• FIZJOTERAPIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Fizjoterapia
  Program studiów na kierunku Fizjoterapia obejmuje przedmioty:
  • kształcenia ogólnego (np. socjologia, filozofia, język obcy, technologie informacyjne, przedmioty do wyboru),
  • kształcenia podstawowego (np. anatomia, biologia, fizjologia, kinezjologia, patologia ogólna),
  • kształcenia kierunkowego (np. fizjoterapia ogólna, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy, fizjoterapia kliniczna).
  Absolwenci nabywają kompetencje do kształtowania, podtrzymywania i odtwarzania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, obniżonej lub utraconej wskutek chorób lub urazów. Ponadto, absolwenci uzyskują przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie ukończonego kierunku. Absolwent otrzymuje uprawnienia do pracy na stanowisku fizjoterapeuty w:
  • placówkach służby zdrowia,
  • ośrodkach dla osób niepełnosprawnych,
  • domach opieki społecznej,
  • hospicjach,
  • ośrodkach sportowych,
  • organizacjach sportowych,
  • sanatoriach,
  • SPA&Wellness.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brana jest pod uwagę kolejność złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest dyplom ukończenia studiów na kierunku fizjoterapia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Wychowanie fizyczne
  Absolwenci tego kierunku nabywają niezbędne kwalifikacje w zakresie oddziaływania na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokajania potrzeb związanych z rozwojem psychomotorycznym. Studenci uzyskują również przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie ukończonej specjalności. Absolwenci otrzymują tytuł licencjata wychowania fizycznego i uzyskują: 
  • kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela WF w przedszkolach i szkołach podstawowych,
  • uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
  • oraz dodatkowo kwalifikacje charakterystyczne dla wybranego modułu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brana jest pod uwagę kolejność złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby, które posiadają klasy sportowe w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) z uwzględnieniem hierarchii klas.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne jest dyplom ukończenia studiów na kierunku pokrewnym.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


NIESTACJONARNE


Studia II stopnia: