ul. Fryderyka Joliot-Curie 14

50-383 Wrocław              

tel. +48 71 375-72-90

e-mail: dziekanat@chem.uni.roc.pl

http://www.chem.uni.wroc.pl/kontakt

ul. Fryderyka Joliot-Curie 14

50-383 Wrocław              

tel. +48 71 375-72-90

e-mail: dziekanat@chem.uni.roc.pl

http://www.chem.uni.wroc.pl/kontakt

 • CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Chemia
  Na studiach zdobędziesz rozległą wiedzę chemiczną poszerzoną o treści związane z wybraną przez siebie specjalnością. Na chemii materiałów dla nowoczesnych technologii poznasz nowoczesne materiały wykorzystywane we współczesnych technologiach. Chemia medyczna to interdyscyplinarna specjalność z pogranicza m.in. chemii, fizjologii, biochemii i medycyny, która pozwala na prace m.in. przy projektowaniu, syntezie czy modyfikacji leków. Studiujac chemię ogólną, nauczysz sie np. otrzymywać, poddawać analizie, charakteryzować i bezpiecznie stosować wyroby chemiczne. Chemia środowiska to specjalność dla Ciebie, jeśli interesujesz sie problematyką związaną ze wzrostem populacji, coraz szybszym rozwojem technologicznym i komunikacyjnym, wzrostem zużycia energii orazkonsekwencjami tych zmian dla środowiska naturalnego. Na informatyce chemicznej nauczysz się, jak stosować rozwiązania informatyczne w przemysle chemicznym, poznasz metody obliczeniowe chemii teoretycznej i kwantowej oraz inżynierii molekularnej i materiałowej, a także procesy inżynierii chemicznej niezbędne do sterowania instalacjami przemysłowymi. Dostępne na studiach magisterskich specjalności z zakresu m.in. analityki instrumentalnej, chemii fizycznej, obliczeniowej, organicznej, nieorganicznej i katalizy pozwolą Ci na dalsze poszerzanie swoich zainteresowań. Ponadto na każdej specjalnosci masz możliwość uzyskania kwalifikacji uprawniajacych do nauczania chemii. Zarówno kierunek, jak i wszystkie specjalności są ściśle powiązane z profilami badawczymi zespołów naukowców, dlatego już na studiach możesz aktywnie uczestniczyć w projektach naukowych. Absolwenci, oprócz ogólnej wiedzy chemicznej, posiadaja doskonałe przygotowanie do pracy w laboratoriach chemicznych, instytutach badawczych, różnych dziedzinach przemysłu – przede wszystkim w przemysle chemicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym oraz na wyższych uczelniach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośródbiologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA Stopień: III REKRUTACJA

  Studia Doktoranckie Chemii prowadzone na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego pozwalają na uzyskanie stopnia naukowego doktora w obszarze nauk ścisłych, w dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie chemii. Kształcenie na studiach stwarza m.in. warunki do prowadzenia samodzielnych badań naukowych; współpracy naukowej w ramach zespołów badawczych, w tym także międzynarodowych; przygotowania rozprawy doktorskiej oraz uczestniczenia w życiu środowiska naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego, a także za granicą.

 • CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Chemia i toksykologia sądowa to nowe, unikatowe trzyletnie interdyscyplinarne studia stacjonarne pierwszego stopnia. Są to studia realizowane wspólnie przez dwie wiodące wrocławskie uczelnie – zajęcia kierunkowe odbywają się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dzięki temu, nasz przyszły studencie, uzyskasz nie tylko szeroką wiedzę, ale i umiejętności praktyczne ze wszystkich dziedzin chemii oraz zapoznasz się w zakresie rozszerzonym z metodami i procedurami badawczymi stosowanymi we współczesnej chemii analitycznej i kryminalistycznych badaniach śladów chemicznych. Dodatkowo, będziesz mógł zdobyć podstawową wiedzę z zakresu wybranych elementów medycyny, chemii i toksykologii sądowej. Dzięki umiejętności korzystania z literatury fachowej będziesz w stanie aktualizować posiadane wiadomości a tym samym będziesz konkurencyjny na rynku pracy. Zdobyta wiedza i umiejętność praktycznego jej wykorzystania przygotowują Cię nie tylko do współpracy z lekarzami medycyny sądowej oraz prokuratorami, policją i sądami w zakresie wykonywania ekspertyz, ale również umożliwią podjęcie pracy w interdyscyplinarnych zespołach naukowo-badawczych. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia i toksykologia sądowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA MEDYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Chemia medyczna jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, dzięki któremu uzyskasz teoretyczną i praktyczną wiedzę z pogranicza chemii, biochemii, farmacji, fizjologii, medycyny i nauk pokrewnych. Studia wszechstronnie przygotują Cię do izolacji, projektowania, syntezy i oczyszczania związków biologicznie aktywnych oraz ich analogów. Dzięki wysokim kompetencjom kadry naukowo-dydaktycznej i wykorzystaniu najnowszych technik badawczych, nabędziesz umiejętności analizy właściwości fizyko-chemicznych substancji o znaczeniu farmakologicznym, badania ich oddziaływań na poziomie molekularnym, przemian metabolicznych, jak również zależności pomiędzy strukturą a aktywnością.

  Oprócz szerokiej wiedzy z czterech podstawowych obszarów chemii (chemia analityczna, fizyczna, nieorganiczna i organiczna) zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i kompetencje z zakresu chemii medycznej. Interdyscyplinarne wykształcenie, które otrzymasz w toku studiów, obejmie także znajomość zagadnień z dziedzin takich jak: biologia, biochemia, chemia bionieorganiczna i bioorganiczna, chemia leków, toksykologia, czy też analiza chemiczna związana z diagnostyką laboratoryjną. Połączenie wiedzy z różnych obszarów jest niezbędne np. przy projektowaniu, syntezie i modyfikacji leków, czy też charakterystyce ich odziaływań z celami biologicznymi.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny 
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)