• PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Pedagogika
   Absolwent specjalności pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) jest przygotowany do pracy na stanowisku nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, pedagoga specjalnego oraz nauczyciela informatyki w szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
   Absolwent specjalności pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie surdopedagogiki może pracować jako pedagog specjalny w przedszkolu i szkole podstawowej dla niesłyszących, a także jako nauczyciel informatyki w szkole specjalnej dla uczniów z wadą słuchu, w internatach i świetlicach ośrodków szkolno-wychowawczych dla niesłyszących oraz jako nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne.
   Absolwent specjalności terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka jest przygotowany do pracy w zespołach wczesnego wspomagania, organizowanych w placówkach oświatowych, rehabilitacyjnych i pomocowych, posiada również umiejętności do prowadzenia zajęć terapeutycznych w placówkach edukacyjnych w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
   Absolwent specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną zyskuje przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz nabywa umiejętności wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością na wyżej wymienionych etapach edukacyjnych.  
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: język polski (poziom rozszerzony), matematyka, geografia, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie
    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowalnie przedszkolne w z pedagogiką specjalną
 • Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie surdopedagogiki
 • Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowalnie przedszkolne w z pedagogiką specjalną
 • Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie surdopedagogiki
 • Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka