ul. Fryderyka Joliot-Curie 14

50-383 Wrocław              

tel. +48 71 375-72-90

e-mail: dziekanat@chem.uni.roc.pl

http://www.chem.uni.wroc.pl/kontakt

ul. Fryderyka Joliot-Curie 14

50-383 Wrocław              

tel. +48 71 375-72-90

e-mail: dziekanat@chem.uni.roc.pl

http://www.chem.uni.wroc.pl/kontakt

 • CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Chemia
  Na studiach zdobędziesz rozległą wiedzę chemiczną poszerzoną o treści związane z wybraną przez siebie specjalnością. Na chemii materiałów dla nowoczesnych technologii poznasz nowoczesne materiały wykorzystywane we współczesnych technologiach. Chemia medyczna to interdyscyplinarna specjalność z pogranicza m.in. chemii, fizjologii, biochemii i medycyny, która pozwala na prace m.in. przy projektowaniu, syntezie czy modyfikacji leków. Studiujac chemię ogólną, nauczysz sie np. otrzymywać, poddawać analizie, charakteryzować i bezpiecznie stosować wyroby chemiczne. Chemia środowiska to specjalność dla Ciebie, jeśli interesujesz sie problematyką związaną ze wzrostem populacji, coraz szybszym rozwojem technologicznym i komunikacyjnym, wzrostem zużycia energii orazkonsekwencjami tych zmian dla środowiska naturalnego. Na informatyce chemicznej nauczysz się, jak stosować rozwiązania informatyczne w przemysle chemicznym, poznasz metody obliczeniowe chemii teoretycznej i kwantowej oraz inżynierii molekularnej i materiałowej, a także procesy inżynierii chemicznej niezbędne do sterowania instalacjami przemysłowymi. Dostępne na studiach magisterskich specjalności z zakresu m.in. analityki instrumentalnej, chemii fizycznej, obliczeniowej, organicznej, nieorganicznej i katalizy pozwolą Ci na dalsze poszerzanie swoich zainteresowań. Ponadto na każdej specjalnosci masz możliwość uzyskania kwalifikacji uprawniajacych do nauczania chemii. Zarówno kierunek, jak i wszystkie specjalności są ściśle powiązane z profilami badawczymi zespołów naukowców, dlatego już na studiach możesz aktywnie uczestniczyć w projektach naukowych. Absolwenci, oprócz ogólnej wiedzy chemicznej, posiadaja doskonałe przygotowanie do pracy w laboratoriach chemicznych, instytutach badawczych, różnych dziedzinach przemysłu – przede wszystkim w przemysle chemicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym oraz na wyższych uczelniach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośródbiologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia II stopnia: