ul. Ciołkowskiego 1L

15-245 Białystok

http://physics.uwb.edu.pl/

fizyka@uwb.edu.pl

tel: 85-745 72 22 lub 85-745 72 39

fax: 85-745 72 23

ul. Ciołkowskiego 1L

15-245 Białystok

http://physics.uwb.edu.pl/

fizyka@uwb.edu.pl

tel: 85-745 72 22 lub 85-745 72 39

fax: 85-745 72 23

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


DOKTORANCKIE