ul. Umultowska 89a,

61-614 Poznan,

tel. +48 61 829 6625, +48 61 829 6517;

fax +48 61 829 6626,

e-mail: wnpid@amu.edu.pl

http://wnpid.amu.edu.pl/pl/

ul. Umultowska 89a,

61-614 Poznan,

tel. +48 61 829 6625, +48 61 829 6517;

fax +48 61 829 6626,

e-mail: wnpid@amu.edu.pl

http://wnpid.amu.edu.pl/pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
  Kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe mieści się w obszarze nauk społecznych. Jego zadaniem jest dostarczenie wiedzy na temat uwarunkowań, wymiarów oraz sposobów zapewniania bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Ważnym zadaniem jest także wyuczenie umiejętności i kompetencji umożliwiających przyszłemu absolwentowi kreacyjne i innowacyjne uczestnictwo w procesach, a także działaniach organizacji i instytucji publicznych funkcjonujących we współczesnym społeczeństwie i państwie. Kierunek ten korzysta przede wszystkim z dorobku dyscypliny „nauki o bezpieczeństwie”. Jest ona jedną z empirycznych nauk społecznych, która umożliwia opisywanie, wyjaśnianie, ocenianie i prognozowanie bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, regionalnym i światowym. Z uwagi na złożoność życia społecznego, w kształceniu przyszłych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa narodowego, konieczne jest odwołanie się także do dorobku innych dyscyplin w obszarze nauk społecznych takich jak: nauki o obronności, nauki o polityce, nauki o polityce publicznej, psychologia, socjologia, ekonomia, nauki o zarządzaniu, nauki o administracji oraz prawo. Efektywna działalność dydaktyczna nie jest możliwa bez wykorzystania dorobku również nauk humanistycznych, a zwłaszcza historii i filozofii. Opis, analiza, wyjaśnianie i prognozowanie bezpieczeństwa wymaga ukazania jego historycznych uwarunkowań oraz uwzględnienia wskazań filozofii, etyki oraz wniosków z dziejów myśli politycznej i prawnej. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, inny przedmiot

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  Kierunek studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna mieści się w obszarze nauk społecznych. Jego zadaniem jest dostarczenie wiedzy o zasadach, formach i sposobach komunikowania się uczestników życia społecznego oraz wyuczenie umiejętności i kompetencji umożliwiających przyszłemu absolwentowi kreacyjne i innowacyjne uczestnictwo w procesach, a także działaniach organizacji i instytucji funkcjonujących we współczesnym społeczeństwie i państwie. Kierunek ten korzysta przede wszystkim z dorobku dyscypliny „nauki o mediach”. Jest ona jedną z empirycznych nauk społecznych, która umożliwia opisywanie, wyjaśnianie, ocenianie i prognozowanie komunikowania społecznego w wymiarze lokalnym, regionalnym i światowym. Z uwagi na złożoność życia społecznego, w kształceniu przyszłych dziennikarzy i innych specjalistów w zakresie komunikowania masowego, konieczne jest odwołanie się także do dorobku innych dyscyplin w obszarze nauk społecznych takich jak: nauki o polityce, nauki o polityce publicznej, psychologia, socjologia, ekonomia, nauki o zarządzaniu, nauki o administracji oraz prawo. Efektywna działalność dydaktyczna nie jest możliwa bez wykorzystania dorobku również nauk humanistycznych, a zwłaszcza historii, filozofii i językoznawstwa. Opis, analiza i wyjaśnianie współczesnych zjawisk w sferze komunikowania społecznego wymaga ukazania ich historycznych uwarunkowań, uwzględnienia wskazań filozofii i etyki oraz umiejętności posługiwania się różnymi formami językowymi.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, inny przedmiot

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Politologia
  Kierunek studiów politologia mieści się w obszarze nauk społecznych. Jego zadaniem jest dostarczenie wiedzy o politycznej sferze życia społecznego oraz wyuczenie umiejętności i postaw umożliwiających przyszłemu politologowi kreacyjne i innowacyjne uczestnictwo w procesach, a także działaniach organizacji i instytucji publicznych funkcjonujących we współczesnym społeczeństwie i państwie. Kierunek ten korzysta przede wszystkim z dorobku dyscypliny „nauki o polityce”. Jest ona jedną z empirycznych nauk społecznych, która umożliwia opisywanie, wyjaśnianie, ocenianie i prognozowanie polityki w wymiarze lokalnym, regionalnym i światowym. Z uwagi na złożoność życia społecznego, w kształceniu przyszłych politologów konieczne jest odwołanie się także do dorobku innych dyscyplin w obszarze nauk społecznych takich jak: nauki o bezpieczeństwie, nauki o mediach, nauki o polityce publicznej, psychologia, socjologia, ekonomia, nauki o zarządzaniu, nauki o administracji oraz prawo. Efektywna działalność dydaktyczna i badawcza na gruncie politologii nie jest możliwa bez wykorzystania dorobku również nauk humanistycznych, a zwłaszcza historii i filozofii. Opis, analiza, wyjaśnianie i prognozowanie zjawisk politycznych wymaga ukazania ich historycznych uwarunkowań oraz uwzględnienia wskazań filozofii polityki, etyki oraz wniosków z dziejów myśli politycznej. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, inny przedmiot

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Stosunki międzynarodowe
  Kierunek studiów stosunki międzynarodowe mieści się w obszarze nauk społecznych. Jego zadaniem jest dostarczenie wiedzy o zasadach, formach i płaszczyznach współpracy i rywalizacji uczestników stosunków międzynarodowych. Ważnym zadaniem jest także wyuczenie umiejętności i kompetencji umożliwiających przyszłemu absolwentowi kreacyjne i innowacyjne uczestnictwo w procesach, a także działaniach organizacji i instytucji funkcjonujących we współczesnym świecie. Kierunek ten korzysta przede wszystkim z dorobku dyscyplin „nauki o polityce” i „ekonomia”. Należą one do empirycznych nauk społecznych, które umożliwiają opisywanie, wyjaśnianie, ocenianie i prognozowanie polityki zagranicznej oraz polityczno-ekonomicznych relacji międzynarodowych w wymiarze lokalnym, regionalnym oraz światowym. Z uwagi na zwiększającą się złożoność życia wspólnoty międzynarodowej, w kształceniu przyszłych specjalistów w zakresie ponadpaństwowej współpracy, konieczne jest odwołanie się także do dorobku innych dyscyplin w obszarze nauk społecznych takich jak: nauki o bezpieczeństwie, nauki o mediach, nauki o polityce publicznej, psychologia, socjologia, ekonomia, nauki o zarządzaniu oraz prawo. Efektywna działalność dydaktyczna i badawcza na gruncie stosunków międzynarodowych nie jest możliwa bez wykorzystania dorobku również nauk humanistycznych, a zwłaszcza historii i filozofii. Opis, analiza, wyjaśnianie i prognozowanie zjawisk międzynarodowych wymaga ukazania ich historycznych uwarunkowań oraz uwzględnienia wskazań etyki. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, inny przedmiot

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Zarządzanie państwem
  Kierunek studiów zarządzanie państwem mieści się w obszarze nauk społecznych. Pierwszym jego zadaniem jest dostarczenie wiedzy o państwie i polityce, a także zasadach oraz sposobach efektywnego zarządzania w jego instytucjach. Natomiast drugim zadaniem jest wyuczenie umiejętności i kompetencji umożliwiających przyszłemu absolwentowi kreacyjne i innowacyjne uczestnictwo w działaniach organizacji i instytucji publicznych funkcjonujących we współczesnym państwie i społeczeństwie. Kierunek ten korzysta przede wszystkim z dorobku dyscyplin „nauki o polityce publicznej” oraz „nauki o zarządzaniu”. Należą one do empirycznych nauk społecznych, które umożliwiają opisywanie, wyjaśnianie, ocenianie i prognozowanie zasad, mechanizmów oraz instrumentów zarządzania państwem w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym z uwzględnieniem otoczenia, w jakim działa współczesne państwo. Z uwagi na złożoność życia społecznego, w kształceniu przyszłych specjalistów w zakresie zarządzania państwem, konieczne jest odwołanie się także do dorobku innych dyscyplin w obszarze nauk społecznych takich jak: nauki o polityce, psychologia, socjologia, ekonomia, nauki o administracji oraz prawo. Efektywna działalność dydaktyczna nie jest możliwa bez wykorzystania dorobku również nauk humanistycznych, a zwłaszcza historii i filozofii. Opis, analiza i wyjaśnianie współczesnych zjawisk w życiu państwa wymaga ukazania ich historycznych uwarunkowań, uwzględnienia wskazań filozofii i etyki oraz wniosków z dziejów myśli politycznej oraz prawnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie państwem brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, inny przedmiot

  Dowiedz się więcej

   

opinie (1)

 • Student Politologii
  ocena

  Odradzam studiowanie tego kierunku z przyczyn oczywistych: 1- Brak możliwości znalezienia pracy (niskie szanse). Rozmowa w Powiatowym Urzędzie Pracy maj czerwiec 2017 roku. 2- Jeżeli jesteś osobą zepsutą to kierunek dla ciebie. 3- Chcesz zmarnować 3-5 lat życia. 4- Nic się nie nauczysz oprócz chamstwa. 5- Studia są dla pracodawców by przytrzymać młodych ludzi w kraju przez okres od 3-5 lat i do poprawienia statystyk rządowych BAEL. 6- Dużo rasizmu na uczelni której obecnie studiuje. Pozdrawiam

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry