• FIZJOTERAPIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Fizjoterapia
  Absolwenci studiów I stopnia w zakresie fizjoterapii otrzymują tytuł zawodowy licencjata. Uzyskują przygotowanie do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie zarówno profilaktyki, jak i terapii, a także prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych w zakresie dysfunkcji narządów ruchu oraz schorzeń narządów wewnętrznych u osób w różnym wieku. Miejscem pracy mogą być placówki służby zdrowia i placówki prowadzące działalność prozdrowotną, ośrodki sportowe i ośrodki dla osób niepełnosprawnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, biologia

  Przeprowadzony zostanie egzamin sprawności fizycznej. Polega on na sprawdzeniu umiejętności pływania na dystansie 50 m jedną dowolnie wybraną techniką pływania sportowego (styl klasyczny, grzbietowy, motylkowy, kraul). Otrzymanie 0 punktów wynika z nieprzepłynięcia dystansu 50 m dowolną techniką w wyznaczonym minimum czasowym lub nieukończenia próby. Do egzaminu kandydaci przystępują po indywidualnej rozgrzewce i wykonują próbę tylko raz. Skok startowy ze słupka nie jest wymagany.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest konkurs średnich ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Terapia zajęciowa
  Absolwenci studiów I stopnia w zakresie terapii zajęciowej otrzymują tytuł zawodowy licencjata. Uzyskują przygotowanie do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie zarówno profilaktyki, jak i terapii. Miejscem pracy mogą być różne placówki medyczne, społeczne oraz edukacyjne takie jak: służba zdrowia, szpitale (odziały neurologiczne, urazowo-ortopedyczne, reumatologiczne, kardiologiczne, pediatryczne, psychiatryczne), centra rehabilitacyjne, domy pomocy społecznej, ośrodki systemu opieki nad osobami z problemami zdrowia psychicznego, pensjonaty, sanatoria i ośrodki wspomagania osób starszych, szkoły, firmy projektujące i produkujące sprzęt adaptacyjny oraz ośrodki sportowe i ośrodki dla osób niepełnosprawnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Terapia zajęciowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia

   

  ​​Dowiedz się więcej

   

Opinie (1)

Bartek Ocena

W ramach Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii funkcjonują dwa godne zainteresowania i liczące się na rynku pracy kierunki: fizjoterapia i nowość - terapia zajęciowa.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: