Akademia Morska w Gdyni

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AM

ul. Morska 81-87

81-225 Gdynia

tel. (58) 6901-215

ul. Morska 81-87

81-225 Gdynia

tel. (58) 6901-215

Opinie (1)

towaroznawca Ocena

kierunek może i ciekawy jednak ciężko z pracą po tym.