Kolegium Pedagogiczne

ul. Hutnicza 9-9A, 44-100 Gliwice

tel. 32 400 39 40

https://www.polsl.pl/Wydzialy/RKP/Strony/Witamy.aspx

Kolegium Pedagogiczne

ul. Hutnicza 9-9A, 44-100 Gliwice

tel. 32 400 39 40

https://www.polsl.pl/Wydzialy/RKP/Strony/Witamy.aspx

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gliwice - kierunek Pedagogika
  Absolwent specjalności pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) jest przygotowany do pracy na stanowisku nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, pedagoga specjalnego oraz nauczyciela informatyki w szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
  Absolwent specjalności pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie surdopedagogiki może pracować jako pedagog specjalny w przedszkolu i szkole podstawowej dla niesłyszących, a także jako nauczyciel informatyki w szkole specjalnej dla uczniów z wadą słuchu, w internatach i świetlicach ośrodków szkolno-wychowawczych dla niesłyszących oraz jako nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne.
  Absolwent specjalności terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka jest przygotowany do pracy w zespołach wczesnego wspomagania, organizowanych w placówkach oświatowych, rehabilitacyjnych i pomocowych, posiada również umiejętności do prowadzenia zajęć terapeutycznych w placówkach edukacyjnych w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  Absolwent specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną zyskuje przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz nabywa umiejętności wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością na wyżej wymienionych etapach edukacyjnych.  
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: język polski (poziom rozszerzony), matematyka, geografia, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie
   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: