pl. Maxa Borna 9,

50-204 Wrocław,

tel./fax: 71 321 76 82

tel.: 71 375 93 57; 71 375 94 04

e-mail: dziekan@ift.uni.wroc.pl

http://www.wfa.uni.wroc.pl/

pl. Maxa Borna 9,

50-204 Wrocław,

tel./fax: 71 321 76 82

tel.: 71 375 93 57; 71 375 94 04

e-mail: dziekan@ift.uni.wroc.pl

http://www.wfa.uni.wroc.pl/

 • ASTRONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Astronomia
  Jeśli ciekawią Cię tajemnice Wszechświata, budowa, przemieszczanie się i zmiany zachodzące w gwiazdach i innych ciałach niebieskich znajdujących się w przestrzeni kosmicznej, wybierz astronomię na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia na tym kierunku są studiami wyjątkowymi. Częściowo ze względu na ich kameralny charakter, który bardzo ułatwia kontakt między studentami a prowadzącymi zajęcia, ale przede wszystkim ze względu na przedmiot studiów, który najczęściej znajduje się bardzo daleko... Astronomia jest nauką jak najbardziej ścisłą. Wiedza, którą zdobędziesz na tych studiach będzie oparta na gruntownych podstawach nauk matematyczno-fizycznych m.in. znajomości procesów fizycznych, budowy i ewolucji gwiazd, fizyki układów planetarnych, fizyki Słońca. Nauczysz się stosowania podstawowych modeli matematycznych i fizycznych do opisu procesów zachodzących w obiektach astronomicznych, a także formułowania problemów naukowych i planowania sposobów ich rozwiązania. Zapoznasz się z nowoczesnymi technikami informatycznymi m.in. nauczysz się programowania w C/C++ i Fortranie oraz poznasz metody numeryczne. Nauczysz się logicznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów i zdobędziesz solidne ścisłe wykształcenie. Dzięki studiom astronomicznym zrozumiesz nie tylko jak „działa” Wszechświat, ale przede wszystkim posiądziesz umiejętność rozwiązywania problemów i zaznajomisz się z technikami komputerowymi.
  Studia astronomiczne przygotują Cię do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z projektowaniem, produkcją, obsługą i konserwacją nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych, obserwacyjnych, pomiarowych, diagnostycznych i teletransmisyjnych. Zatrudnienie znajdziesz też w ośrodkach badawczych, w planetariach, w zespołach prowadzących obserwacje satelitarne i grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze w Polsce i za granicą lub jako nauczyciel fizyki i astronomii.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Astronomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, historia,  informatyka, WOS

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Astronomia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Fizyka
  Masz ogromną chęć poznania świata i zrozumienia rządzących nim mechanizmów? Weź udział w rekrutacji na fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Możesz wybrać studia 3-letnie lub 3,5-letnie licencjackie i kontynuować naukę na studiach II stopnia. Studia fizyczne pozwolą Ci spojrzeć na znane zjawiska z zupełnie nowej perspektywy, pozwolą też odkryć tematy zupełnie dotąd Ci nieznane. Studia na tym kierunku to szkoła ścisłego i praktycznego myślenia, dzięki której nauczysz się twórczego rozwiązywania problemów, a nie tylko schematycznej, podręcznikowej wiedzy. Poznasz tajniki najnowszych technologii i staniesz się wykwalifikowanym specjalistą na potrzeby różnych działów gospodarki oraz jej zaplecza naukowego. Będziesz przygotowany do pracy w innowacyjnych przedsiębiorstwach, a także w ochronie środowiska, sektorze energetycznym, czy finansowym, ubezpieczeniowym, służbie zdrowia, a także w szkolnictwie. Zdaniem pracodawców absolwenci studiów fizycznych na Uniwersytecie Wrocławskim są elastyczni, łatwo się uczą i posiadają umiejętność rozwiązywania nietypowych problemów.
  Ekonofizyka to studia kształcące specjalistów w dziedzinie modelowania procesów ekonomicznych i finansowych w oparciu o metody wypracowane w naukach ścisłych. Jako absolwent (lub jeszcze jako student) bez większego trudu znajdziesz zatrudnienie jako analityk w bankach, firmach ubezpieczeniowych i dużych korporacjach. Specjalność fizyka doświadczalna przygotowuje Cię do laboratoryjnych prac badawczych, a jako student masz szansę zapoznać się z najnowocześniejszymi technikami eksperymentalnymi. Fizyka komputerowa zapewnia wszechstronne i praktyczne wykształcenie, w nowoczesny sposób łączące najważniejsze elementy fizyki, informatyki i matematyki oraz pozwala doskonale opanować warsztat komputerowy przy jednoczesnym dogłębnym rozumieniu analizowanych zjawisk. Po studiach będziesz mógł znaleźć zatrudnienie m.in. jako programista, webmaster, projektant relacyjnych baz danych i administrator sieci komputerowych. Celem fizyki teoretycznej jest zrozumienie, zinterpretowanie i opisanie podstawowych procesów zachodzących w naturze. Po ukończeniu tej specjalności uzyskasz biegłość w posługiwaniu się wyrafinowanymi metodami matematycznymi, które w ostatnich latach znajdują szerokie zastosowania również poza fizyką: w biologii, medycynie, ekonomii, czy socjologii. Ponadto oferujemy specjalizacje nauczycielskie, które przygotują Cię do podjęcia pracy w szkolnictwie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Fizyka
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, biologia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZYKA TECHNICZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Fizyka techniczna
  Czy wiesz, że osiągnięcia fizyki przekładają się na rozwój nowoczesnych technologii? Bez wyników badań fizycznych nie byłoby np. telefonów komórkowych, komputerów, odtwarzaczy laserowych, telewizji HD, nowoczesnych telewizorów plazmowych, LCD i LED. Jeśli interesujesz się technologicznymi nowinkami i chciałbyś zostać inżynierem, studia na fizyce technicznej (3,5-letnie I stopnia i 1,5-letnie II stopnia) są właśnie dla Ciebie. Tu nauczysz się przynajmniej jednego języka programowania oraz projektowania urządzeń, przeprowadzania eksperymentów i symulacji komputerowych w dziedzinie fizyki technicznej wspomaganych zaawansowanymi narzędziami informatycznymi. Poznasz także specjalistyczne narzędzia informatyczne służące do analizy danych i obliczeń numerycznych. Zdobędziesz konkretną i zaawansowaną wiedzę z fizyki — podstawowe koncepcje, prawa oraz zjawiska fizyczne wraz z ich krytyczną interpretacją i kontekstem historycznym.
  Tytuł zawodowy inżyniera-fizyka da Ci perspektywę zatrudnienia np. w przemyśle wykorzystującym zaawansowane technologie. Będziesz mógł pracować wszędzie tam, gdzie wymaga się praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy fizycznej. Miejsca pracy czekają na Ciebie w tych dziedzinach gospodarki, w których produkcja lub usługi oparte są na systemach komputerowych; w laboratoriach, ośrodkach badawczych i instytucjach wdrażających najnowsze technologie. Zatrudnienie będziesz mógł znaleźć także przy produkcji nowoczesnych urządzeń elektronicznych. Jako absolwent specjalności dozymetria i ochrona radiologiczna będziesz potrafił nie tylko wykryć i ocenić skutki działania promieniowania jonizującego, ale także zaproponować skuteczną ochronę radiologiczną w konkretnych warunkach oraz stworzyć plan działania i nadzorować jego realizację w przypadku wystąpienia skażenia środowiska substancjami promieniotwórczymi lub napromienienia osób promieniowaniem jonizującym. Ulokowane na styku fizyki i medycyny studia z zakresu fizyki medycznej pozwolą Ci na podjęcie pracy w klinikach, szpitalach, centrach radioterapii czy laboratoriach różnego rodzaju. Będziesz umiał używać promieniowania X, podczerwonego i ultrafioletowego, ultradźwięków, pól elektrycznych i magnetycznych, światła laserowego, izotopów promieniotwórczych itp. Program studiów na specjalności stosowana fizyka ciała stałego jest dostosowany do studentów, od których w ich przyszłej pracy oczekuje się praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy fizycznej. Otrzymane wykształcenie umożliwi Ci udział w projektowaniu i wdrażaniu różnych procesów i procedur technologicznych, a także projektowanie i wdrażanie nowych metod badania właściwości fizycznych różnych materiałów i kontroli jakości wyrobów. Na specjalności fizyka materiałów wielofunkcyjnych (na studiach II stopnia stacjonarnych) zdobędziesz wiedzę z zakresu nanotechnologii i nowych materiałów. Uzyskana wiedza umożliwi Ci w przyszłej pracy wdrażanie i prowadzenie innowacyjnych prac z zakresu nowoczesnej inżynierii materiałowej. Pracę będziesz mógł podjąć m.in. w sektorze gospodarki opartej na wiedzy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka z astronomią
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, geografia, historia, informatyka, biologia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: