• BUDOWNICTWO REKRUTACJA

      Uczelnie Częstochowa - kierunek Budownictwo
      Studia stacjonarne I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera budownictwa. Studia niestacjonarne I stopnia trwają 4 lata (8 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera budownictwa. Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu projektowania i wykonawstwa obiektów budownictwa miejskiego, komunalnego, przemysłowego i transportowego, technologii i organizacji budownictwa, kierowania firmą budowlaną. Posiadają umiejętności praktycznego stosowania nabytej wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych, projektowania prostych konstrukcji i elementów budowlanych, stosowania technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej, pracy w zespołach projektowych, efektywnego przekazywania swoich myśli. Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do:
      • projektowania wszystkich typów konstrukcji budownictwa mieszkaniowego
      • i prostych obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych,
      • kierowania budowami wszelkiego rodzaju obiektów,
      • organizowania produkcji elementów budowlanych,
      • nadzoru wykonawstwa budowlanego,
      • ustawicznego samokształcenia. 
      Wymagania rekrutacyjne

       


      Studia I stopnia

       

      W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
      • Matematyka
      • Język polski
      • Język obcy nowożytny
      • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, technologia informacyjna (informatyka)

       

      Dowiedz się więcej

       

       


       


      Studia II stopnia

       

      Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. Możliwe są dodatkowe kryteria oceny kandydata, takie jak kierunek ukończonych studiów technicznych, średnia ocen z wybranych przedmiotów oraz rozmowa kwalifikacyjna. 

       

       

      Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
  • Architektura w Budownictwie
  • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
  • Technologia, Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
  • Architektura w Budownictwie
  • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
  • Technologia, Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie