• BIOTECHNOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Biotechnologia
   Biotechnologia to interdyscyplinarny i innowacyjny kierunek studiów prowadzony przez Wydział Biotechnologii, który Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ostatniej ocenie uczelni uznało za najlepszy w kraju. Przyznana kategoria A+ świadczy o bardzo wysokiej jakości badań i kształcenia. Cechą wydziału jest też to, że w projektach badawczych uczestniczą studenci. Na studiach dużo uwagi poświęca się biochemii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, strukturze i funkcji cząsteczek biologicznych. Na studiach II stopnia swoje zainteresowania będziesz mógł pogłębiać w ramach specjalności, a także będziesz brać udział w pracy laboratoryjnej pod opieką pracowników naukowych. Studiowanie biotechnologii pozwoli Ci m.in. poznać metody badawcze oraz programy komputerowe stosowane zarówno w codziennej pracy laboratoryjnej, jak i w wyspecjalizowanych badaniach naukowych. Zarówno oferta jak i forma kształcenia są bardzo nowoczesne. Od niedawna biotechnolodzy mają do dyspozycji nowy kompleks edukacyjno-badawczy o wysokim standardzie, wyposażony w wysokiej klasy aparaturę, która pozwala na zaawansowaną działalność badawczą i prowadzenie zajęć na najwyższym europejskim poziomie. Absolwenci biotechnologii są specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Mogą pracować w tych dziedzinach gospodarki, które korzystają z procesów biotechnologicznych lub wykorzystują produkty tych procesów (przemysł farmaceutyczny, spożywczy, chemii gospodarczej, paszowy), przede wszystkim w działach biopreparacji i kontroli jakości biopreparatów, a ponadto w placówkach naukowo-badawczych i wdrożeniowych oraz w placówkach służby zdrowia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język angielski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka, matematyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Bioinformatyka i biologia systemowa
 • Biologia molekularna
 • Biotechnologia medyczna
 • Biotechnologia peptydów i białek
 • Mikrobiologia molekularna
 
Studia II stopnia:
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Bioinformatyka i biologia systemowa
 • Biologia molekularna
 • Biotechnologia medyczna
 • Biotechnologia peptydów i białek
 • Mikrobiologia molekularna