• BUDOWNICTWO Stopień: I II III REKRUTACJA

   Uczelnie Częstochowa - kierunek Budownictwo
   Studia stacjonarne I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera budownictwa. Studia niestacjonarne I stopnia trwają 4 lata (8 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera budownictwa. Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu projektowania i wykonawstwa obiektów budownictwa miejskiego, komunalnego, przemysłowego i transportowego, technologii i organizacji budownictwa, kierowania firmą budowlaną. Posiadają umiejętności praktycznego stosowania nabytej wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych, projektowania prostych konstrukcji i elementów budowlanych, stosowania technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej, pracy w zespołach projektowych, efektywnego przekazywania swoich myśli. Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do:
   • projektowania wszystkich typów konstrukcji budownictwa mieszkaniowego
   • i prostych obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych,
   • kierowania budowami wszelkiego rodzaju obiektów,
   • organizowania produkcji elementów budowlanych,
   • nadzoru wykonawstwa budowlanego,
   • ustawicznego samokształcenia. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, technologia informacyjna (informatyka)

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. Możliwe są dodatkowe kryteria oceny kandydata, takie jak kierunek ukończonych studiów technicznych, średnia ocen z wybranych przedmiotów oraz rozmowa kwalifikacyjna. 

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Architektura w Budownictwie
 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
 • Technologia, Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Architektura w Budownictwie
 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
 • Technologia, Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie