ul. Joliot-Curie 15

50-383 Wrocław

Tel.: (71) 375 7895

e-mail.: dziekan@math.uni.wroc.pl

http://www.wmi.uni.wroc.pl

ul. Joliot-Curie 15

50-383 Wrocław

Tel.: (71) 375 7895

e-mail.: dziekan@math.uni.wroc.pl

http://www.wmi.uni.wroc.pl

 • INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Indywidualne studia informatyczno-matematyczne
  INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE (ISIM) przeznaczone są dla osób zainteresowanych zarówno informatyką, jak i matematyką. Ten interdyscyplinarny kierunek, który powstał z połączenia najważniejszych i najciekawszych zagadnień wybranych ze studiów matematycznych i informatycznych, jest przeznaczony dla osób lubiących wyzwania i potrafiących im sprostać.
  Program ISIM-u zakłada możliwość samodzielnego dostosowania toku studiów do indywidualnych potrzeb i zainteresowań – każdy student będzie posiadał tutora, który pomoże mu w wyborze zajęć i będzie wspomagał jego rozwój naukowy na naszej uczelni. Wykłady uzupełnione będą bogatą ofertą ćwiczeń, laboratoriów i projektów. Oprócz zajęć typowo akademickich, w ofercie programowej studiów znaleźć można również tzw. kursy narzędzi informatyki oraz kursy zawodowe – dzięki nim każdy student pozna narzędzia aktualnie stosowane w działalności informatycznej i sferze ekonomiczno-finansowej. Przygotowaniu do pracy zawodowej służą też przedmioty zwane projektami (programistycznymi, dydaktycznymi lub z zakresu statystyki i matematyki ubezpieczeniowej).
  Absolwenci ISIM-u będą specjalistami dysponującymi szeroką wiedzą z zakresu nowoczesnej informatyki i posiadającymi umiejętność stosowania narzędzi informatycznych, a wszystko to będzie oparte na solidnym fundamencie matematycznym. Wszechstronne wykształcenie w połączeniu z elitarnością kierunku sprawi, że absolwenci kierunku z łatwością znajdą pracę w np. przemyśle czy różnych instytucjach finansowo-informatycznych m.in. jako projektanci i analitycy nowoczesnych systemów informatycznych, administratorzy baz danych, administratorzy sieci i systemów itp.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Informatyka
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, matematyka, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Informatyka
  W czasach prężnie rozwijającej się światowej i krajowej gospodarki silnie wspieranej przez nowoczesne technologie, podjęcie studiów informatycznych to długoterminowa inwestycja w przyszłość. Informatycy z tytułem inżyniera są bardzo poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy i mogą liczyć na wysokie zarobki. Tytuł inżyniera-informatyka możesz uzyskać na tych studiach już po 3,5 roku nauki. Możesz też wybrać studia 3-letnie licencjackie. W obu przypadkach będziesz mógł kontynuować naukę na studiach II stopnia. Studia informatyczne na Uniwersytecie Wrocławskim nie są kursem obsługi komputera ani przeglądem dostępnych aplikacji – uczą tego, co jest znacznie cenniejsze – zrozumienia idei i struktury problemów oraz aplikacji informatycznych.
  Informatyka jest dziedziną niezwykle szeroką, dlatego nie proponujemy Ci jednego ustalonego programu studiów, ale dajemy możliwość swobodnego kształtowania jego większej części – sam możesz wybrać przedmioty zgodne ze swoimi zainteresowaniami. Oferta obejmuje szeroką gamę przedmiotów związanych z językami programowania, algorytmiką (te dwie dziedziny to nasze najmocniejsze strony), ale też z sieciami komputerowymi, grafiką komputerową i metodami numerycznymi. Do przedmiotów głównych na studiach informatycznych należą: analiza matematyczna, logika dla informatyków, algebra, programowanie, matematyka dyskretna, analiza numeryczna, elementy rachunku prawdopodobieństwa, algorytmy i struktury danych, języka formalne i złożoność obliczeniowa. W ramach realizowanych przedmiotów będziesz mieć możliwość zdobycia certyfikatów zawodowych; dotyczy to np. zajęć związanych z technologiami firmy Microsoft. Jako absolwent będziesz posiadał wszechstronną wiedzę dotyczącą systemów informatycznych i będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w kraju i za granicą jako projektant, analityk i twórca nowoczesnych systemów informatycznych, konstruktor i administrator baz danych, administrator sieci i systemów komputerowych, specjalista zastosowań metod numerycznych lub też jako teoretyk czy nauczyciel informatyki.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Informatyka
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, matematyka, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest wynik egzaminu wstępnego.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Matematyka
  W dobie powszechnej informatyzacji świata matematyka jest niekwestionowaną królową nauk, znajdującą zastosowanie w różnych działach techniki, ekonomii, przemysłu, informatyki i telekomunikacji. To nauka rozwiązywania problemów. Studia na tym kierunku będą szkołą ścisłego i praktycznego myślenia – nauczysz się twórczego rozwiązywania problemów, a nie tylko schematycznej, podręcznikowej wiedzy. Będziesz mógł samodzielne ułożyć swój plan studiów i zdecydować, czy chcesz studiować na mniej czy bardziej zaawansowanym poziomie. Do przedmiotów podstawowych na matematyce należą: wstęp do matematyki, analiza matematyczna, algebra liniowa, rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe, programowanie obiektowe. W zależności od specjalności, jaką wybierzesz podczas studiów, będziesz mógł zapoznać się z mikroekonomią, podstawami rachunkowości, bazami danych, statystyką, topologią czy metodyką nauczania matematyki.
  Studenci specjalności matematyka stosowana zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie zastosowań matematyki w takich dziedzinach jak fizyka, chemia, biologia czy ekonomia. Trzon programu tej specjalności stanowią przedmioty dotyczące modelowania zjawisk przyrodniczych i społecznych przy pomocy równań różniczkowych oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Wybierając specjalność analiza danych dostajesz możliwość zapoznania się z metodami rozwiązywania rzeczywistych problemów praktycznych związanych z dużymi zbiorami danych, a także nauczenia się podstaw konstrukcji odpowiednich metod statystycznych. Specjalność matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach to studia kształcące kadry dla banków, towarzystw ubezpieczeniowych i instytucji finansowych. Czekają tu na Ciebie tu wykłady z matematyki ubezpieczeniowej i finansowej, metod i modeli matematycznych w ekonomii, a także przedmiotów niematematycznych, przydatnych w przyszłej pracy zawodowej: z podstaw ekonomii, rachunkowości czy prawa dla ekonomistów. Specjalność matematyka aktuarialno-finansowa przygotowuje do pracy wymagającej stosowania zaawansowanych metod rachunku prawdopodobieństwa, np. nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem. W szczególności można zdobyć tu dobre przygotowanie do egzaminów aktuarialnych. Matematykę teoretyczną wybierają osoby zainteresowane pracą naukową. Czeka tu na nich szeroka oferta wykładów nawiązujących do badań prowadzonych w czołowych ośrodkach na świecie, a także możliwość współpracy z wybitnymi naukowcami. Osoby pragnące zostać nauczycielami wybierają matematykę nauczycielską, która przygotowuje i daje uprawnienia do nauczania matematyki bądź matematyki i informatyki w szkole.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Informatyka
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, matematyka, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest wynik egzaminu wstępnego.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry