• EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Ekonomia
   Absolwenci tego kierunku studiów są przygotowani do prowadzenia analiz ekonomicznych, posługując się metodami analitycznymi i narzędziami, swobodnie poruszają się w otoczeniu podmiotów i instytucji ekonomicznych oraz społecznych, a także wykazują umiejętności zarządcze. Nauka języków obcych na poziomie B2 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) pozwala uzyskać kwalifikacje niezbędne w pracy zawodowej ekonomisty, w tym do nawiązywania kontaktów z otoczeniem międzynarodowym. Absolwenci mogą podjąć pracę w instytucjach i organizacjach gospodarczych oraz administracji gospodarczej na stanowiskach szczebla operacyjnego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia lub  historia lub WOS
    
    
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest średnia arytmetyczna ocen oraz ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.
    
    
    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Ekonomia przedsiębiorstwa
 • Ekonomia usług biznesowych
 • Gospodarka regionalna i lokalna
 • Europejska integracja gospodarcza
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Ekonomia przedsiębiorstwa
 • Ekonomia usług biznesowych
 • Gospodarka regionalna i lokalna
 • Europejska integracja gospodarcza

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Ekonomia przedsiębiorstwa
 • Ekonomia usług biznesowych
 • Gospodarka regionalna i lokalna
 • Europejska integracja gospodarcza
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Ekonomia przedsiębiorstwa
 • Ekonomia usług biznesowych
 • Gospodarka regionalna i lokalna
 • Europejska integracja gospodarcza