, natomiast studia II stopnia zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej.
   Studia na tym kierunku łączą wiedzę w zakresie nauk społecznych, medycznych i pielęgniarskich z umiejętnością sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną, grupą społeczną, opartą na zasadach etyki i humanizmu. Absolwenci jest przygotowani do sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad osobami zdrowymi, chorymi, niepełnosprawnymi i umierającymi a w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz 
   z zakresu promocji zdrowia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Wychowanie fizyczne
   Studia na kierunku Wychowanie fizyczne trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
   Celem kształcenia studentów na kierunku wychowanie fizyczne jest zdobycie przygotowania do pracy zawodowej w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej. Jako typowy profil praktyczny kierunek stwarza możliwości do uzyskania uprawnień zawodowych nauczyciela wychowania fizycznego oraz pełnych kompetencji do prowadzenia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej bądź też wykonywania zawodu instruktora sportu.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

   Dowiedz się więcej

    

opinie (1)

 • Doswiadczona
  ocena

  Masakra nie wyobrażam sobie czego studenci medycyny magą nauczyć się w radomskich szpitalach ........ tragedia

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
FIZJOTERAPIA
PIELĘGNIARSTWO
WYCHOWANIE FIZYCZNE
 
Studia II stopnia:
PIELĘGNIARSTWO

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
FIZJOTERAPIA
PIELĘGNIARSTWO
WYCHOWANIE FIZYCZNE
 
Studia II stopnia:
PIELĘGNIARSTWO