• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
   Kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe mieści się w obszarze nauk społecznych. Jego zadaniem jest dostarczenie wiedzy na temat uwarunkowań, wymiarów oraz sposobów zapewniania bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Ważnym zadaniem jest także wyuczenie umiejętności i kompetencji umożliwiających przyszłemu absolwentowi kreacyjne i innowacyjne uczestnictwo w procesach, a także działaniach organizacji i instytucji publicznych funkcjonujących we współczesnym społeczeństwie i państwie. Kierunek ten korzysta przede wszystkim z dorobku dyscypliny „nauki o bezpieczeństwie”. Jest ona jedną z empirycznych nauk społecznych, która umożliwia opisywanie, wyjaśnianie, ocenianie i prognozowanie bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, regionalnym i światowym. Z uwagi na złożoność życia społecznego, w kształceniu przyszłych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa narodowego, konieczne jest odwołanie się także do dorobku innych dyscyplin w obszarze nauk społecznych takich jak: nauki o obronności, nauki o polityce, nauki o polityce publicznej, psychologia, socjologia, ekonomia, nauki o zarządzaniu, nauki o administracji oraz prawo. Efektywna działalność dydaktyczna nie jest możliwa bez wykorzystania dorobku również nauk humanistycznych, a zwłaszcza historii i filozofii. Opis, analiza, wyjaśnianie i prognozowanie bezpieczeństwa wymaga ukazania jego historycznych uwarunkowań oraz uwzględnienia wskazań filozofii, etyki oraz wniosków z dziejów myśli politycznej i prawnej. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, inny przedmiot

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
   Kierunek studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna mieści się w obszarze nauk społecznych. Jego zadaniem jest dostarczenie wiedzy o zasadach, formach i sposobach komunikowania się uczestników życia społecznego oraz wyuczenie umiejętności i kompetencji umożliwiających przyszłemu absolwentowi kreacyjne i innowacyjne uczestnictwo w procesach, a także działaniach organizacji i instytucji funkcjonujących we współczesnym społeczeństwie i państwie. Kierunek ten korzysta przede wszystkim z dorobku dyscypliny „nauki o mediach”. Jest ona jedną z empirycznych nauk społecznych, która umożliwia opisywanie, wyjaśnianie, ocenianie i prognozowanie komunikowania społecznego w wymiarze lokalnym, regionalnym i światowym. Z uwagi na złożoność życia społecznego, w kształceniu przyszłych dziennikarzy i innych specjalistów w zakresie komunikowania masowego, konieczne jest odwołanie się także do dorobku innych dyscyplin w obszarze nauk społecznych takich jak: nauki o polityce, nauki o polityce publicznej, psychologia, socjologia, ekonomia, nauki o zarządzaniu, nauki o administracji oraz prawo. Efektywna działalność dydaktyczna nie jest możliwa bez wykorzystania dorobku również nauk humanistycznych, a zwłaszcza historii, filozofii i językoznawstwa. Opis, analiza i wyjaśnianie współczesnych zjawisk w sferze komunikowania społecznego wymaga ukazania ich historycznych uwarunkowań, uwzględnienia wskazań filozofii i etyki oraz umiejętności posługiwania się różnymi formami językowymi.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, inny przedmiot

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Politologia
   Kierunek studiów politologia mieści się w obszarze nauk społecznych. Jego zadaniem jest dostarczenie wiedzy o politycznej sferze życia społecznego oraz wyuczenie umiejętności i postaw umożliwiających przyszłemu politologowi kreacyjne i innowacyjne uczestnictwo w procesach, a także działaniach organizacji i instytucji publicznych funkcjonujących we współczesnym społeczeństwie i państwie. Kierunek ten korzysta przede wszystkim z dorobku dyscypliny „nauki o polityce”. Jest ona jedną z empirycznych nauk społecznych, która umożliwia opisywanie, wyjaśnianie, ocenianie i prognozowanie polityki w wymiarze lokalnym, regionalnym i światowym. Z uwagi na złożoność życia społecznego, w kształceniu przyszłych politologów konieczne jest odwołanie się także do dorobku innych dyscyplin w obszarze nauk społecznych takich jak: nauki o bezpieczeństwie, nauki o mediach, nauki o polityce publicznej, psychologia, socjologia, ekonomia, nauki o zarządzaniu, nauki o administracji oraz prawo. Efektywna działalność dydaktyczna i badawcza na gruncie politologii nie jest możliwa bez wykorzystania dorobku również nauk humanistycznych, a zwłaszcza historii i filozofii. Opis, analiza, wyjaśnianie i prognozowanie zjawisk politycznych wymaga ukazania ich historycznych uwarunkowań oraz uwzględnienia wskazań filozofii polityki, etyki oraz wniosków z dziejów myśli politycznej. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, inny przedmiot

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Stosunki międzynarodowe
   Kierunek studiów stosunki międzynarodowe mieści się w obszarze nauk społecznych. Jego zadaniem jest dostarczenie wiedzy o zasadach, formach i płaszczyznach współpracy i rywalizacji uczestników stosunków międzynarodowych. Ważnym zadaniem jest także wyuczenie umiejętności i kompetencji umożliwiających przyszłemu absolwentowi kreacyjne i innowacyjne uczestnictwo w procesach, a także działaniach organizacji i instytucji funkcjonujących we współczesnym świecie. Kierunek ten korzysta przede wszystkim z dorobku dyscyplin „nauki o polityce” i „ekonomia”. Należą one do empirycznych nauk społecznych, które umożliwiają opisywanie, wyjaśnianie, ocenianie i prognozowanie polityki zagranicznej oraz polityczno-ekonomicznych relacji międzynarodowych w wymiarze lokalnym, regionalnym oraz światowym. Z uwagi na zwiększającą się złożoność życia wspólnoty międzynarodowej, w kształceniu przyszłych specjalistów w zakresie ponadpaństwowej współpracy, konieczne jest odwołanie się także do dorobku innych dyscyplin w obszarze nauk społecznych takich jak: nauki o bezpieczeństwie, nauki o mediach, nauki o polityce publicznej, psychologia, socjologia, ekonomia, nauki o zarządzaniu oraz prawo. Efektywna działalność dydaktyczna i badawcza na gruncie stosunków międzynarodowych nie jest możliwa bez wykorzystania dorobku również nauk humanistycznych, a zwłaszcza historii i filozofii. Opis, analiza, wyjaśnianie i prognozowanie zjawisk międzynarodowych wymaga ukazania ich historycznych uwarunkowań oraz uwzględnienia wskazań etyki. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, inny przedmiot

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Zarządzanie państwem
   Kierunek studiów zarządzanie państwem mieści się w obszarze nauk społecznych. Pierwszym jego zadaniem jest dostarczenie wiedzy o państwie i polityce, a także zasadach oraz sposobach efektywnego zarządzania w jego instytucjach. Natomiast drugim zadaniem jest wyuczenie umiejętności i kompetencji umożliwiających przyszłemu absolwentowi kreacyjne i innowacyjne uczestnictwo w działaniach organizacji i instytucji publicznych funkcjonujących we współczesnym państwie i społeczeństwie. Kierunek ten korzysta przede wszystkim z dorobku dyscyplin „nauki o polityce publicznej” oraz „nauki o zarządzaniu”. Należą one do empirycznych nauk społecznych, które umożliwiają opisywanie, wyjaśnianie, ocenianie i prognozowanie zasad, mechanizmów oraz instrumentów zarządzania państwem w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym z uwzględnieniem otoczenia, w jakim działa współczesne państwo. Z uwagi na złożoność życia społecznego, w kształceniu przyszłych specjalistów w zakresie zarządzania państwem, konieczne jest odwołanie się także do dorobku innych dyscyplin w obszarze nauk społecznych takich jak: nauki o polityce, psychologia, socjologia, ekonomia, nauki o administracji oraz prawo. Efektywna działalność dydaktyczna nie jest możliwa bez wykorzystania dorobku również nauk humanistycznych, a zwłaszcza historii i filozofii. Opis, analiza i wyjaśnianie współczesnych zjawisk w życiu państwa wymaga ukazania ich historycznych uwarunkowań, uwzględnienia wskazań filozofii i etyki oraz wniosków z dziejów myśli politycznej oraz prawnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie państwem brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, inny przedmiot

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
POLITOLOGIA
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM
 
 
Studia II stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Specjalności:
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Zarządzanie kryzysowe
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Specjalności:
 • Dziennikarstwo
 • Dziennikarstwo sportowe i zarządzanie w sporcie
 • Nowe media
 • Reklama i promocja
 • Zarządzanie komunikacją w biznesie
POLITOLOGIA
Specjalności:
 • Administracja europejska
 • Administracja samorządowa
 • Marketing polityczny i doradztwo w polityce
 • Reklama i promocja
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalności:
 • Azja Wschodnia i Południowa
 • Bliski Wschód
 • Dyplomacja i stosunki konsularne
 • Gospodarka światowa i biznes międzynarodowy
 • Współpraca europejska
 

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
POLITOLOGIA
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM
 
Studia II stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Specjalności:
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Zarządzanie kryzysowe
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Specjalności:
 • Dziennikarstwo
 • Dziennikarstwo sportowe i zarządzanie w sporcie
 • Reklama i promocja
 • Zarządzanie komunikacją w biznesie
POLITOLOGIA
Specjalności:
 • Administracja europejska
 • Administracja samorządowa
 • Marketing polityczny i doradztwo w polityce
 • Reklama i promocja
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalności:
 • Azja Wschodnia i Południowa
 • Bliski Wschód
 • Dyplomacja i stosunki konsularne
 • Gospodarka światowa i biznes międzynarodowy
 • Współpraca europejska