• ETNOLINGWISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Etnolingwistyka
  Etnolingwistyka to kierunek studiów, który łączy w sobie dwie przydatne możliwości – naukę języków obcych oraz elementów kultury narodów, które się tymi językami posługują. Co odróżnia etnolingwistykę od innych kierunków filologicznych? Odpowiedź jest prosta – my uczymy przynajmniej dwóch języków obcych – jednego standardowego, którego uczyłeś się na poziomie szkoły średniej i który chciałbyś kontynuować, oraz drugiego, który zwykle uznajemy za niestandardowy, a nawet egzotyczny, otwierający całkowicie nowe perspektywy. W ofercie studiów etnolingwistycznych, poza tradycyjnymi językami europejskimi, takimi jak: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański,  znajdziesz języki Afryki, Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu, np. amharski, suahili, arabski, hindi, perski, chiński, khmerski czy japoński. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Etnolingwistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Pierwszy język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy nowożytny, matematyka, język mniejszości narodowych, historia, geografia.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Etnolingwistyka jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYKOZNAWSTWO KOMPUTEROWE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Pozań - kierunek Językoznawstwo komputerowe
  Być może nie jesteśmy świadomi faktu, że co krok stykamy się z nieprzebranymi zasobami językowymi: tekstami pisanymi przechowywanymi w różnych bibliotekach, na stronach internetowych, tysiącami godzin nagrań różnych wypowiedzi w różnych archiwach. Wraz z rozwojem technik pozwalających z nich korzystać rośnie ich wartość. Jakie własności języka naturalnego są najistotniejsze z punktu widzenia jego komputerowego przetwarzania? Jak wydobywać informację z wielkich repozytoriów danych? Jakimi środkami można automatycznie przetwarzać i analizować teksty pisane i mówione? Jak działa syntezator mowy? Jak działa system, który ją „rozumie”? Jak technologia języka wzoruje się na funkcjonowaniu ludzkiego umysłu? Tego wszystkiego, i nie tylko, dowiesz się na naszych studiach.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Językoznawstwo komputerowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Pierwszy j. obcy nowożytny
  • Drugi j. obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYKOZNAWSTWO I NAUKA O INFORMACJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Językoznawstwo i nauka o informacji
  Język jest dla większości z nas podstawowym medium przekazu informacji. Aby zajmować się przetwarzaniem informacji, dobrze jest wiedzieć coś o języku. U nas poznasz nie tylko „anatomię języka” i jego podsystemów, ale również nauczysz się, jak z takiej wiedzy korzystać. Poznasz oprogramowanie niezbędne do pracy nowoczesnemu tłumaczowi, redaktorowi gazety, pracownikowi archiwum i w wielu innych profesjach. Prócz tego nauczysz się wielu języków obcych. Oswoisz się z wielokulturowością, która jest w naszym Instytucie rzeczą zarazem oczywistą i niezwykłą. Możesz uczestniczyć w unikatowych projektach naukowych związanych z technologią mowy i języka, komunikacją multimodalną, badaniami nad językiem prawa i innymi dziedzinami, w których IJ wiedzie w kraju prym.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Językoznawstwo i nauka o informacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Pierwszy język obcy nowożytny
  • Drugi język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Językoznastwo i nauka o informacji jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych. 

   

  Dowiedz się więcej

   

 • BAŁOTOLOGIA - FILOLOGIA LITEWSKA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia litewska
  Filologia litewska to unikatowa specjalność. Oferta skierowana jest do ludzi ambitnych, otwartych na odmienność i ciekawych świata, którzy chcą zdobyć umiejętności biegłego posługiwania się językiem litewskim, poznać podstawy języka łotewskiego oraz kontynuować naukę języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie zaawansowanym. Poza kompetencjami językowymi celem studiów jest również umożliwienie zdobycia wiedzy o kulturze, mitologii i literaturze Litwy. Zarówno zdobycie zaawansowanych umiejętności językowych jak i szerokiej, zróżnicowanej wiedzy o Litwie otwiera perspektywy znalezienia zatrudnienia m.in. w placówkach dyplomatycznych, krajowych i zagranicznych ośrodkach kultury i nauki, w mediach, firmach prywatnych, a także w charakterze tłumacza, również przysięgłego. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia litewska  jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.

   

  Dowiedz się więcej

 • LITERATURY ŚWIATA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Literatury świata
  Specjalność dla tych, którzy lubią podróże po świecie literatury, ale także innych, powiązanych z nią, dziedzinach sztuki i nauki. Oferujemy nowoczesny i zróżnicowany program studiów w zakresie literatur i kultur z wielu stron świata, wzbogacony o wyjątkowo szeroki zakres zajęć z języków obcych. Jesteśmy w tym naprawdę dobrzy, bo wszyscy na co dzień pracujemy na Wydziale Neofilologii i Wydziale Anglistyki. Językowo, kulturowo i narodowościowo to dwa najbardziej „kolorowe” wydziały na całym uniwersytecie!
  Chcemy przekraczać granice – a nie je zamykać; pielęgnować różnorodność – a nie ją ograniczać. Jednym słowem, wspólnie poznawać literaturę i mieć z tego ogromną przyjemność.  
  Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia ze znajomością dwóch języków obcych nowożytnych (np.: j. angielski, francuski, niemiecki, hiszpański) na poziomie minimum B2
  Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca dziedziny zainteresowań kandydata oraz motywacji, za którą można otrzymać 20 punktów.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Literatury Świata jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • LINGWISTYKA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Lingwistyka stosowana
  W ramach Lingwistyki stosowanej oferujemy dwie specjalizacje na studiach I stopnia: glottodydaktyczną i translatoryczną oraz cztery specjalizacje na studiach II stopnia: glottodydaktyczną, translatoryczną,  translatoryczno-biznesową oraz wielojęzyczność i komunikację specjalistyczną.
  W ramach specjalizacji glottodydaktycznej (studia I stopnia) oferujemy przedmioty ogólne, takie jak psychologia, pedagogika, emisja głosu dla nauczyciela, prawo oświatowe oraz przedmioty szczegółowe dotyczące nauczania języka niemieckiego i angielskiego jako obcego. Dodatkowo studenci wybierają lektorat z trzeciego języka obcego (hiszpański, włoski, francuski lub rosyjski).
  Perspektywy zawodowe absolwentów tej specjalizacji (studia I stopnia): nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego w szkole podstawowej, lektorzy w szkołach prywatnych, doradcy metodyczni, konsultanci ds. programowych.
  Od kandydatów oczekujemy znajomości języków niemieckiego i angielskiego na poziomie B1.
  W ramach specjalizacji glottodydaktycznej (studia II stopnia) przygotowujemy studentów do nauczania języka niemieckiego i angielskiego w liceach i na uczelniach wyższych. Absolwenci mogą także podjąć pracę jako doradcy metodyczni oraz lektorzy w prywatnych szkołach językowych. Przedmioty, które oferujemy studentom tej specjalizacji to np. psychologia, pedagogika, psycholingwistyka, czy też przekład w dydaktyce. Oprócz praktycznej nauki języka niemieckiego i angielskiego studenci mogą podjąć naukę trzeciego języka wybierając lektorat z języka hiszpańskiego, francuskiego lub rosyjskiego. Od kandydatów oczekujemy znajomości języka niemieckiego i angielskiego na poziomie B2.
  W ramach specjalizacji translatorycznej na studiach I stopnia przygotowujemy studentów do pracy w charakterze tłumacza i dokumentalisty-tłumacza języka niemieckiego w zakresie: tekstów pisanych, w tym specjalistycznych z dziedziny ekonomii i prawa i tekstów użytkowych, takich jak informacje o produktach, instrukcje, teksty reklamowe.  Oprócz przedmiotów teoretycznych, obejmujących np.: podstawy translatoryki, lingwistyczne podstawy przekładu czy technologie informacyjne  oferujemy także zajęcia z tłumaczenia pisemnego oraz zajęcia fakultatywne, np. warsztaty przekładu literackiego. Dodatkowo studenci wybierają lektorat z trzeciego języka obcego: hiszpański, włoski, francuski lub rosyjski. Od kandydatów oczekujemy znajomości języków niemieckiego i angielskiego na poziomie B1.
  W ramach specjalizacji translatorycznej na studiach II stopnia przygotowujemy do zawodu tłumacza. Oferujemy przedmioty głównie dotyczące tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego. Oprócz tego studenci uczą się tłumaczeń tekstów specjalistycznych, przekładu audiowizualnego i literackiego. Zajęcia z tłumaczeń ustnych odbywają się w doskonale wyposażonej, nowoczesnej sali multimedialnej. Dzięki nowoczesnym kabinom, symulującym pracę tłumaczy kabinowych, istnieje możliwość ćwiczenia także trudniejszych technik tłumaczenia ustnego. Poza intensywnym treningiem niemieckiego  i angielskiego języka specjalistycznego studenci mogą także wybrać lektorat z trzeciego języka (hiszpański, włoski, francuski lub rosyjski). Od kandydatów oczekujemy znajomości języka niemieckiego i angielskiego na poziomie B2.
  W ramach specjalizacji translatoryczno-biznesowej na studiach II stopnia oferujemy wszechstronne przygotowanie do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym. Oprócz tłumaczeń tekstów ekonomicznych studenci uzyskają wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji ustnej i pisemnej w języku niemieckim i angielskim w biznesie. Ponadto będą mogli wybrać lektorat z języka trzeciego (rosyjski, włoski, francuski lub hiszpański). Przejdą trening interkulturowy w biznesie i odkryją tajniki języka perswazji i reklamy. Absolwenci mogą po ukończeniu studiów znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach o zasięgu międzynarodowym, biurach tłumaczeń, firmach outsourcingowych świadczących usługi dla przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, bankach w obsłudze klienta zagranicznego oraz jako tłumacz w strukturach UE związanych z ekonomią.
  Specjalizacja wielojęzyczność i komunikacja specjalistyczna otwiera studentom możliwości elastycznego kształtowania swoich zainteresowań i programu studiów poprzez możliwość dobierania przedmiotów z innych specjalizacji. Ponadto studenci mogą wybrać lektorat z trzeciego języka (hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego oraz rosyjskiego). Absolwenci tej specjalizacji mogą znaleźć zatrudnienie, między innymi, w następujących sektorach: przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą, administracji lokalnej i centralnej, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych, środkach masowego przekazu, turystyce, hotelarstwie i sektorze usług, w firmach outsourcingowych świadczących usługi dla przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, w bankach – w obsłudze klienta zagranicznego, w biurach tłumaczeń oraz szeregu innych.
  Specjalizacja jest przeznaczona nie tylko dla absolwentów studiów 1. stopnia Instytutu Lingwistyki Stosowanej, lecz także dla tych osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów 1. stopnia, znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2/C1 oraz języka niemieckiego minimum na poziomie B1/B2.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Lingwistyka jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • KOMUNIKACJA WIZERUNKOWO-MEDIACYJNA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna
  Absolwent dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających nienauczycielskich (II stopnia) na specjalności ‘komunikacja wizerunkowo-mediacyjna’ otrzymuje tytuł magistra filologii w zakresie specjalności ‘komunikacja wizerunkowo-mediacyjna’. Niektóre możliwości zatrudnienia absolwentów specjalności ‘komunikacja wizerunkowo-mediacyjna’:
  • praca w urzędach i agendach europejskich;
  • pracownik biura karier w szkole wyższej;
  • praca edytorska w wydawnictwach;
  • doradca zajmujący się reklamą i promocją;
  • pracownik public relations;
  • pracownik instytucji związanej z kulturą i oświatą, (organizacja i promocja wydarzeń kulturalnych miejskich, krajowych, kierownik placówki oświatowej, np. szkoły języków obcych);
  • doradca mediów w sprawie rozwoju świadomości ekologicznej współczesnych Polaków.
  Absolwent w zakresie specjalności: komunikacja wizerunkowo-mediacyjna:
  • posiada poszerzoną świadomość kulturowo- językowo-komunikacyjną pozwalającą na funkcjonowanie w charakterze nterviewnikatora w globalnym środowisku ludzkim,
  • jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą w zakresie znajomości teorii i modeli komunikacji oraz technik komunikacyjnych stosowanych w zależności od środowiska kulturowo-cywilizacyjno-językowo-komunikacyjnego, w szczególności stosowanych w szeroko pojętych środowiskach jako niszach komunikacyjnych (w tym w szczególności w niszy zawodowej) w obrębie angielskiego i rodzimego (rdzennego-polskiego) obszaru językowego,
  • posiada przygotowanie teoretyczno-praktyczne do funkcjonowania w zakresie komunikacji typu public relations (np. reklama językowo-wizualna, wywiady (nterview), praca w mass-mediach, administracji terenowej, etc., zob. niektóre możliwości zatrudnienia),
  • posiada odpowiednie kompetencje międzykulturowe i międzyjęzykowe.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Komunikacja wizerunkowo - mediacyjna jest kolejność złożenia wymaganych dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia germańska z filologią angielską
  Wydziałowe studia w zakresie tłumaczenia konferencyjnego pozwalają na zdobycie kompetencji językowych i translatorycznych, umożliwiających podjęcie pracy w zawodzie tłumacza konferencyjnego i w przyszłości podejście do egzaminu na tłumacza przysięgłego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia germańska z filologią angielska jest zdanie egzaminu ustnego i pisemnego. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Z FILOLOGIĄ ROMAŃSKĄ Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia germańska z filologią romańską
  Studia w zakresie tłumaczenia konferencyjnego pozwalają na zdobycie kompetencji językowych i translatorycznych, umożliwiających podjęcie pracy w zawodzie tłumacza konferencyjnego i w przyszłości podejście do egzaminu na tłumacza przysięgłego.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia germańska z filologią romańska jest zdanie egzaminu ustnego i pisemnego.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • BAŁTOLOGIA - FILOLOGIA ŁOTEWSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia łotewska
  Jedyna w Polsce możliwość nabycia umiejętności biegłego posługiwania się językiem łotewskim w ramach odrębnej specjalności. Studenci, obok intensywnej, praktycznej nauki języka łotewskiego, zdobywają wiedzę o języku, literaturze, kulturze oraz mitologii i folklorze łotewskim, a w ramach odrębnych zajęć mają możliwość zestawienia i poszerzenia tej wiedzy o wiadomości z zakresu języka, literatury i kultury litewskiej. Zdobycie unikatowych, zaawansowanych umiejętności językowych oraz kompleksowej, szerokiej i zróżnicowanej wiedzy o dwóch krajach bałtyckich – Łotwie i Litwie, ułatwia znalezienie zatrudnienia m.in. w placówkach dyplomatycznych, krajowych i zagranicznych ośrodkach kultury i nauki, w mediach, firmach prywatnych, a także w charakterze tłumacza, również przysięgłego.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bałtologia - filologia łotewska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Pierwszy język obcy nowożytny
  • Drugi język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA KOREAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek filologia koreańska

  W czasie studiów będziesz miał okazję uczyć się języka koreańskiego, zarówno od strony gramatyki, jak i od strony realnego użycia języka w danych sytuacjach komunikacyjnych. Służą temu zajęcia z lektorami z Korei. Oprócz tego będziesz miał możliwość nauki jednego języka dodatkowego (do wyboru, np. j. angielski, j. niemiecki) na poziomie zaawansowanym. Specyfika Instytutu pozwoli Ci także na korzystanie z innych lektoratów (chiński, japoński, wietnamski, arabski, hindi itd.). Studia koreanistyczne to nie tylko praktyczna nauka języka koreańskiego. Jako student będziesz mógł zapoznać się z kulturą i językiem Korei również poprzez takie formy, jak udział w zespole tradycyjnych bębnów koreańskich, rozmowy z koreańskimi studentami oraz aktywne uczestnictwo w Dniu Koreańskim.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia koreańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Pierwszy język obcy nowożytny
  • Drugi język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia koreańska jest ranking ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA NOWOGRECKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek filologia nowogrecka

  Jeśli interesuje Cię współczesna kultura basenu Morza Śródziemnego i poszukujesz unikatowych kultur, to studia na specjalności filologia nowogrecka są miejscem, gdzie będziesz mógł realizować swoje pasje. Poznasz język grecki na bardzo wysokim poziomie: będziesz zdolny wykorzystywać go zarówno w życiu codziennym, jak i w sytuacjach związanych z życiem zawodowym, np. w handlu, turystyce, polityce czy literaturze. Różnorodne i ciekawe zajęcia z zakresu nauki języka przybliżą język grecki na poziomie komunikacyjnym oraz gramatycznym, ponieważ prowadzą je Grecy oraz doświadczeni wykładowcy z Polski. Nie musisz udawać Greka – zapraszamy, abyś poznał Greka naprawdę!

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia nowogrecka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Pierwszy język obcy nowożytny
  • Drugi język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia nowogrecka jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIE AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ-FILOLOGIA WIETNAMSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologie Azji Południowo - wschodniej - filologia wietnamska
  Filologia wietnamska oferuje bogatą gamę zajęć. Oprócz nauki języka wietnamskiego od podstaw istnieje możliwość studiowania języka angielskiego lub niemieckiego. Dodatkowo studenci uczęszczają na zajęcia z historii, kultury i literatury Wietnamu.
  Nie samą nauką żyje student. Studenci filologii wietnamskiej bardzo aktywnie włączają się w przygotowanie dni kultury Wietnamu. Podczas takiego dnia wygłaszają referaty naukowe, pokazują zdjęcia i opowiadają o swoich wyjazdach do Azji, prezentują tradycyjne tańce wietnamskie i tajskie.
  Rozpocznij naukę w Instytucie Językoznawstwa UAM na unikatowym (jedynym w Polsce!) i dającym nowe możliwości kierunku.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia Azji południowowschodniej - filologia wietnamska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Pierwszy język obcy nowożytny
  • Drugi język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filolgia Azji Południowo - wschodniej - filologia wietnamska jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • UGRUFINISTYKA - FILOLOGIA FIŃSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia fińska
  Studia na naszym kierunku umożliwiają dogłębne zapoznanie się z językoznawstwem i szeroko rozumianą kulturą fińską. W programie studiów, obok zajęć z praktycznej nauki języka fińskiego oraz angielskiego lub niemieckiego, znajdują się także kursy, których celem jest zapoznanie studenta z kulturą i realiami Finlandii, takie jak historia literatury fińskiej czy kultura Skandynawii. Kontakt z fińską kulturą zapewniają również organizowane co pewien czas przez Koło Przyjaciół Finlandii POHJOLA rozmaite imprezy kulturalne, np. otwarte lekcje języka fińskiego. Absolwenci naszego kierunku mają możliwości skorzystania z wielu ciekawych ofert pracy, m.in. w polskich oddziałach fińskich firm.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia fińska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Pierwszy język obcy nowożytny
  • Drugi język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • UGROFINISTYKA - FILOLOGIA WĘGIERSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Ugrofinistyka - filologia węgierska
  Podejmując studia na filologii węgierskiej, nauczysz się (od podstaw!) języka państwa, które jest członkiem Unii Europejskiej i Grupy Wyszehradzkiej. Poznasz niezwykle ciekawy fragment europejskiego dziedzictwa kulturowego. W trakcie studiów będziesz miał wiele możliwości wyjazdów stypendialnych na Węgry i do innych krajów. Rzadko spotykana znajomość języka naszych bratanków zwiększy Twoją konkurencyjność na rynku pracy. Absolwenci hungarystyki są nie tylko tłumaczami. Cały czas poszukuje się osób władających językiem węgierskim do pracy w administracji, handlu międzynarodowym, finansach, księgowości, logistyce, turystyce i wielu innych dziedzinach.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Urgofinistyka - filologia węgierska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Pierwszy język obcy nowożytny
  • Drugi język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ugrofinistyka - filologia węgierska jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia germańska
  Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Neofilologii UAM oraz Wydział Kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jedyne w Polsce studia germanistyczne łączące naukę języka niemieckiego z nauką o kulturze niemieckiej w dialogu z kulturą polską oraz translatoryką. Umożliwiają poznanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, stosunków polsko-niemieckich i doskonalenie kompetencji translatorycznych. Takie przygotowanie pozwoli absolwentom podejmować pracę przede wszystkim w polskich i międzynarodowych instytucjach kultury, w instytucjach EU w Polsce i za granicą, w dyplomacji, w wydawnictwach, redakcjach czasopism czy bibliotekach. Ukończenie studiów umożliwi też ich kontynuację na studiach II stopnia na UAM lub UE Viadrina.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia germańska jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM OD POZIOMU A1 Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia germańska z językiem niemieckim od poziomu A1
  Studia germanistyczne łączą naukę języka niemieckiego (od poziomu A1) z nauką o kulturze niemieckiej (w tym szczególnie literaturze), translatoryką i językoznawstwem. Umożliwiają poznanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, stosunków polsko-niemieckich i uzyskanie podstawowych kompetencji translatorycznych w ramach jednego z profili (od II roku studiów): germanista w przestrzeni publicznej, komunikacja interkulturowa, translatoryka oraz języki specjalistyczne. Dodatkowo oferują zdobycie kompetencji dydaktycznych (realizacja specjalizacji nauczycielskiej). Takie przygotowanie pozwoli absolwentom podejmować pracę w instytucjach kultury, w instytucjach EU w Polsce i za granicą, w wydawnictwach, redakcjach czasopism czy bibliotekach. Ukończenie studiów umożliwi też ich kontynuację na studiach II stopnia na UAM.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Z FILOLOGIĄ ROSYJSKĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia germańska z filologią rosyjską
  Studia filologii germańskiej z filologią rosyjską łączą naukę języka niemieckiego i rosyjskiego z nauką o kulturze niemieckiej i rosyjskiej (w tym szczególnie literaturze), nauką o historii obydwu krajów, translatoryką i językoznawstwem. Umożliwiają poznanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich oraz uzyskanie podstawowych kompetencji translatorycznych. Dodatkowo oferują zdobycie kompetencji dydaktycznych (realizacja specjalizacji nauczycielskiej). Takie przygotowanie pozwoli absolwentom podejmować pracę w instytucjach kultury, w instytucjach EU w Polsce i za granicą, w wydawnictwach, redakcjach czasopism czy bibliotekach. Ukończenie studiów umożliwi też ich kontynuację na studiach II stopnia /filologia germańska/ na UAM. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska z filologią rosyjską brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia hiszpańska
  Studia na kierunku Filologia Hiszpańska łączą naukę języka hiszpańskiego z nauką o kulturze i cywilizacji Hiszpanii oraz obszarów hiszpańskojęzycznych (m.in. Ameryki Łacińskiej). Proponujemy bogatą ofertę zajęć z zakresu językoznawstwa, literatury, translatoryki oraz dydaktyki nauczania. Dodatkowo oferujemy możliwość realizacji specjalizacji nauczycielskiej, która uprawnia do nauczania języka hiszpańskiego. Oferta programowa obejmuje również naukę wybranego języka nowożytnego: katalońskiego, baskijskiego, portugalskiego lub angielskiego.  Znakomicie wykształcona i przyjazna  kadra gwarantuje wysoką jakość kształcenia. Studia na kierunku Filologia Hiszpańska są niezapomnianą przygodą z językiem i kulturą krajów hiszpańskojęzycznych oraz pozwalają na znalezienie zatrudnienia  w międzynarodowych przedsiębiorstwach, w administracji publicznej, w szkołach językowych oraz w instytucjach kulturalno-oświatowych.
   
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia hiszpańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język hiszpański lub inny język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia hiszpańska jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA WŁOSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia włoska
  Studia na kierunku Filologia Włoska łączą naukę języka włoskiego z nauką o kulturze i cywilizacji Włoch. Proponujemy bogatą ofertę zajęć z zakresu językoznawstwa, literatury, translatoryki oraz dydaktyki nauczania. Dodatkowo oferujemy możliwość realizacji specjalizacji nauczycielskiej, która uprawnia do nauczania języka włoskiego. Oferta programowa obejmuje również naukę wybranego języka nowożytnego: francuskiego lub angielskiego. Znakomicie wykształcona i przyjazna  kadra gwarantuje wysoką jakość kształcenia. Studia na kierunku Filologia Włoska są niezapomnianą przygodą z językiem i kulturą Włoch oraz pozwalają na znalezienie zatrudnienia  w międzynarodowych przedsiębiorstwach, w administracji publicznej, w szkołach językowych oraz w instytucjach kulturalno-oświatowych. 
   
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia włoska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język włoski lub inny j. obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia włoska jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia romańska
  Studia na kierunku Filologia Romańska łączą naukę języka francuskiego z nauką o kulturze i cywilizacji Francji oraz krajów frankofońskich (m.in. Belgii, Kanady, krajów Maghrebu). Proponujemy bogatą ofertę zajęć z zakresu językoznawstwa, literatury, translatoryki oraz dydaktyki nauczania. Dodatkowo oferujemy możliwość realizacji specjalizacji nauczycielskiej, która uprawnia do nauczania języka francuskiego. Oferta programowa obejmuje również naukę wybranego języka nowożytnego: włoskiego, hiszpańskiego lub angielskiego. Znakomicie wykształcona i przyjazna  kadra gwarantuje wysoką jakość kształcenia. Studia na kierunku Filologia Romańska są niezapomnianą przygodą z językiem i kulturą krajów frankofońskich oraz pozwalają na znalezienie zatrudnienia  w międzynarodowych przedsiębiorstwach, w administracji publicznej, w szkołach językowych oraz w instytucjach kulturalno-oświatowych.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia romańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język francuski lub inny j. obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia romańska jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia rosyjska
  Współpraca z rynkami zagranicznymi, coraz bardziej rozbudowana sieć kontaktów z klientami zza wschodniej granicy Polski powodują, że rynek pracy coraz bardziej upomina się o specjalistów biegle posługujących się nie tylko językiem angielskim (traktowanym już jako standard), ale przede wszystkim językiem rosyjskim. 
  Filologia rosyjska –  to specjalność, którym głównym priorytetem jest uzyskanie bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego. Podczas nauki studenci zyskują szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego danej specjalności, a także teorii i praktyce translatologii umożliwiającą tłumaczenie tekstów urzędowych, prawniczych, biznesowych i literackich. Program studiów obejmuje również możliwość nauki języka angielskiego (studia I i II stopnia) oraz – w ramach studiów II stopnia – drugiego języka wschodniosłowiańskiego (ukraińskiego lub białoruskiego).
  Studia w zakresie filologii rosyjskiej to jednak nie tylko sama nauka języka obcego. W ramach oferowanej specjalności studenci mają możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarach historii, literatury, obyczajów i kultury Rosji, a także związków kulturowych i historycznych Polaków i Rosjan. Wszystkie te pozajęzykowe aspekty są niezbędne, aby nabyć wymagane przez współczesnych pracodawców niezbędne kompetencje oraz umiejętności w zakresie dostosowania się do pracy w zróżnicowanym kulturowo i językowo środowisku.
  Absolwenci filologii rosyjskiej to nie tylko poszukiwani specjaliści na rynku pracy, ale również z pewnością swoisty pomost kulturowy i językowy pomiędzy Rosją i zintegrowaną wspólnotą europejską.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język rosyjski lub j. obcy nowożytny 

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia rosyjska jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA ROSYJSKA (GRUPA BEZ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ROSYJSKIEGO) Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia rosyjska (grupa bez znajomości języka rosyjskiego)
  Współpraca z rynkami zagranicznymi, coraz bardziej rozbudowana sieć kontaktów z klientami zza wschodniej granicy Polski powodują, że rynek pracy coraz bardziej upomina się o specjalistów biegle posługujących się nie tylko językiem angielskim (traktowanym już jako standard), ale przede wszystkim językiem rosyjskim. 
  Filologia rosyjska –  to specjalność, którym głównym priorytetem jest uzyskanie bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego. Wybierając te studia kandydaci nie muszą legitymować się znajomością języka kierunkowego danej specjalności – przygotowana ścieżka edukacyjna umożliwia naukę języka obcego „od podstaw”. Podczas nauki studenci zyskują szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka rosyjskiego, a także teorii i praktyce translatologii umożliwiającą tłumaczenie tekstów urzędowych, prawniczych, biznesowych i literackich. Program studiów obejmuje również możliwość nauki języka angielskiego. 
  Studia w zakresie filologii rosyjskiej to nie tylko nauka samego języka obcego. W ramach oferowanej specjalności studenci mają możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarach historii, literatury, obyczajów i kultury Rosji, a także związków kulturowych i historycznych Polaków i Rosjan. Wszystkie te pozajęzykowe aspekty są niezbędne, aby nabyć wymagane przez współczesnych pracodawców niezbędne kompetencje oraz umiejętności w zakresie dostosowania się do pracy w zróżnicowanym kulturowo i językowo środowisku.
  Absolwenci filologii rosyjskiej to nie tylko poszukiwani specjaliści na rynku pracy, ale również z pewnością swoisty pomost kulturowy i językowy pomiędzy Rosją i zintegrowaną wspólnotą europejską.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska  brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia rosyjska jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA UKRAIŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia ukraińska
  Proeuropejskie polityczne ukierunkowanie Ukrainy, zacieśnianie więzi społecznych, kulturalnych oraz gospodarczych z Polską znamionują potrzebę i zarazem konieczność kształcenia przyszłych specjalistów, biegle posługujących się językiem ukraińskim. 
  Filologia ukraińska –  to specjalność, której głównym priorytetem jest uzyskanie bardzo dobrej znajomości języka ukraińskiego. W ramach przygotowanej ścieżki edukacyjnej studenci rozpoczynają naukę języka kierunkowego od podstaw. Podczas nauki studenci zyskują szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka ukraińskiego, a także teorii i praktyce translatologii umożliwiającą tłumaczenie tekstów urzędowych, prawniczych, biznesowych i literackich. Program studiów obejmuje również możliwość nauki języka angielskiego oraz drugiego języka wschodniosłowiańskiego (rosyjskiego). 
  Studia w zakresie filologii ukraińskiej to nie tylko nauka języka obcego. W ramach oferowanej specjalności studenci mają możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarach historii, literatury, obyczajów i kultury Ukrainy, a także związków kulturowych i historycznych Polaków, Ukraińców oraz narodów sąsiednich. Wszystkie te pozajęzykowe aspekty są niezbędne, aby nabyć wymagane przez współczesnych pracodawców niezbędne kompetencje oraz umiejętności w zakresie dostosowania się do pracy w zróżnicowanym kulturowo i językowo środowisku. 
  Absolwenci filologii ukraińskiej to nie tylko poszukiwani specjaliści na rynku pracy, ale również z pewnością swoisty pomost kulturowy i językowy pomiędzy Ukrainą i zintegrowaną wspólnotą europejską.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia ukraińska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia ukraińska jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia rosyjska z filologią angielską
  Współpraca z rynkami zagranicznymi, coraz bardziej rozbudowana sieć kontaktów z klientami nie tylko z Europy Zachodniej, ale również zza wschodniej granicy Polski powodują, że rynek pracy coraz bardziej upomina się o specjalistów biegle posługujących się nie tylko angielskim (traktowanym już jako standard), ale przede wszystkim językiem rosyjskim. 
  Filologia rosyjska z filologią angielską –  to specjalność, którym głównym priorytetem jest uzyskanie bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i języka rosyjskiego. Podczas nauki studenci zyskują szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka angielskiego i rosyjskiego, a także teorii i praktyce translatologii umożliwiającą tłumaczenie tekstów urzędowych, prawniczych, biznesowych i literackich. 
  Studia w zakresie filologii rosyjskiej z filologią angielską to nie tylko nauka języków obcych. W ramach oferowanej specjalności studenci mają możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarach historii, literatury, obyczajów i kultur Rosji, Wielkiej Brytanii i USA, a także ich wzajemnych związków kulturowych i historycznych.  Wszystkie te pozajęzykowe aspekty są niezbędne, aby nabyć wymagane przez współczesnych pracodawców niezbędne kompetencje oraz umiejętności w zakresie dostosowania się do pracy w zróżnicowanym kulturowo i językowo środowisku.
  Absolwenci filologii rosyjskiej z filologią angielską to nie tylko poszukiwani specjaliści na rynku pracy, ale również z pewnością swoisty pomost kulturowy i językowy pomiędzy Rosją i zintegrowaną wspólnotą europejską.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska z filologia angielską brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kieurnek Filologia ukraińska z filologią angielską
  Proeuropejskie polityczne ukierunkowanie Ukrainy, zacieśnianie więzi społecznych, kulturalnych oraz gospodarczych nie tylko z Polską, ale również z rynkami Europy Zachodniej  znamionują potrzebę i zarazem konieczność kształcenia przyszłych specjalistów, biegle posługujących się językiem ukraińskim oraz językiem angielskim (traktowanym dziś już jako standard). Filologia ukraińska z filologią angielską –  to specjalność, której głównym priorytetem jest uzyskanie bardzo dobrej znajomości języka ukraińskiego i angielskiego. W ramach przygotowanej ścieżki edukacyjnej studenci rozpoczynają naukę języka kierunkowego od podstaw. Podczas nauki studenci zyskują szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka ukraińskiego i angielskiego a także teorii i praktyce translatologii umożliwiającą tłumaczenie tekstów urzędowych, prawniczych, biznesowych i literackich. Studia w zakresie filologii ukraińskiej filologią angielską to nie tylko nauka języka obcego. W ramach oferowanej specjalności studenci mają możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarach historii, literatury, obyczajów i kultur Ukrainy, Wielkiej Brytanii i USA, a także wzajemnych związków kulturowych i historycznych. Wszystkie te pozajęzykowe aspekty są niezbędne, aby nabyć wymagane przez współczesnych pracodawców niezbędne kompetencje oraz umiejętności w zakresie dostosowania się do pracy w zróżnicowanym kulturowo i językowo środowisku. Absolwenci filologii ukraińskiej z filologią angielską to nie tylko poszukiwani specjaliści na rynku pracy, ale również z pewnością swoisty pomost kulturowy i językowy pomiędzy Ukrainą i zintegrowaną wspólnotą europejską.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia ukraińska z filologią angielską brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Z FILOLOGIĄ UKRAIŃSKĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia rosyjska z filologią ukraińską
  Współpraca z rynkami zagranicznymi, coraz bardziej rozbudowana sieć kontaktów z klientami zza wschodniej granicy Polski (w szczególności z Rosji i Ukrainy) powodują, że rynek pracy coraz bardziej upomina się o specjalistów biegle posługujących się nie tylko językiem angielskim (traktowanym dziś już jako standard), ale przede wszystkim językiem rosyjskim i ukraińskim.
  Filologia rosyjska z filologią ukraińską –  to specjalność, której głównym priorytetem jest uzyskanie bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego oraz języka ukraińskiego. Podczas nauki studenci zyskują szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka rosyjskiego i  ukraińskiego, a także teorii i praktyce translatologii umożliwiającą tłumaczenie tekstów urzędowych, prawniczych, biznesowych i literackich. 
  Studia w zakresie filologii rosyjskiej z filologią ukraińską to nie tylko nauka języka obcego. W ramach oferowanej specjalności studenci mają możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarach historii, literatury, obyczajów i kultur Rosji, Ukrainy, a także wzajemnych związków kulturowych i historycznych Polaków, Rosjan i Ukraińców. Wszystkie te pozajęzykowe aspekty są niezbędne, aby nabyć wymagane przez współczesnych pracodawców niezbędne kompetencje oraz umiejętności w zakresie dostosowania się do pracy w zróżnicowanym kulturowo i językowo środowisku.
  Absolwenci filologii rosyjskiej z filologią ukraińską to nie tylko poszukiwani specjaliści na rynku pracy, ale również z pewnością swoisty pomost kulturowy i językowy pomiędzy krajami Europy Wschodniej i zintegrowaną wspólnotą europejską.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska z filologią ukraińską brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Z LINGWISTYKĄ STOSOWANĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - studia na kierunku Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
  Współpraca z rynkami zagranicznymi, coraz bardziej rozbudowana sieć kontaktów z klientami nie tylko z Europy Zachodniej, ale również zza wschodniej granicy Polski powodują, że rynek pracy coraz bardziej upomina się o specjalistów biegle posługujących się językiem niemieckim oraz językiem rosyjskim. 
  Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną –  to specjalność, której głównym priorytetem jest uzyskanie bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego oraz języka niemieckiego. Podczas nauki studenci zyskują szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka rosyjskiego i  niemieckiego, a także teorii i praktyce translatologii umożliwiającą tłumaczenie tekstów urzędowych, prawniczych, biznesowych i literackich. 
  Studia w zakresie filologii rosyjskiej z lingwistyką stosowaną to nie tylko nauka języków obcych. W ramach oferowanej specjalności studenci mają możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarach historii, literatury, obyczajów i kultury Rosji i Niemiec, a także wzajemnych związków kulturowych i historycznych. Wszystkie te pozajęzykowe aspekty są niezbędne, aby nabyć wymagane przez współczesnych pracodawców niezbędne kompetencje oraz umiejętności w zakresie dostosowania się do pracy w zróżnicowanym kulturowo i językowo środowisku.
  Absolwenci filologii rosyjskiej z lingwistyką stosowaną to nie tylko poszukiwani specjaliści na rynku pracy, ale również z pewnością swoisty pomost kulturowy i językowy pomiędzy naszymi wschodnimi i zachodnimi sąsiadami. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 

  Dowiedz się więcej

   

 • JAPONISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Pozań - kierunek Japonistyka
  W programie studiów kładzie się nacisk przede wszystkim na praktyczną znajomość języka japońskiego (nauka w wymiarze 390 godzin rocznie – 13 godzin tygodniowo podczas pierwszych dwóch lat studiów i 360 godzin rocznie na III roku studiów licencjackich oraz 330 godzin na I roku i 180 godzin na II roku studiów magisterskich). Ponadto przez cały czas trwania studiów prowadzone są zajęcia z pisma japońskiego. Pozostałe przedmioty kierunkowe to, między innymi: gramatyka opisowa i historyczna języka japońskiego, historia Japonii, historia literatury i kultury japońskiej, lektura tekstów, translatoryka, seminaria magisterskie oraz wykłady monograficzne. Program studiów obejmuje także zajęcia z drugiego języka orientalnego (obecnie do wyboru języki: chiński, tamilski, hindi, mongolski), języka indoeuropejskiego (język angielski i inne).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Japonistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi j. obcy nowożyty, j. łaciński i kultura antyczna, j. mniejszości narodowej, j. regionalny- j. kaszubski, historia, geografia, filozofia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Japonistyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • SINOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Sinologia
  Dwustopniowe studia sinologiczne prowadzone są wspólnie przez dwie katedry: program studiów licencjackich realizuje Zakład Języków Chin w Katedrze Orientalistyki. W największym wymiarze godzin prowadzony jest przedmiot praktyczna nauka języka chińskiego. Studenci poznają kulturę chińską, uczestnicząc w zajęciach z historii, krajoznawstwa, historii literatury chińskiej, etc. Inne przedmioty, które znajdują się w programie studiów to m.in. lektura tekstów prasowych, literackich, specjalistycznych, chiński język biznesowy, klasyczny. Zakład Literatury i Kultury Chińskiej powstał w roku akademickim 2007-2008 w Katedrze Studiów Azjatyckich. Zakład prowadzi studia magisterskie. Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia z zakresu literatury i kultury chińskiej oraz nauczania języka chińskiego (głównie dla studentów IV i V roku/ program studiów magisterskich).
   
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Sinologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny lub j. łaciński i kultura antyczna lub j. mniejszości narodowej lub j. regionalny(j. kaszubski)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi j. obcy nowożyty, j. łaciński i kultura antyczna, j. mniejszości narodowej, j. regionalny- j. kaszubski, historia, geografia, filozofia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sinologia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ARABISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Arabistyka
  Studia arabistyczne prowadzone są przez Zakład Arabistyki i Islamistyki. Od roku akademickiego 2007/2008 mają one charakter dwustopniowy - trzyletnie licencjackie oraz dwuletnie magisterskie. Program ukierunkowany jest na intensywne nauczanie języka arabskiego (w tym jednego z jego współczesnych dialektów) oraz literatury i kultury arabskiej, a także na pogłębianie wiedzy o islamie i historii współczesnego świata arabskiego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Arabistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Arabistyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • HEBRAISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Hebraistyka
  Program licencjackich studiów hebraistycznych realizowany jest przez Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa we współpracy z Instytutem Historii UAM. Począwszy od roku akademickiego 2010/11 urchomiony został program dwuletnich studiów magisterskich. Celem programu jest przekazanie ogólnej wiedzy z zakresu studiów hebraistycznych i żydowskich. Szczególny nacisk położony został przy tym na nauczanie współczesnego języka hebrajskiego oraz historii i kultury Żydów aszkenazyjskich i Karaimów polskich.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Herbaistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Herbaistyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TURKOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Turkologia
  Studia turkologiczne są dwustopniowe. Pierwszy stopień trwa trzy lata i kończy się dyplomem licencjackim, drugi stopień trwa dwa lata i kończy się dyplomem magisterskim. Warunkiem uzyskania dyplomu licencjata i magistra jest spełnienie wymogów ogólnych, obowiązujących w naszej uczelni i Wydziale Neofilologii. Wyróżnikiem poznańskiej turkologii – poza przedmiotami ściśle związanymi z Turcją – są inne obszary turkologiczne, takie jak język i kultura Tatarów Polski, Białorusi i Litwy, Karaimów, Tatarów Krymskich, Azja Środkowa (Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan. Uzbekistan). W miarę możliwości i potrzeb rozszerzamy naszą ofertę o Azerbejdżan oraz język i kulturę Ujgurów zamieszkujących Xinjiang (Chiny). Studenci turkologii kończą studia nie tylko z dobrą znajomością języka i literatury, ale także innych dziedzin, takich jak religia (islam i buddyzm) oraz polityki ludów turkijskich.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turkologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turkologia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIE AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ - INDONEZYJSKO MALAJSKA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologie azji południowo-wschodniej - indonezyjsko malajska
  Studia na kierunku filologia indonezyjsko-malajska umożliwią Ci gruntowne poznanie zarówno języka, jak i kultury Indonezji i Malezji. W trakcie trzyletnich studiów licencjackich będziesz uczyć się nie tylko języka indonezyjskiego i malajskiego, ale również języków angielskiego lub niemieckiego, a także przedmiotów obejmujących historię, realioznawstwo i językoznawstwo obszaru obszaru Indonezji i Malezji. Oprócz tego w programie znajdą się treści uzupełniające, takie jak wstęp do literaturoznawstwa, filozofia czy język klasyczny.
  Atutem absolwenta jest niewątpliwie fakt, że językiem indonezyjskim i malajskim włada obecnie niewiele osób, natomiast zapotrzebowanie na rynku pracy na tłumaczy z tych języków stale wzrasta.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fiologia Azji Południowo - Wschodniej - indonezyjsko malajska jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • SKANDYNAWISTYKA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Skandynawistyka
  Studia na specjalności skandynawistyka przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności - filologii norweskiej i szwedzkiej oraz absolwentów innych specjalności filologicznych ze znajomością języka duńskiego/ szwedzkiego na poziomie zbliżonym do C1 (na skali poziomów biegłości językowej Rady Europy). Program studiów II stopnia obejmuje m.in. takie przedmioty jak: praktyczna nauka j. duńskiego/ szwedzkiego, wiedza o drugim języku skandynawskim, przekład i słownictwo specjalistyczne, translatoryka języka angielskiego/ niemieckiego.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Skandynawistyka jest złożenie wymaganych dokumentów. 

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z FILOLOGIĄ GERMAŃSKĄ Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia angielska z filologią germańską
  Studia w zakresie tłumaczenia konferencyjnego pozwalają na zdobycie kompetencji językowych i translatorycznych, umożliwiających podjęcie pracy w zawodzie tłumacza konferencyjnego i w przyszłości podejście do egzaminu na tłumacza przysięgłego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska z filologią germańska jest zdanie egzaminu ustnego i pisemnego. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z FILOLOGIĄ ROMAŃSKĄ Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia angielska z filologią romańską
  Studia w zakresie tłumaczenia konferencyjnego pozwalają na zdobycie kompetencji językowych i translatorycznych, umożliwiających podjęcie pracy w zawodzie tłumacza konferencyjnego i w przyszłości podejście do egzaminu na tłumacza przysięgłego.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska z filologią romańska jest zdanie egzaminu ustnego i pisemnego.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia romańska z filologią angielską
  Studia w zakresie tłumaczenia konferencyjnego pozwalają na zdobycie kompetencji językowych i translatorycznych, umożliwiających podjęcie pracy w zawodzie tłumacza konferencyjnego i w przyszłości podejście do egzaminu na tłumacza przysięgłego.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia romańska z filologią angielską jest zdanie egzaminu ustnego i pisemnego.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA Z FILOLOGIĄ GERMAŃSKĄ Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia romańska z filologią germańską
  Studia w zakresie tłumaczenia konferencyjnego pozwalają na zdobycie kompetencji językowych i translatorycznych, umożliwiających podjęcie pracy w zawodzie tłumacza konferencyjnego i w przyszłości podejście do egzaminu na tłumacza przysięgłego.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia romańska z filologią germańska jest zdanie egzaminu ustnego i pisemnego.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • EMPIRICAL LINGUISTICS AND LANGUAGE DOCUMENTATION Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - studia na kierunku Empirical Linguistics and Language Documentation

  Studia magisterskie Empirical Linguistics and Language Documentation (ELLDo) prowadzone w języku angielskim to studia dla tych, którzy interesują się językiem i językami (w tym mniej znanymi), ale również społecznymi, kulturowymi, politycznymi i psychologicznymi uwarunkowaniami rozwoju i użycia języka.
  Profil absolwenta stanowi odpowiedź na światowe zapotrzebowanie w zakresie działań na rzecz dokumentacji języków, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania zasobów językowych i wpisuje się w nurt szybko rozwijającej się dziedziny tzw. „humanistyki cyfrowej”.
  Kształcenie w języku angielskim umożliwi studentom doskonalenie znajomości tego języka oraz przygotuje ich do pracy w międzynarodowych zespołach. W zajęciach dużą rolę odgrywać będzie kwestia zastosowania wiedzy w praktyce. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://elldo.amu.edu.pl/
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Empirical linguistics and language documentation jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - studia doktoranckie na kierunku Filologia

  Studia Doktoranckie na Wydziale Neofilologii są prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Trwają cztery lata. Ich celem jest wyposażenie uczestnika w wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy nad dysertacją i przygotowaniem do egzaminów oraz obrony doktoratu, lecz potrzebne także w późniejszej karierze naukowej i dydaktycznej. Oferujemy zajęcia pozwalające doskonalić zarówno warsztat naukowca, jak i dydaktyka. Ważną częścią studiów jest indywidulana praca z opiekunem naukowym, lecz w program włączono również  zajęcia rozwijające umiejętność współpracy w zespole badawczym. Fachową opiekę zapewniają pracownicy Wydziału, reprezentujący szerokie spektrum specjalności naukowych. Doktoranci mają możliwość uczestniczenia w ponadprogramowych kursach i szkoleniach. Wydział wspiera ich mobilność i ułatwia kontakty międzynarodowe.
  Szczegółowy program studiów, opis efektów kształcenia oraz bieżącą ofertę wykładową można znaleźć na stronie Wydziału Neofilologii (http://wn.amu.edu.pl) w sekcji poświęconej doktorantom. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się na warunkach określonych na dany rok w Uchwale Senatu UAM w Poznaniu, której treść jest dostępna na stronie Uczelni (http://www.amu.edu.pl).

 • FILOLOGIA DUŃSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - studia na kierunku Filologia duńska

  Plan studiów I stopnia na filologii duńskiej obejmuje 2310h zajęć obowiązkowych, w tym 840h praktycznej nauki języka duńskiego i 540h praktycznej nauki języka angielskiego lub niemieckiego. Wśród przedmiotów oferowanych na studiach I stopnia – obok zajęć językowych – znajdują się m.in.: gramatyka opisowa języka duńskiego, historia Skandynawii, wstęp do językoznawstwa, wstęp do literaturoznawstwa, wiedza o Danii i literatura duńska. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia duńska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski lub język niemiecki

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA RUMUŃSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia rumuńska

  Filologia rumuńska jest propozycją kształcenia dla studentów, pragnących poznać język rumuński oraz zdobyć wiedzę o Rumunii w szerokim aspekcie politycznym, gospodarczy, społecznym i kulturalnym. Absolwenci filologii rumuńskiej jako specjaliści w wąskiej dziedzinie najczęściej pracują jako tłumacze. Zatrudnienie znajdują w placówkach oświatowych, dyplomatycznych, instytucjach administracji publicznej, mediach. Mogą pracować w branży turystycznej i hotelarskiej oraz przedsiębiorstwach komercyjnych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rumuńska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA SZWEDZKA Stopień: I REKRUTACJA

  Jeśli chcesz studiować filologię szwedzką, powinieneś interesować się zagadnieniami humanistycznymi oraz czuć w sobie zapał do nauki języków. Jeśli wszedłeś na tę stronę i czytasz tę informację, to znaczy, że najprawdopodobniej tak jest. Na studiach nauczysz się języka szwedzkiego (program studiów oferuje dużą liczbę godzin praktycznej nauki języka szwedzkiego), zdobędziesz wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze Szwecji i innych krajów skandynawskich oraz ich miejscu w kulturze Europy. W ciągu pierwszych dwóch lat studiów opanujesz język szwedzki w takim stopniu, że na III roku będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach prowadzonych po szwedzku. Jednocześnie będziesz uczył się drugiego języka obcego. W trakcie studiów czekają cię łącznie trzy egzaminy z praktycznej nauki języka szwedzkiego. W trakcie studiów uzyskasz możliwość wyjazdu na stypendia do Szwecji, ufundowane przez Instytut Szwedzki albo inne szwedzkie organizacje. Po zaliczeniu wymaganych programem studiów kursów, napisaniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu licencjackiego otrzymasz tytuł licencjata filologii szwedzkiej.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia szwedzka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski lub j. niemiecki

  Dowiedz się więcej

 • INDOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Od roku akademickiego 2007/2008 prowadzone są na UAM licencjackie studia indologiczne. Początkowo były podzielone na dwie specjalizacje – jedną o profilu klasycznym, z sanskrytem w roli głównej, i drugą, zorientowaną bardziej na zagadnienia współczesne, z językiem hindi jako głównym – ale od roku akad. 2013/2014 program jest już jednolity i zawiera zarówno zajęcia z j. hindi jak i z sanskrytu (w mniejszym wymiarze) oraz obszerny blok zajęć o różnych aspektach współczesnej i klasycznej kultury indyjskiej (literatura, filozofia, sztuka itp.); do tego studenci mogą w ramach odpowiednich modułów bliżej poznać albo kulturę Indii południowych i j. tamilski albo kulturę tybetańską wraz z j. tybetańskim.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Indologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny lub j. łaciński i kultura antyczna lub j. mniejszości miedzynarodowej lub j. regionalny(j. kaszubski)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi j. obcy nowożyty, j. łaciński i kultura antyczna, j. mniejszości narodowej, j. regionalny- j. kaszubski, historia, geografia, filozofia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki

  Dowiedz się więcej

 • KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMACJI Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Komunikacja i zarządzanie zasobami informacji

  Studia na na tym kierunku mają na celu wszechstronne przygotowanie studenta do zawodu dziennikarza, redaktora, a także do wykonywania różnych zawodów związanych nie tylko z prasą, radiem i telewizją, lecz także z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej - specjalisty od reklamy i promocji, specjalisty od stosunków publicznych oraz od badań nad mediami i komunikacją społeczną, instytucjach prowadzących edukację medialną. Absolwent jest przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego w periodycznych mediach masowych (prasa, radio, telewizja, Internet). 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Komunikacja i zarządzanie zasobami informacji jest złożęnie wymaganych dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (8)

Student Ocena

Jest okej, ale czuję się trochę jak w szkole. Szkolne ławki, zadania domowe, pisanie na tablicy. Wiadomo, trzeba się uczyć, szczególnie jeśli się bardzo tego chce. Szału nie ma też, jeśli chodzi o praktykę. Bardzo dużo teorii, w sumie zbytnio nie potrzebnej (chyba, że ktoś chce zostać na uczelni i tu pracować). Życiowo - nie bardzo. Ale za to wykładowcy naprawdę w porządku, nie robią żadnych problemów i są wyrozumiali. Da się przeżyć :)

Oxi Ocena

Mega polecam, kompetentni wykladowcy, na etnolingwistyce duzo praktycznych zajec, można naprawdę dobrze nauczyć się języków :)

Studentka Ocena

Nie polecam. Większość zajęć na germenistyce to sama teoria, praktycznie zero praktyki. Z zajęć nic się nie wynosi. Część wykładowców w porządku, część uważa się za Bogów. Bardzo duża faworyzacja studentów, którzy robili u nich licencjat. Poznań to jedna wielka pomyłka.

absolventka Ocena

Studiowałam na dwóch wydziałach - WNS i WN. Wszędzie się trzeba uczyć, czasem za dużo teorii, która się chyba do niczego nie przyda. Ale jak ktoś chce nauczyć się języka, to Neofilologia daje radę. Ja pracę potem dostałam bez problemu.

Olgazm Ocena

Germa zawsze na propsie. Wynorają Cię jak nie wiem, ale po licencjacie będziesz mówic ;)

!!! Ocena

Studia są super! Wykładowcy kompetentni, zajęcia ciekawe!

goodin Ocena

Mnie na romańskiej się bardzo podobało. Zajęcia z nativami już od początku kształcenia powodują, że od razu wskakujesz na jakiś level tego języka oczywiście przy nakładzie pracy własnej. Kompetentna kadra, ogólnie oceniam bardzo dobrze!

kira Ocena

nie polecam. mnóstwo niepotrzebnej nauki. zero nastawienia na zajęcia praktyczne. zostały mi 2 miesiące do licencjatu i na tym moja przygoda z tym wydziałem i Poznaniem dobiega końca.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: