• FIZJOTERAPIA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Fizjoterapia
  Absolwenci studiów I stopnia w zakresie fizjoterapii otrzymują tytuł zawodowy licencjata. Uzyskują przygotowanie do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie zarówno profilaktyki, jak i terapii, a także prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych w zakresie dysfunkcji narządów ruchu oraz schorzeń narządów wewnętrznych u osób w różnym wieku. Miejscem pracy mogą być placówki służby zdrowia i placówki prowadzące działalność prozdrowotną, ośrodki sportowe i ośrodki dla osób niepełnosprawnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Przedmiot wybrany przez kanadydata spośród: biologia, chemia lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest egzamin wiedzy ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Terapia zajęciowa
  Absolwenci studiów I stopnia w zakresie terapii zajęciowej otrzymują tytuł zawodowy licencjata. Uzyskują przygotowanie do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie zarówno profilaktyki, jak i terapii. Miejscem pracy mogą być różne placówki medyczne, społeczne oraz edukacyjne takie jak: służba zdrowia, szpitale (odziały neurologiczne, urazowo-ortopedyczne, reumatologiczne, kardiologiczne, pediatryczne, psychiatryczne), centra rehabilitacyjne, domy pomocy społecznej, ośrodki systemu opieki nad osobami z problemami zdrowia psychicznego, pensjonaty, sanatoria i ośrodki wspomagania osób starszych, szkoły, firmy projektujące i produkujące sprzęt adaptacyjny oraz ośrodki sportowe i ośrodki dla osób niepełnosprawnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Terapia zajęciowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia

   

  ​​Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Terapia zajęciowa jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Bartek Ocena

W ramach Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii funkcjonują dwa godne zainteresowania i liczące się na rynku pracy kierunki: fizjoterapia i nowość - terapia zajęciowa.