• TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Turystyka i rekreacja
   Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Jest wyposażony w wiedzę niezbędną do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji, tj.: przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych. Posiada kwalifikacje do pracy w administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki i rekreacji. Absolwent posługuje się co najmniej dwoma językami obcymi.
   Absolwent specjalności zarządzanie i obsługa w ruchu turystycznym posiada kompleksową wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych. Posiada umiejętności planowania, programowania i kalkulowania imprez turystycznych. Zna i praktycznie stosuje formy i metody obsługi różnorodnych grup turystycznych. Absolwent tej specjalności ma możliwość podjęcia pracy szczególnie w bezpośredniej obsłudze ruchu turystycznego - w charakterze pilotów wycieczek, a także w biurach podróży, przedsiębiorstwach obsługujących turystów i ośrodkach informacji turystycznej. Absolwent specjalności rekreacja ruchowa posiada poszerzoną wiedzę z zakresu form rekreacji ruchowej, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych grupach wiekowych i społecznych. Jest odpowiednio przygotowany do planowania i prowadzenia zajęć w zakresie wielu form aktywności fizycznej w czasie wolnym.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Geografia
   • Obowiązkowe przedmioty zdawane na maturze

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Wychowanie fizyczne
   Absolwent studiów I stopnia posiada kwalifikacje umożliwiające właściwe oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm, jak również środkami społecznymi na osobowość. Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w szkołach podstawowych, placówkach oświatowo--wychowawczych, klubach sportowych oraz w organizacjach społecznych kultury fizycznej i turystyki. Nauczanie w języku angielskim, w systemie „Europejczyk”, stwarza możliwości podjęcia pracy pedagogicznej i szkoleniowo--sportowej z grupami obcojęzycznymi.
   PROGRAM „EUROPEJCZYK”
   Pierwszy w Polsce nowatorski program studiów anglojęzycznych. Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje możliwość studiowania w języku angielskim na kierunku turystyka i rekreacja na poziomie studiów magisterskich i licencjackich oraz na kierunku wychowanie fizyczne na poziomie studiów licencjackich w ramach programu „Europejczyk”. Innowacyjny program „Europejczyk” sprzyja poznaniu języka branżowego i nabraniu biegłości w posługiwaniu się fachową terminologią w danej dziedzinie. Atutami tej ścieżki kształcenia są: praktyczna nauka języków obcych, małe grupy ćwiczeniowe i wykładowe, indywidualne podejście do każdego studenta, możliwość uzyskania drugiego dyplomu w Kajaani w Finlandii (Kajaani University of Applied Sciences) w ramach dwustronnej umowy (Double Degree), udział w zajęciach z nauczycielami i studentami z zagranicy, lepsze przygotowanie do bieżących wymogów krajowego i międzynarodowego rynku pracy, pierwszeństwo w wyjazdach na wymiany studenckie w ramach programu Erasmus do uczelni zagranicznych.
   Podstawą przyjęcia kandydata do programu „Europejczyk” są:
   • standardowy proces rekrutacji,
   • znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej komunikatywnym,
   • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Biologia
   • Obowiązkowe przedmioty zdawane na maturze

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (1)

 • Głodny student
  ocena

  Polecam! W szczególności jeśli chcesz mieć duuuuzo wolnego czasu, z nauka tez nie ma problemu, jeśli jesteś inteligentny zdasz bez mrugnięcia okiem!  basen, tance, relaksacja, gry sportowe, zajęcia w parkach i na stadionach ! Obóz letni nad solina, zimowy w Krynicy, wycieczka kajakowa, rowerowa, piesza, objazdowa! I to wszysko obowiązkowe!

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalności:
 • Zarządzanie i obsługa w ruchu turystycznym
 • Rekreacja ruchowa
 • Hotelarstwo i gastronomia
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Specjalności:
 • Instruktor aktywizacji ruchowej dzieci
 • Instruktor sportu
 • Instruktor fitness
 
Studia II stopnia:
TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalności:
 • Turystyka międzynarodowa
 • Turystyka zdrowotna
 • Turystyka biznesowa
 • Hotelarstwo i gastronomia
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Specjalności:
 • Moduł trenerski
 • Moduł instruktorski
 • Edukacja zdrowotna
 • Instruktor treningu osobistego
 • Taniec w pracy z dziećmi i młodzieżą

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalności:
 • Zarządzanie i obsługa w ruchu turystycznym
 • Rekreacja ruchowa
 • Hotelarstwo i gastronomia
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Specjalności:
 • Instruktor aktywizacji ruchowej dzieci
 • Instruktor sportu
 • Instruktor fitness
 
Studia II stopnia:
TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalności:
 • Turystyka międzynarodowa
 • Turystyka zdrowotna
 • Turystyka biznesowa
 • Hotelarstwo i gastronomia
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Specjalności:
 • Moduł trenerski
 • Moduł instruktorski
 • Edukacja zdrowotna
 • Instruktor treningu osobistego
 • Taniec w pracy z dziećmi i młodzieżą