• ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rybnik - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   Absolwenci po ukończeniu studiów posiadają kwalifikacje z zakresu logistycznego przygotowanie produkcji oraz wykorzystania technik komputerowych do wspomagania prac inżynierskich, umiejętności określania, zaprojektowania i wykonania odpowiednich usług, a także założenia własnego przedsiębiorstwa. Kompetencje zdobyte w czasie trzymiesięcznej praktyki pozwalają na szybkie dostosowanie się do wymogów pracy w przedsiębiorstwie o dowolnej wielkości.
   W ramach specjalności inżynieria infrastruktury budowlanej i środowiskowej absolwent posiada m.in. kwalifikacje w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów kubaturowych i inżynierskich, modernizacji i renowacji obiektów budowlanych, a także proekologicznego rozwiązywania zagadnień budowlanych.
   W ramach specjalności inżynieria elektryczna absolwent posiada m.in. kwalifikacje w zakresie projektowania, konstruowania i eksploatacji sieci, instalacji i stacji elektroenergetycznych, budowy i eksploatacji urządzeń technologicznych zasilanych energią elektryczną, projektowania , programowania i aplikacji mikroprocesorowych układów sterowania oraz racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej.
   W ramach specjalności inżynieria energetyki komunalnej absolwent posiada kwalifikacje w zakresie: prowadzenia doradztwa technicznego z zakresu energetyki dla urzędów miast i gmin, monitorowania i atestowania obiektów komunalnych i współpracujących z nimi urządzeń i instalacji ciepłowniczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych, nadzorowania robót związanych z wykonawstwem urządzeń energetycznych i instalacji komunalnych, a także nadzorowania, wykonania i kierowania eksploatacją urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem i zagospodarowaniem odpadów.
   W ramach specjalności inżynieria telekomunikacji absolwent posiada kwalifikacje w zakresie programowania w języku Java, projektowania telekomunikacyjnych układów mikroprocesorowych, układów analogowych, cyfrowego przetwarzania sygnału, a także konfigurowania lokalnej sieci komputerowej, dbałości o bezpieczeństwo lokalnej sieci komputerowej i zaprojektowania budżetu mocy łącza radiowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

  • FIZYKA TECHNICZNA Stopień: I REKRUTACJA

   Absolwent uzyskuje gruntowne wykształcenie w zakresie matematyki i fizyki oraz wybranych dziedzin techniki – elektroniki, informatyki i inżynierii materiałowej. Wiedza absolwenta jest uzupełniona przez podstawy: chemii, konstrukcji maszyn, automatyki i robotyki oraz metod sterowania. Dzięki temu jest dobrze przygotowany do pracy w zespołach złożonych ze specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki i techniki i ma podstawy do rozwiązywania problemów powstających na styku różnych dziedzin techniki. W ramach bloku przedmiotów podstawowych absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu: fizyki ogólnej, analizy matematycznej, chemii i chemii fizycznej, rysunku technicznego i geometrii wykreślnej, elektroniki analogowej i cyfrowej, elektrotechniki, mechaniki i podstaw budowy maszyn, automatyki, metod eksperymentalnych fizyki, metod numerycznych i podstaw programowania oraz automatyzacji pomiarów. Przedmioty specjalistyczne obejmują zagadnienia z zakresu: aparatury próżniowej, technologii wysokiej próżni, systemów sterowania, czujników wielkości fizycznych, metod izotopowych, programowania sterowników i kontrolerów oraz obsługi baz danych. Program studiów jest konsultowany z przedstawicielami przemysłu, aby możliwie jak najlepiej przygotować absolwenta do wymogów współczesnego rynku pracy. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone przez kadrę naukowo-dydaktyczną Politechniki Śląskiej i specjalistów z doświadczeniem pracy w przemyśle. Integralną częścią studiów są praktyki przemysłowe

   wymagania rekrutacyjne

    

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
FIZYKA TECHNICZNA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Inżynieria infrastruktury budowlanej i środowiskowej
 • Inżynieria telekomunikacji
 • Inżynieria energetyki komunalnej
 • Inżynieria elektryczna

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Inżynieria infrastruktury budowlanej i środowiskowej
 • Inżynieria telekomunikacji
 • Inżynieria energetyki komunalnej
 • Inżynieria elektryczna