• CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Chemia
   Na studiach zdobędziesz rozległą wiedzę chemiczną poszerzoną o treści związane z wybraną przez siebie specjalnością. Na chemii materiałów dla nowoczesnych technologii poznasz nowoczesne materiały wykorzystywane we współczesnych technologiach. Chemia medyczna to interdyscyplinarna specjalność z pogranicza m.in. chemii, fizjologii, biochemii i medycyny, która pozwala na prace m.in. przy projektowaniu, syntezie czy modyfikacji leków. Studiujac chemię ogólną, nauczysz sie np. otrzymywać, poddawać analizie, charakteryzować i bezpiecznie stosować wyroby chemiczne. Chemia środowiska to specjalność dla Ciebie, jeśli interesujesz sie problematyką związaną ze wzrostem populacji, coraz szybszym rozwojem technologicznym i komunikacyjnym, wzrostem zużycia energii orazkonsekwencjami tych zmian dla środowiska naturalnego. Na informatyce chemicznej nauczysz się, jak stosować rozwiązania informatyczne w przemysle chemicznym, poznasz metody obliczeniowe chemii teoretycznej i kwantowej oraz inżynierii molekularnej i materiałowej, a także procesy inżynierii chemicznej niezbędne do sterowania instalacjami przemysłowymi. Dostępne na studiach magisterskich specjalności z zakresu m.in. analityki instrumentalnej, chemii fizycznej, obliczeniowej, organicznej, nieorganicznej i katalizy pozwolą Ci na dalsze poszerzanie swoich zainteresowań. Ponadto na każdej specjalnosci masz możliwość uzyskania kwalifikacji uprawniajacych do nauczania chemii. Zarówno kierunek, jak i wszystkie specjalności są ściśle powiązane z profilami badawczymi zespołów naukowców, dlatego już na studiach możesz aktywnie uczestniczyć w projektach naukowych. Absolwenci, oprócz ogólnej wiedzy chemicznej, posiadaja doskonałe przygotowanie do pracy w laboratoriach chemicznych, instytutach badawczych, różnych dziedzinach przemysłu – przede wszystkim w przemysle chemicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym oraz na wyższych uczelniach.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośródbiologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
CHEMIA
Specjalności:
 • Analityka chemiczna
 • Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii
 • Chemia ogólna
 • Chemia środowiska
 • Informatyka chemiczna
 
Studia I stopnia:
CHEMIA
Specjalności:
 • Analityka instrumentalna
 • Chemia biologiczna
 • Chemia fizyczna
 • Chemia medyczna
 • Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii
 • Chemia nieorganiczna i kataliza
 • Chemia obliczeniowa
 • Chemia organiczna
 • Chemia środowiska
 • Informatyka chemiczna i chemometria